Hoa Sen Giữa Biển Lửa Vàng

21/05/20235:09 SA(Xem: 7853)
Hoa Sen Giữa Biển Lửa Vàng

dai-le-tuong-niem-60-bo-tat-thich-quang-duc
HOA SEN GIỮA BIỂN LỬA VÀNG

(Tiểu Lục Thần Phong)

Bo Tat Thich Quang Duc

Phừng phừng lửa cháy ngất trời
Thế nhân rúng động rụng rời tâm can
Hoa sen giữa biển lửa vàng
Sáng soi đến cả ba ngàn hư không

 

Lòng từ cao cả mênh mông
Thiêu thân thức tỉnh người ngông nghênh cuồng
Quốc gia đạo pháp cội nguồn
Cớ sao bách hại ra tuồng vô minh

 

Sắc- không bát nhã tâm kinh
Bồ tát vô úy lặng thinh vững ngồi
Đại bi hạnh nguyện thề bồi
Giữ gìn chánh pháp để đời truyền lưu

Đại hùng, đại lực vô ưu
Hoa sen lửa giữa oán cừu rỗng rang
Trái tim bất diệt kim cang
Chứng minh đạo hạnh hành trang thánh hiền

 

Ẩn thân trong chốn cửa thiền
Bảo vệ chánh pháp thệ nguyền thiêu thân
Cầu cho đất nước nhân dân
Sống trong hạnh phúc bình an thái hòa

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0323

HOA SEN LỬA CÚNG DƯỜNG

Lửa bừng lên bọc nhuc thân bồ tát
Lửa từ bi át nhật nguyệt quang minh
Lửa nhiệm mầu trời đất quỷ thần kinh
Lửa nghiệt ngã nỗi điêu linh quốc độ

Hà khắc trị khiến dân tình đau khổ
Tàn độc thay bách hại Phật giáo đồ
Một sớm mai ngồi ở giữa thành đô
Ngài bắt ấn nhập vô tam muội hỏa

Biển lửa hồng ngài thiêng liêng hiển hóa
Đóa sen vàng trong lửa hiện pháp tòa
Siêu đông tây, khắp pháp giới chói lòa
Cõi nhân quần mắt lệ nhòa khấp bái

 

Người Nam Việt cõi lòng đau tê tái
Cung kính ngài đấng trưởng tử Như Lai
Lửa thiêu thân soi sáng đường ngày mai
Gọi người mê trên vũ đài chính trị

Hoa sen lửa vững tinh thần vô úy
Thượng cúng dường hạ hóa độ từ bi
Nhục thân ngài dù cháy chẳng hề chi
Tim bất diệt không có gì hoại được!

 

Thân tứ đại thần oai nghi dũng lược
Tinh tấn tu cả huệ, phước nhị nghiêm
Trong thiền môn tri túc với cung khiêm
Bồ tát ẩn thật khó tìm giữa chúng

Thọ pháp nạn lòng không hề nao núng
Giữa hận thù tâm rất mực bao dung
Lượng bồ tát mênh mông quá không trung
Ngọn đuốc sáng soi muôn trùng tăm tối

 

Tất hết thảy đồng vây quanh quỳ gối
Đảnh lễ ngài giữ giềng mối Phật môn
Từ thành đô đến hoang dã sơn thôn
Tràn cảm khái ngập tâm hồn kính ngưỡng

Thân tùng bách khí khái đại tượng vương
Bóng cà sa lồng lộng phủ miếu đường
Hoa sen lửa bậc bồ tát cúng dường
Hạ chúng sanh thượng thập phương chư Phật.

 

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0323Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/09/2010(Xem: 47284)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)