Về quả dự lưu

27/10/20224:04 SA(Xem: 5599)
Về quả dự lưu
Dự Lưu - Binh Anson (2022)_Page_001PDF icon (4)Về Quả Dự Lưu - Binh Anson (2022)
MỤC LỤC
Phần I. Tuyển tập các bài viết
01. Về bốn quả Thánh 
02. Quả Dự lưu: Tiến trình tu tập 
03. Về quả vị Dự lưu 
04. Thân kiến, Sakkāyadiṭṭhi 
05. Hoài nghi, Vicikicchā 
06. Giới cấm thủ, giới lễ nghi thủ - Sīlavata-parāmāsa 
07. Bốn quả thánh: Vài thuật ngữ 
08. Tóm lược về các hạng người 
09. Làm thế nào để giác ngộ? 
10. Thiền-na và đệ tử cư sĩ, theo các bài kinh Pāli 
Phần II. Trích lục kinh điển Pāli
Giới thiệu Tương ưng Dự lưu, Tỳ-khưu Bodhi 
Phẩm I - Cổng tre
Kinh 55:1-10 
Phẩm II – Một ngàn, hay vườn hoàng gia
Kinh 55:11-20 
Phẩm III – Sarakāni
Kinh 55:21-30 
Phẩm IV – Phước đức tràn đầy
Kinh 55:31-40 
Phẩm V – Phước đức tràn đầy có kệ
Kinh 55:41-50 
Phẩm VI – Người có trí tuệ
Kinh 55:51- 61 
Phẩm VII – Đại trí tuệ
Kinh 55:62-74 
Tương ưng Nhân Duyên 
Tương ưng Thông đạt 
Tương ưng Uẩn 
Tương ưng Kiến 
Tương ưng Nhập 
Tương ưng Căn 
Tăng chi bộ 
Trung bộ 
Trường bộ 
du luu - tu tap
Xem thêm:
Quả-Dự-Lưu-Trích-dẫn-kinh-điển-Tỳ-Khưu-Thanissanro
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 189839)
01/04/2012(Xem: 35433)
08/11/2018(Xem: 14141)
08/02/2015(Xem: 53012)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!