Tự Đăng Minh-Pháp Đăng Minh & Nhật Nguyệt Đăng Minh

01/03/20211:00 SA(Xem: 1810)
Tự Đăng Minh-Pháp Đăng Minh & Nhật Nguyệt Đăng Minh
TỰ ĐĂNG MINH-PHÁP ĐĂNG MINH &
NHẬT NGUYỆT ĐĂNG MINH 

 Thích Tâm Thiện 
Tự Đăng Minh-Pháp Đăng Minh
Trên con đường tu tập, có nhiều pháp môn-phương tiện khác nhau. Tuy vậy, để có thể đi đến thành tựu, pháp môn nào cũng cần có hơi thở của chánh

niệm, tỉnh thức, vì đó là những yếu tố tạo nên ánh sáng giác ngộ từ nội tâm. Ánh sáng tự nội ấy luôn là nền tảng thăng hoa trong thế giới tâm linh Phật giáo. “Tự đăng minh, Pháp đăng minh”, và “Nhật Nguyệt Đăng Minh” là những điểm giáo huấn đặc thù về ánh sáng tự nội được trình bày trong kinh tạng từ Nguyên thủy đến Đại thừa


pdf_download_2

Tự Đăng Minh-Pháp Đăng Minh
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 180191)
01/04/2012(Xem: 25617)
08/11/2018(Xem: 6157)
08/02/2015(Xem: 37104)
25/07/2011(Xem: 102896)
10/10/2010(Xem: 100100)
10/10/2010(Xem: 103455)
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.