D- PHỤ LỤC

30/11/20193:51 CH(Xem: 4894)
D- PHỤ LỤC

THIỀN ĐỊNH
MỘT PHƯƠNG PHÁP BIẾN CẢI TÂM LINH
Đức Đạt-lai Lạt-ma
và Urgyen Sangharakshita
Hoang Phong chuyển ngữ

***

D- PHỤ LỤC

 

Dưới đây là một bài thơ của nhà sư Sangharakshita trước tác lúc ông 22 tuổi

 

   Meditation

 

    Here perpetual incense burns;

    The heart to meditation turns,

    And all delights and passions spurns.

 

    A thousand brilliant hues arise,

    More lovely than the evening skies,

    And pictures paint before our eyes.

 

    All the spirit’s storm and stress

    Is stilled into a nothingness,

    And healing powers descend and bless.

 

    Refreshed, we rise and turn again

    To mingle with this world of pain,

    As on roses falls the rain.

 

    Sangharakshita, 1947

 

 

 

Dưới đây là bản dịch tiếng Pháp của Ujumani:

           

    Méditation


    Ici l'encens perpétuel brûle;
    Le coeur à la méditation tourne,
    Et tous les plaisirs et toutes les passions sont ignorés.
    Mille teintes brillantes apparaissent,
    

    Plus beau que le ciel du soir,
    Et les images peignent devant nos yeux.
    Toute la tempête et le stress de l’esprit
    Est immobile dans un néant,


    Et les pouvoirs de guérison descendent et bénissent.


    Rafraîchis, nous nous levons et retournons
    Se mêler à ce monde de douleur,
    Comme sur les roses tombe la pluie.

                                              Ujumani dịch năm 2014

 

Ujumanii là pháp danh của một đệ tử người Pháp của nhà sư Sangharakshita

tại trung tâm Phật giáo Triratna Paris, được chính thức thụ phong năm 2011

 

 

Dưới đây là bản Việt dịch

 

                       THIỀN ĐỊNH

    thiền định, nén hương này muôn thuở,

    Cho con tim xoay vần,

    Cho lạc thúđam mê dừng lại,
    Rạng rỡtuyệt vời,  

                

    Hơn cả bầu trời, một buổi chiều sắp tắt.
    Muôn hình ảnh hiện ra trước mắt,

    Trong tâm thức giông tố và khổ đau,
    Vụt im lìm trong hư vô.

 

    Sức mạnh chữa lành nào tỏa xuống

    Tươi mát, ta đứng lên và quay lại,                
    Hòa mình với thế giới khổ đau này,

    Như cơn mưa, trên những cánh hồng rót xuống.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187490)
01/04/2012(Xem: 33219)
08/11/2018(Xem: 12322)
08/02/2015(Xem: 48664)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana