Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật & Lịch Sử Tập Kết Kinh Điển

01/02/20226:29 SA(Xem: 1137)
Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật & Lịch Sử Tập Kết Kinh Điển

NGÔN NGỮ THUYẾT PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT &
LỊCH SỬ TẬP KẾT KINH ĐIỂN
(Vô Sinh Pháp Nhẫn)
Lê Huy Trứ
Nhâm Dần Feb.1, 2022

Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật

Mục Lục

 

1.      Phật Đản Sinh và Phật Nhập Diệt 4

2.      Thư viện vũ trụ. 6

3.      Luật Vũ Trụ. 10

4.      Văn Tự Ấn Độ. 14

5.      Ngôn Ngữ Thuyết Pháp của Đức Phật 18

6.      Niêm Luật Kim Khẩu của Đức Phật 22

7.      Tiên kiến của Đức Phật 24

8.      Đa Văn, Đa Tự, Đa Ngôn, Đa Sự. 25

9.      Vô tự kinh pháp. 27

10.     Những lần kết tập kinh điển Phật Giáo. 29

11.     Đại hội kết tập kinh điển lần thứ 4. 37

12.     Ba cái nôi của Phật Giáo (Tripiṭaka). 41

13.    Chi tiết phân chia bộ phái Phật Giáo. 42

14.    Tiểu Thừa, Đại Thừa & Kim Cang Thừa. 44

15.    Tam Thừa. 47

16.    Vấn đề giữa Tiểu ThừaĐại Thừa. 53

17.    Xét về phần giáo lý của Phật Giáo. 57

18.    Tuy đồng tâm nhưng tâm tánh bất đồng. 60

19.    Cái Tâm trong Kinh Điển Đại Thừa. 63

20.    Vô sinh pháp nhẫn. 65

21.    Tại sao Đức Phật chọn tái sanh vào xứ Ấn Độ?. 76

22.    Phỏng vấn Đức Phật 80

23.    Tri Kiến Như Lai 83

24.    Kim Khẩu của Đức Phật 88

25.    Tứ Đổ Tường Đế. 92

26.    Đạo bất khả truyền. 94

27.    Như Lai Chánh Đẳng Giác. 103

28.    Kết Luận. 114

PDF icon (4)Ngôn Ngữ Thuyết Pháp Của Đức Phật & Lịch Sử Tập Kết Kinh Điển

 

 

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 183989)
01/04/2012(Xem: 29936)
08/11/2018(Xem: 9225)
08/02/2015(Xem: 42348)
Vào thứ Tư, ngày 16-5 vừa qua, Nhà Trắng đã tổ chức lễ Vesak lần thứ hai để kỷ niệm sự kiện đản sinh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật. Năm ngoái là dấu mốc đầu tiên Đại lễ Vesak được đưa vào để tổ chức tại Nhà Trắng khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn tề tựu cùng nhau để thắp nến và cầu nguyện nhân ngày lễ đặc biệt này.
Một buổi nhạc Thiền trang nghiêm, cảm động đã thực hiện hoàn mãn hôm Chủ Nhật 15/5/2022 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, California. Nội dung buổi nhạc Thiền là để Tưởng nhớ Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong dịp tròn 100 ngày viên tịch của Thầy. Và cũng trùng hợp: hôm Chủ Nhật cũng là ngày Lễ Phật Đản.
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).