Hợp Phần (Khandhka) Tập Yếu (Parivara) | Bộ Mới

22/11/20223:40 CH(Xem: 255)
Hợp Phần (Khandhka) Tập Yếu (Parivara) | Bộ Mới
trang 1trang 2trang 3trang 4trang 5PDF icon (4)0.-Phần-Mở-Đầu

3.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)
3.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-I.-Chương-Trọng-Yếu
3.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-II.-Chương-Uposatha
3.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-III.-Chương-Vào-Mùa-Mưa
3.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-IV.-Chương-Pavāraṇā
3.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-V.-Chương-Da-Thú
3.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VI.-Chương-Dược-Phẩm
3.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VII.-Chương-Kaṭhina
3.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VIII.-Chương-Y-Phục
3.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-IX.-Chương-Campā

4.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)
4.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-I.-Chương-Hành-Sự
4.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-II.-Chương-Parivāsa
4.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-III.-Chương-Tích-Lũy-Tội
4.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-IV.-Chương-Dàn-Xếp
4.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-V.-Chương-Các-Tiểu-Sự
4.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VI.-Chương-Sàng-Tọa
4.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VII.-Chương-Chia-Rẽ-Hội-Chúng
4.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VIII.-Chương-Phận-Sự
4.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-IX.-Chương-Đình-Chỉ-Giới-Bổn-Pātimokkha
4.10-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-X.-Chương-Tỳ-Khưu-Ni
4.11-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-Xl.-Chương-Liên-Quan-Năm-Trăm-Vị

4.12-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-XII.-Chương-Liên-Quan-Bảy-Trăm-Vị

5.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)
5.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Đại-Phân-Tích-(Mahāvibhaṅgo)
5.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Giới-Tỳ-Khưu-Ni
5.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Tóm-Tắt-Các-Đầu-Đề-Của-Nguồn-Sanh-Tội
5.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sự-Trùng-Lặp-Liên-Tục
5.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Cách-Dàn-Xếp
5.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Tăng-Theo-Từng-Bậc
5.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Các-Câu-Vấn-Đáp-Về-Lễ-Uposatha-v.v…
5.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Về-Các-Bài-Kệ
5.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Sự-Tranh-Tụng
5.10-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Khác-Về-Các-Bài-Kệ
5.11-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Chương-Cáo-Tội
5.12-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Xung-Đột-[Phần-Phụ]
5.13-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Xung-Đột-[Phần-Chính]
5.14-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Kaṭhina
5.15-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Nhóm-Năm-Về-Upāli
5.16-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Nguồn-Sanh-Khởi
5.17-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Về-Các-Bài-Kệ-Phần-Hai
5.18-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Các-Bài-Kệ-Làm-Xuất-Mồ-Hôi
5.19-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Năm-Phẩm

Phụ-Lục

.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 54668)
29/06/2010(Xem: 49983)
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/11 năm nay ở Hà Nội và dự kiến sẽ bàn cả về tài sản của tăng ni.
Hàng năm tại nước Mỹ, hàng chục triệu con gà tây bị giết nhân ngày lễ Tạ ơn. Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên trong một buổi thuyết giảng năm 2018 để giúp ích cho những con gà tây bị giết và cách chúng ta nên khởi tâm như thế nào trong những kỳ nghỉ lễ.
Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức và nói: "Hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa." Nhật Báo India Today đăng một video tiếng Anh hôm 7/10/2022 nhan đề "Bộ trưởng AAP Rajendra Gautam tham gia sự kiện cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo, thề không cầu nguyện các vị thần Ấn Độ Giáo."