Phổ Hiền Bồ Tát Nhà Khoa Học Thiên Văn

14/02/20223:47 CH(Xem: 1953)
Phổ Hiền Bồ Tát Nhà Khoa Học Thiên Văn

PHỔ HIỀN BỒ TÁT
NHÀ KHOA HỌC THIÊN VĂN
Lê Huy Trứ
bo tat pho hien

PDF icon (4)Phổ Hiền Bồ Tát-Nhà Khoa Học Thiên Văn

Phổ Hiền Bồ Tát (dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la, hoặc Tam mạn đà bạt đà, zh. pǔxián 普賢, sa. samantabhadra, ja. fugen, bo. kun tu bzang po ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་). Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác bồ tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giácnăng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanhhiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa.

Theo kinh Pháp Hoa, Ngài làvị Bồ Tátquốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà,nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ Tát đến nghe phápphát tâm hộ trì Chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Samntabhadra (Phổ Hiền) biểu thị từ tâmPhật Pháp. Ngài thường sánh đôi với Văn Thù Sư Lợi và cả hai được coi là những cao đồ của Thích Ca Mâu Ni, có lẽ từng là đệ tử thực sự của vị Phật lịch sử.

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 183864)
01/04/2012(Xem: 29806)
08/11/2018(Xem: 9140)
08/02/2015(Xem: 42197)
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).
Nói đến giới luật là nói đến hệ thống các quy định về chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh, quy tắc ứng xử, cũng như các hoạt động mang tính nội bộ, đặc thù của Tăng sĩ Phật giáo nói riêng và Tăng đoàn nói chung. Giới luật ấy chia làm hai phần, gồm giới và luật. Hai phần này có quan hệ khắng khít, mật thiết với nhau trong quá trình hành và trì giới luật của các vị thọ Đại giới: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.
Sáng 21-4 (21-3-Nhâm Dần), tại chùa Thiên Mụ - TP.Huế, môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 30 năm (1992-2022) ngày ngài viên tịch.