Trang Nghiêm Tưởng Niệm 60 Năm Ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân (1963-2023)

08/06/20234:38 SA(Xem: 371)
Trang Nghiêm Tưởng Niệm 60 Năm Ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân (1963-2023)
blank
TRANG NGHIÊM TƯỞNG NIỆM

60 NĂM NGÀY BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
VỊ PHÁP THIÊU THÂN (1963-2023)


image00001-1113
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/09/2010(Xem: 46292)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana