Nhận Thức Phật Giáo - Hòa Thượng Tịnh Không

03/10/20234:26 SA(Xem: 1213)
Nhận Thức Phật Giáo - Hòa Thượng Tịnh Không
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO
Hòa Thượng Tịnh Không
Chuyển ngữ: Minh Trí & Nhu Thuận

nhan-thuc-phat-giaoPDF icon (4)Nhận Thức Phật Giáo 2023

MỤC LỤC
Lời nói đầu 
I. Duyên khởi 
II. Phật pháp là gì? 
III. Phật giáo là gì? 
IV. Mục tiêu giáo dục của Phật-đà 
1. Quy định học vị trong Phật giáo 
2. Mục tiêu giáo học của Phật giáo 
V. Nhập môn giáo dục Phật giáo
- Kinh Địa Tạng 
1. Đại viên mãn 
2. Pháp Đại thừa viên mãn - Tứ đại Bồ-tát 
VI. Năm khoa mục lớn 
trong tu học Phật pháp 
1. Tam phước 
2. Lục hòa kính 
3. Tam học Giới - Định - Tuệ 
4. Lục độ 
5. Thập nguyện 
VII. Thứ lớp tu học Phật pháp 
1. Tín - Giải - Hành - Chứng 
2. Giới - Định - Tuệ cùng tu 
VIII. Nghệ thuật giáo học 
trong Phật pháp 
IX. Tổng kết 
X. Thuật ngữ Phật học trong sách này 

LỜI NÓI ĐẦU

“Nhận Thức Phật Giáo” thực sự rất quan trọng đối với người mới bắt đầu tu học. Có rất nhiều đồng tu có quan niệm sai lầm về Phật giáo. Vì vậy, chúng ta phải in ấn và lưu thông rộng rãi quyển sách này, để giúp cho người tu học xây dựng được quan niệm đúng đắn về Phật giáo. Tuy nhiên, vài lời không thể nói đủ hết ý nghĩa, nhưng với sự phát tâmcúng dường chân thành, chúng tôi hy vọng các đồng tu hữu duyên đều có thể hoan hỷ, đồng thời đạt được thọ dụnglợi ích chân thật của Phật pháp!

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 188111)
01/04/2012(Xem: 33736)
08/11/2018(Xem: 12770)
08/02/2015(Xem: 49819)
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.