Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật & Lịch Sử Tập Kết Kinh Điển

01/02/20226:29 SA(Xem: 2570)
Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật & Lịch Sử Tập Kết Kinh Điển

NGÔN NGỮ THUYẾT PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT &
LỊCH SỬ TẬP KẾT KINH ĐIỂN
(Vô Sinh Pháp Nhẫn)
Lê Huy Trứ
Nhâm Dần Feb.1, 2022

Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật

Mục Lục

 

1.      Phật Đản Sinh và Phật Nhập Diệt 4

2.      Thư viện vũ trụ. 6

3.      Luật Vũ Trụ. 10

4.      Văn Tự Ấn Độ. 14

5.      Ngôn Ngữ Thuyết Pháp của Đức Phật 18

6.      Niêm Luật Kim Khẩu của Đức Phật 22

7.      Tiên kiến của Đức Phật 24

8.      Đa Văn, Đa Tự, Đa Ngôn, Đa Sự. 25

9.      Vô tự kinh pháp. 27

10.     Những lần kết tập kinh điển Phật Giáo. 29

11.     Đại hội kết tập kinh điển lần thứ 4. 37

12.     Ba cái nôi của Phật Giáo (Tripiṭaka). 41

13.    Chi tiết phân chia bộ phái Phật Giáo. 42

14.    Tiểu Thừa, Đại Thừa & Kim Cang Thừa. 44

15.    Tam Thừa. 47

16.    Vấn đề giữa Tiểu ThừaĐại Thừa. 53

17.    Xét về phần giáo lý của Phật Giáo. 57

18.    Tuy đồng tâm nhưng tâm tánh bất đồng. 60

19.    Cái Tâm trong Kinh Điển Đại Thừa. 63

20.    Vô sinh pháp nhẫn. 65

21.    Tại sao Đức Phật chọn tái sanh vào xứ Ấn Độ?. 76

22.    Phỏng vấn Đức Phật 80

23.    Tri Kiến Như Lai 83

24.    Kim Khẩu của Đức Phật 88

25.    Tứ Đổ Tường Đế. 92

26.    Đạo bất khả truyền. 94

27.    Như Lai Chánh Đẳng Giác. 103

28.    Kết Luận. 114

PDF icon (4)Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật & Lịch Sử Tập Kết Kinh Điển

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187474)
01/04/2012(Xem: 33201)
08/11/2018(Xem: 12299)
08/02/2015(Xem: 48639)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana