Phổ Hiền Bồ Tát Nhà Khoa Học Thiên Văn

14/02/20223:47 CH(Xem: 4517)
Phổ Hiền Bồ Tát Nhà Khoa Học Thiên Văn

PHỔ HIỀN BỒ TÁT
NHÀ KHOA HỌC THIÊN VĂN
Lê Huy Trứ
bo tat pho hien

PDF icon (4)Phổ Hiền Bồ Tát-Nhà Khoa Học Thiên Văn

Phổ Hiền Bồ Tát (dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la, hoặc Tam mạn đà bạt đà, zh. pǔxián 普賢, sa. samantabhadra, ja. fugen, bo. kun tu bzang po ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་). Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác bồ tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giácnăng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanhhiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa.

Theo kinh Pháp Hoa, Ngài làvị Bồ Tátquốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà,nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ Tát đến nghe phápphát tâm hộ trì Chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Samntabhadra (Phổ Hiền) biểu thị từ tâmPhật Pháp. Ngài thường sánh đôi với Văn Thù Sư Lợi và cả hai được coi là những cao đồ của Thích Ca Mâu Ni, có lẽ từng là đệ tử thực sự của vị Phật lịch sử.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187523)
01/04/2012(Xem: 33236)
08/11/2018(Xem: 12368)
08/02/2015(Xem: 48714)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana