Thanh Từ Toàn Tập (Sách PDF)

20/01/20241:01 SA(Xem: 23073)
Thanh Từ Toàn Tập (Sách PDF)
THANH TỪ TOÀN TẬP

Thanh Tu Toan Tapthanh-tu-toan-tap-1-12thanh-tu-toan-tap-13-24thanh-tu-toan-tap-25-36thanh-tu-toan-tap-37-48PDF icon (4)

"Thiền tông Việt Nam luôn là mạch sống tuôn chảy trong lòng Phật giáo và dân tộc suốt từ thế kỷ VI đến nay. Có lúc mạnh mẽ tuôn tràn giữa ngàn hoa đô hội, có lúc len lỏi âm thầm trong núi sâu, rừng thẳm, ung dung thoát tục, khuất tịch tiêu sái. Tuy nhiên, mạch sống Thiền xưa nay vẫn như vậy: Không đến không đi mà là dòng sinh mệnh muôn thuở của những bậc thức tâm đạt bổn.


Hòa thượng Tôn sư thượng Thanh hạ Từ khi mới vào đạo cho đến nay, đã lấy Thiền làm mạng sống, nuôi dưỡng công phu qua những giai đoạn hành Thiền nghiêm cẩn. Cuối cùng, Ngài thấu tỏ được lời Phật ý Tổ bằng chính sự nỗ lực không ngừng. Dòng Thiền Việt Nam sau gần 700 năm đi vào quên lãng, đã được Hòa thượng thắp sáng trở lại.


Ngài nói: "Thiền tông là cốt tủy của Phật giáo. Bởi vì muốn chỉ chân lý hiện hữu nơi con người, song ngại người ta khinh thường và dễ quên, nên kinh điển Đại thừa nói bằng cách diễn giảng những hình ảnh thâm sâu khó hiểu, còn Thiền sư dùng thuật xuất quỷ nhập thần khiến người ta mờ mịt không có lối vào. Nếu ai tháo gỡ được cây chốt bí mật ấy, tự nhiên thấy nó chân thật bình dị vô cùng. Chừng đó mới thấy Kinh và Thiền không có hai lối. Tuy nhiên, Thiền tông luôn luôn tuyên bố Giáo ngoại biệt truyền, cốt dẫn hành giả thấy đến nơi sống chân thật, không mắc kẹt trên văn tự ngữ ngôn, không chết chìm trong suy tư lý luận. Nếu Thiền tông khác với kinh Phật tức không phải đạo Phật rồi. Chính vì lẽ đó, Thiền và Kinh luôn song hành để đưa hành giả đến nơi rốt ráo chân thật."


Trích trong Thanh Từ toàn tập

PDF icon (4)

I. ĐỀ TÀI PHỔ THÔNG
 

A- Sách viết

Viết tại

Năm
 

Tập 1

   
1 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ Ấn Quang 1959
2 Đạo Phật Với Dân Tộc Việt Nam Phương Bối 1960
3 Trách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại Gia Phương Bối  1960
4 Vài Vấn Đề Phật Pháp Huệ nghiêm 1964
5 Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc Huệ Nghiêm 1966
6 Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát Pháp Lạc 1967
7 Vài Nét Chính Về Luân Lý Phật Giáo Pháp Lạc 1967
8 Bước Đầu Học Phật Thường Chiếu 1991
9 Cành Lá Vô Ưu Thường Chiếu 1994
10 Những Cảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ) Chơn Không, Thường Chiếu, Trúc Lâm 2001
 

B- Bài giảng được ghi thành sách

Ghi tại

Năm
 

Tập 2

   
1 Nhặt Lá Bồ Đề tập 1,  tập 2 ,  tập 3 Chơn Không  1985
2 Tu Là Chuyển Nghiệp Thường Chiếu 1993
3 Đâu Là Chân Hạnh Phúc Thường Chiếu 1993
4 Phật Pháp Xây Dựng Thế Gian Thường Chiếu 2001
 

Tập 3

   
1 Xuân Trong Cửa Thiền tập 1, 2, 3 Chơn Không 1991
2 Xuân Trong Cửa Thiền tập 4 Thường Chiếu 1995
 

Tập 4

   
1 Những Cánh Hoa Đàm tập 1 Thường Chiếu 1998
2 Những Cánh Hoa Đàm tập 2, 3 Sẽ in  
 

Tập 5

   
1 Chinh Phục Sanh Tử Sẽ in  
2 Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả Sẽ in  
3 Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả Sẽ in  
 

Tập 6

   
1 Hoa Vô Ưu tập 1tập 2tập 3 Thường Chiếu 2000
2 Nguồn An Lạc Thường Chiếu 2000
 

Tập 7

   
1 Hoa Vô Ưu tập 4tập 5tập 6tập 7 Sẽ in  
2 Hoa Vô Ưu tập 8, tập 9, tập 10. Sẽ in  
II. KINH
 

A- Kinh dịch

Dịch tại

Năm
 

Tập 9

   
1 Bát Nhã Tâm Kinh Chơn Không 1974
2 Kim Cang Thường Chiếu 1992
3 Bát Đại Nhơn Giác Thường Chiếu 1993
4 Thập Thiện Thường Chiếu 1993
5 Lăng Già Tâm Ấn Chơn Không 1975
6 Thắng Man Thường Chiếu 1988
7 Đại Thừa Cây Lúa Thường Chiếu 1988
 

B- Giảng giải

Ghi tại

Năm
 

Tập 10

   
1 Bát Nhã giảng giải Chơn Không 1974
2 Kim Cang giảng giải Thường Chiếu 1992
3 Bát Đại Nhơn Giác giảng giải Thường Chiếu 1993
4 Thập Thiện giảng giải Thường Chiếu 1993
5 Viên Giác giảng giải Thường Chiếu 2001
6 Duy Ma Cật Giảng giải    
 

Tập 11

   
  Pháp Hoa giảng giải Thường Chiếu 1992
 

Tập 12

   
  Thủ Lăng Nghiêm giảng giải Thường Chiếu  
III. LUẬN
  A- Dịch Dịch tại Năm
 

Tập 13

   
1 Tham Thiền Yếu Chỉ   1962
2 Thiền Quan Sách Tấn   1963
3 Thiền Môn Khẩu Quyết   1964
4 Nguồn Thiền Pháp Lạc 1969
5 Luận Tối Thượng Thừa Pháp Lạc 1969
6 Thiền Căn Bản Chơn Không 1972
7 Thiền Đốn Ngộ Chơn Không 1987
8 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập    
9 Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn    
10 Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ    
11 Toạ Thiền Dụng Tâm Ký    
12 Thập Nhị Môn Luận Thường Chiếu  1987
 

Tập 14

   
  Bích Nham Lục

Chơn Không

1980
       
  B- Giảng Giải Ghi tại Năm
 

Tập 15

   
  Thiền Căn Bản giảng giải Sẽ in  
 

Tập 16

   
  Thiền Đốn Ngộ giảng giải Sẽ in  
 

Tập 17

   
1 Nguồn Thiền giảng giải Thường Chiếu 1984
2 Pháp Bảo Đàn giảng giải Thường Chiếu  1992
3 Qui Sơn Cảnh Sách Thường Chiếu  1993
4 Tranh Chăn Trâu Thường Chiếu 1995
5

Tính Tâm Minh Giảng giải

   
6

Sáu cửa Vào Động Thiếu Thất Giảng Giải

   
7

Tu Dừng , Chuyển và Sạch Nghiệp

   
8

Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương

   
 

Tập 18

   
  Luận Trung Quán giảng giải Sẽ in  
 

Tập 19

   
  Thiền Sư Thần Hội giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 2002
IV. SỬ
  Dịch Dịch tại Năm
 

Tập 20

   
1 33 vị Tổ Ấn Hoa Chơn Không 1971
2 Thiền Sư Ni Thường Chiếu 1989
3 Thiền Sư Trung Hoa tập 1 Chơn Không 1972
 

Tập 21

   
1 Thiền Sư Trung Hoa tập 2 Chơn Không 1972
2 Thiền Sư Trung Hoa tập 3 Chơn Không  1981
V. THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Tập 22

   
1 Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX Thường Chiếu 1992
2 Trên Con Đường Thiền Tông Thường Chiếu  
3 Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi Thường Chiếu 1997
4 Trọn Một Đời Tôi Thường Chiếu 2000
 

Tập 23

   
  Thiền Sư Việt Nam

Soạn  tại Chơn Không và ở Thường Chiếu

1972 - 1990
 

Tập 24

   
1 Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
2 Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn Trâu Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1997
 

Tập 25

   
  Khóa Hư Lục giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
 

Tập 26

   
  Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1996
 

Tập 27

   
1 Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1996
2 Thánh Đăng lục giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
 

Tập 28

   
1 Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1998
2 Kiến Tánh Thành Phật giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 2000
 

Tập 29

   
1 Hương Hải Thiền Sư giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
2 Bát Nhã trực giải Chơn Không 1973
3 Pháp Hoa đề cương Chơn Không 1975
VI. QUI CHẾ
 

Tập 30

   
1 Thanh Quy Tu Viện Chơn Không Chơn Không 1971
2 Diễn Văn Khai Giảng Khóa I Chơn Không 1971
3 Diễn Văn Khai Giảng Khóa II ở Tu Viện Chơn Không và Khóa I ở Tu Viện Bát Nhã Chơn Không 1974
4 Diễn Văn Khai Giảng Khóa I ở Tu Viện Linh Quang Chơn Không 1974
5 Nội qui Thiền Viện Thường Chiếu Thường Chiếu 1975
6 Thanh Quy Thiền Viện Trúc Lâm   1993
7 Diễn Văn Lễ Đặt Đá Xây Dựng TV Trúc Lâm   1993
8 Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm   1994
9 Diễn Văn Lễ Đặt Đá TV Trúc Lâm Yên Tử   2002
10 Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm Yên Tử   2002
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190148)
01/04/2012(Xem: 35778)
08/11/2018(Xem: 14370)
08/02/2015(Xem: 53458)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)