Siêu Lý Học

30/03/20215:03 CH(Xem: 3191)
Siêu Lý Học
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA)
SIÊU LÝ HỌC
NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP
 70 PHÁP THỰC TÍNH (SABHĀVADHAMMA) VÀ 10 PHÁP PHỤ
Soạn, dịch: Sư cả Tịnh Sự Mahāthero Santakicco
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Siêu Lý Học

Người dịch: Đại trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự

Nguyên Cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravāda) – Việt Nam

LỜI TỰA

Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn. Chỉ về hữu vi cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ nãovô ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp-bàn (Nibbāna) không luân hồi sanh tử chi cả. Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, đắc chứng chắc phải nhờ học hành đầy đủ, hầu tránh khỏi sai lầmmê tín. Vì thế, nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyển chuyển rất nhiều lần đa cách. Nay in ra để giúp quí bạn đồng tìm.
Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa.
Sư cả Tịnh Sự (Mahāthero Santakicco)
Phụ trách - Tỳ khưu Thường An - Tỳ khưu Giác Huệ - Tỳ khưu Sán Nhiên - Tỳ khưu Thiện Bảo - Tỳ khưu Ngộ tâm - Sa Di Thường niệm - Cô Bảy Định trí - Cư Sĩ Báu - Cư Sĩ Thuận - Cư Sĩ Thôn


pdf_download_2
Siêu Lý Học


Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 183986)
01/04/2012(Xem: 29933)
08/11/2018(Xem: 9218)
08/02/2015(Xem: 42339)
Vào thứ Tư, ngày 16-5 vừa qua, Nhà Trắng đã tổ chức lễ Vesak lần thứ hai để kỷ niệm sự kiện đản sinh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật. Năm ngoái là dấu mốc đầu tiên Đại lễ Vesak được đưa vào để tổ chức tại Nhà Trắng khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn tề tựu cùng nhau để thắp nến và cầu nguyện nhân ngày lễ đặc biệt này.
Một buổi nhạc Thiền trang nghiêm, cảm động đã thực hiện hoàn mãn hôm Chủ Nhật 15/5/2022 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, California. Nội dung buổi nhạc Thiền là để Tưởng nhớ Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong dịp tròn 100 ngày viên tịch của Thầy. Và cũng trùng hợp: hôm Chủ Nhật cũng là ngày Lễ Phật Đản.
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).