Về quả dự lưu

27/10/20224:04 SA(Xem: 1621)
Về quả dự lưu
Dự Lưu - Binh Anson (2022)_Page_001PDF icon (4)Về Quả Dự Lưu - Binh Anson (2022)
MỤC LỤC
Phần I. Tuyển tập các bài viết
01. Về bốn quả Thánh 
02. Quả Dự lưu: Tiến trình tu tập 
03. Về quả vị Dự lưu 
04. Thân kiến, Sakkāyadiṭṭhi 
05. Hoài nghi, Vicikicchā 
06. Giới cấm thủ, giới lễ nghi thủ - Sīlavata-parāmāsa 
07. Bốn quả thánh: Vài thuật ngữ 
08. Tóm lược về các hạng người 
09. Làm thế nào để giác ngộ? 
10. Thiền-na và đệ tử cư sĩ, theo các bài kinh Pāli 
Phần II. Trích lục kinh điển Pāli
Giới thiệu Tương ưng Dự lưu, Tỳ-khưu Bodhi 
Phẩm I - Cổng tre
Kinh 55:1-10 
Phẩm II – Một ngàn, hay vườn hoàng gia
Kinh 55:11-20 
Phẩm III – Sarakāni
Kinh 55:21-30 
Phẩm IV – Phước đức tràn đầy
Kinh 55:31-40 
Phẩm V – Phước đức tràn đầy có kệ
Kinh 55:41-50 
Phẩm VI – Người có trí tuệ
Kinh 55:51- 61 
Phẩm VII – Đại trí tuệ
Kinh 55:62-74 
Tương ưng Nhân Duyên 
Tương ưng Thông đạt 
Tương ưng Uẩn 
Tương ưng Kiến 
Tương ưng Nhập 
Tương ưng Căn 
Tăng chi bộ 
Trung bộ 
Trường bộ 
du luu - tu tap
Xem thêm:
Quả-Dự-Lưu-Trích-dẫn-kinh-điển-Tỳ-Khưu-Thanissanro
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 185446)
01/04/2012(Xem: 31346)
08/11/2018(Xem: 10576)
08/02/2015(Xem: 44921)
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/11 năm nay ở Hà Nội và dự kiến sẽ bàn cả về tài sản của tăng ni.
Hàng năm tại nước Mỹ, hàng chục triệu con gà tây bị giết nhân ngày lễ Tạ ơn. Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên trong một buổi thuyết giảng năm 2018 để giúp ích cho những con gà tây bị giết và cách chúng ta nên khởi tâm như thế nào trong những kỳ nghỉ lễ.
Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức và nói: "Hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa." Nhật Báo India Today đăng một video tiếng Anh hôm 7/10/2022 nhan đề "Bộ trưởng AAP Rajendra Gautam tham gia sự kiện cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo, thề không cầu nguyện các vị thần Ấn Độ Giáo."