Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Quảng Nói Về Bồ-tát Thích Quảng ĐứcChư Tôn Đức Tiền Bối

10/06/20235:13 SA(Xem: 446)
Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Quảng Nói Về Bồ-tát Thích Quảng Đức Và Chư Tôn Đức Tiền Bối
blank
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG NÓI VỀ
BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨCCHƯ TÔN ĐỨC TIỀN BỐI
Trưởng lão Thích Trí Quảng


Đức Pháp chủ GHPGVN đã có buổi giảng đầu tiên cho khóa huân tu, với sự tham dự của chư tôn đức Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các khoa, các khối văn phòng, Ban Quản viện và hơn 1.000 Tăng Ni sinh viên nội trú và Phật tử ngoại hộ tại giảng đường thuộc chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/09/2010(Xem: 46304)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana