Ưu Đàm Hoa Nở Sáng Hôm Nay

13/05/20243:28 SA(Xem: 233)
Ưu Đàm Hoa Nở Sáng Hôm Nay

blankphat dan sanh 3
ƯU ĐÀM HOA NỞ SÁNG HÔM NAY

 

Mỗi độ mùa hoa rộ sắc hương

Bốn loài ba cõi khắp mười phương

Đản sinh từ phụ tràn hoan hỷ

Tỉnh thức bừng lên như ánh dương

 

Dưới cội bồ đề trí huệ khai

Ba lần chuyển pháp ở vườn Nai

Khổ tập và đây là diệt đạo

Con đường giải thoát mở tương lai

 

Phật đến nơi này để độ sinh

Vô biên trí huệ phá vô minh

Trời người tứ chúng đồng hoan hỷ

Lục đạo quần  sanh với hữu tình

 

Rộn tiếng chim ca ngát hương bay

Ưu đàm hoa nở sáng hôm nay

bảy bước mở ra đường giải thoát

Từ bi thị hiện cõi này đây

 

Tháng tư tam hợp hỷ hoan ca

Bao nhiêu đèn nến với hương hoa

Lời kinh đồng vọng trong trời đất

Tưởng niệm thâm ân của Phật Đà

 

 

TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ

 

Vạn lý trời xanh vạn lý hành

Diệu kỳ khoảnh khắc sử ghi danh

Tán hương hoa vũ chư thiên kính

Nhân loại mừng vui đảnh lễ ngài

             Một sớm chan hòa trong nắng mai

             Ba ngàn thế giới đón Như Lai

             Vô sanh vô diệt tùy nghi hiện

             Quốc độ Sa Bà hiển thánh nhân

Ở xứ Tây Thiên ứng hóa thân

Để đem giáo pháp độ phong trần

Bao nhiêu diệu đế dần khai sáng

Lục chủng rung rinh rạng cõi người

             Dưới cội ưu đàm hoa thắm tươi

             Hương bay ngược gió tỏa muôn nơi

             “Duy ngã độc tôn” đây chánh pháp

             Lưu bố nhân thiên khắp đất trời

Trung đạo đương tu rất tuyệt vời

Lần đầu tuyên thuyết bởi tôn sư

Xưa nay chưa thấy trong tam giới

Phạm chúng, chư thiên với vạn loài

             Thị hiện ra đời độ chúng sanh

             Nhập thiền miên mật suốt năm canh

             Sao mai lấp lánh bừng khai ngộ

             Ba lần chuyển pháp chỗ vườn nai

Cho đến ngày kia nhập niết bàn

Việc làm đã tận ở nhân gian

Từ đây giới luật làm căn bản

Hoằng hóa rộng sâu ánh đạo vàng

             Tháng tư tam hợp đón mùa sang

             Ngũ sắc cờ bay dưới nắng vàng

             Tưởng nhớ bổn sư cung kính lễ

             Những người con Phật ở trần gian

 

 

PHẬT ĐẢN SANH

 

Phật đản sanh cho hòa bình khắp chốn

Từ thị thành đến sơn dã lâm thôn

Đường giải thoát nhiều phương tiện, pháp môn

Nhưng cốt lõi phải bảo tồn căn bản!

 

Phật đản sanh cả đất trời tươi sáng

Tâm từ bi bao phủ khắp thế gian

Trời rải hoa, người chiêm ngưỡng hân hoan

Sư tử hống, ánh đạo vàng trí tuệ.

 

Phật đản sanh bình minh trên nhân thế

vườn Nai tứ diệu đế giảng bày

Đấng pháp vương cho thuốc trị thật hay

Đường trung đạo kể từ nay rộng mở.

 

Phật đản sanh sao trên trời rạng rỡ

Dưới cội cây ngài đắc đạo bồ đề

Bậc tỉnh thức độ đồ chúng đang mê

Đường giải thoát đưa người về bến giác.

 

Phật đản sanh đời hoan ca khúc hát

Chư thiên thần tấu lễ nhạc cúng dường

Hương quang thơm lan tỏa thấu mười phương

Từ Đâu Suất đến tận đường địa ngục.

 

Phật đản sanh con về đây phủ phục

Tạ thâm ân đấng cụ túc nhị nghiêm

Người từ lâu nhân loại ngưỡng vọng tìm

Người đã đến, trí huệ kiêm từ ái.

 

Phật đản sanh lành thaymãi mãi

Ngọn hải đăng dẫn dắt đến ngày mai

Trời và người đồng đảnh lễ Như Lai

Niệm tỉnh giác ngay phút giây hiện tại.

 

 

MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN

 

Phật về hoan hỷ bản trường ca
Quang minh rạng rỡ cõi Sa Bà

Nhân loại từ đây vui sống đạo

Con đường giải thoát tạo tương lai

 

Thị hiện an lành một sớm mai

Ba lần chuyển pháp ở vườn Nai

Tứ đế là đây căn bản pháp

Trung đạo con đường quả thánh nhân

 

Phật về thế giới lại thanh tân

Dẫu đời lầm lạc lắm phù vân

Đam mê từ thuở vô cùng tận

Nay tỉnh dần ra cảnh sắc trần

 

Phật về từ ái gần gũi thay

Chuyển ý hồi tâm đã chỉ bày

Chánh pháp tùy duyên ngày tháng thuyết

Đại bi vô tận nguyện độ sanh

 

Đạo vàng là cả những tinh anh

Pháp học đồng song với pháp hành

Điều phục thân tâm thanh tịnh ý

“Nhập tri kiến Phật” chí tôn

 

Giáo pháp không ngoài lẽ chơn như

Trí huệ vô biên đấng đại từ

Ngài đến nơi này vì đại sự

Độ người đau khổ, sử Phật ghi

 

Thương hết muôn loài chẳng nệ chi

Độc hành ly viễn bước đường đi

Rừng sâu núi tuyết tâm bền bỉ

Bồ đề quả mãn khi sáng sao

 

Từ cõi nhơn gian đến trời cao

Lũ chúng con đây thấy tự hào

Mừng ngày khánh đản trào dâng cảm

Tưởng nhớ Như Lai tâm xuyến xao

 

 

XỨ XỨ HƯƠNG

 

Thế Tôn thị hiện Sa Bà

Quảng truyền chánh pháp hằng hà độ sinh

Tam giới tứ chúng hữu tình

Ngũ thừa lục đạo tùy hình tượng thân

 

Dị loại thô tế bất phân

Đại bi huệ lực tương lân thánh phàm

Chân nhơn tự thức quỹ tàm

Phật tánh giác ngộ bao hàm nhân thiên

 

Trung đạo thượng thiện thánh hiền

Nhất chơn pháp giới vô biên nguyện thề

Bát nhã đoạn hoặc muội mê

Đê đầu đảnh lễ tâm cơ tỏ tường

 

Mãn thiên hoa

xứ xứ hương

Hỷ hoan khánh đản cúng dường Như Lai

Ưu đàm hoa

độ mãn khai

Sơn cùng thủy tận thiên nhai bồ đề

 

 

KHÁNH ĐẢN HÂN HOAN

 

Ngài vẫn an nhiên giữa cuộc đời

Dù đời loạn động đến tàn hơi

Thị phi bất tận lời bao biện

Giữa chúng trung tôn hiện dáng người

 

Lớn nhỏ chi chăng chỉ mỉm cười

Giới hương đức hạnh tỏa muôn nơi

Niêm hoa khoảnh khắc đầy vi diệu

Tay chỉ mặt trăng chiếu sáng ngời

 

Tứ chúng đồng tu nhớ lấy lời

Giới luật nào đâu phải chuyện chơi

Là thầy của cả trời người vậy

Cứ thế vâng theo, thấy tuyệt vời

 

Người đến nơi đây chỉ một thời

ơn đức ấy chẳng hề vơi

Người trong nhân thế mừng lễ tạ

Khánh đản hân hoan cả đất trời

 

Chim hót ngàn hoa nở khắp tươi

Pháp âm như sấm vọng trùng khơi

Đến đi như thế từ muôn thuở

Giác ngộ đường đi mở lối rồi

 

 

KHÁNH ĐẢN

 

Thị hiện nơi này giữa thế gian

Hân hoan chung hưởng ánh đạo vàng

Phật về khai mở con đường sáng

Tháng tư trăng tỏ rạng muôn nơi

 

Mạn thù sa trắng thoảng rơi rơi

Chư thiên đảnh lễ tự cung trời

Chấn động mười phương ngàn thế giới

Muôn loài hoan hỷ với Như Lai

 

Một sớm vừa xanh ánh sao mai

Trí huệ bừng lên độ mãn khai

Sanh tử từ đây lìa mãi mãi

Ngài đến vườn Nai khai pháp môn

 

Từ đây thành thị chí sơn thôn

Tứ chúng đồng tu theo Thế Tôn

Từ bi trải rộng, lòng khiêm tốn

Hữu tình Phật tánh vốn đồng nhau

 

Hỏa trạch hiểm nguy hãy ra mau

Tam giới này đây lắm thương đau

Tam đồ mạt lộ đầy lửa máu

Luân hồi lên xuống sáu đường

 

Trăng tròn Vesak khắp sơn khê

Khánh đản mừng vui lễ lại về

Trời người cung kính lời xưng thệ

Y chỉ phụng hành theo Thế Tôn

 

 

KHAI MỞ ĐƯỜNG RA

 

Khánh đản hân hoan với chúng ta

Tưng bừng hoa nở với chim ca

Trong ngoài châu quận trời xanh quá

Mừng sinh nhật Phật tạ thâm ân

 

Thế Tôn thị hiện độ thiên nhân

Bốn loài ba cõi khắp xa gần

phương pháp, đường đi qua khổ tận

Bao đời nay vẫn mãi thanh tân

 

Trầm đốt hương xông khói nhẹ loang

Trang nghiêm tahnh tịnh kết hoa vàng

Pháp tràng cao thụ bay trong gió

Giới đức Phật thân tỏa thập phương

 

Nhập chốn nhân gian để độ đời

Gióng lên trống pháp khắp nơi nơi

Đốt đèn trí huệ xua tăm tối

Khai mở đường ra lối tự do

 

HOA KHAI ÁNH ĐẠO VÀNG

Thế Tôn thị hiện độ đời

Quyền thật phương tiện nói lời đại bi

Conn người tham đắm sân si

Chìm trong bể khổ cũng vì vô minh

Từ ngày có Phật đản sinh

Con đường Trung Đạo định hình tương lai

Phật về hương tỏa hoa khai

Trời người với cả muôn loài hỷ hoan

Khói trầm phảng phất nhẹ loang

Dâng cúng dường Phật lòng càng thiết tha

Này đây một cõi Sa Bà

Tín tâm sanh khởi hằng hà nhân duyên

Sống trong giây phút hiện tiền

Lời Phật khai ngộ vô biên nhiệm màu

Ngõ hầu giải thoát về sau

Người người nhắn nhủ cùng nhau phụng hành

Ưu đàm nở dưới trời xanh

Đạo vàng khai mở tựu thành độ sinh

Mười ngàn thế giới quang minh

Lục chủng chấn động cung nghinh Phật về

Một ngày thức tỉnh thôi mê

Theo lời Phật dạy dựa kề Như Lai

 

NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG VĨ ĐẠI

Mừng lễ Phật đản sanh

Vườn hồng rải cánh trên thảm cỏ xanh

Đón bước chân bậc Chánh Đẳng Chánh Giác

Cây mộc lan ngát hương

Cúng dường

Bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải

Bao nhiêu loài hoa rực rỡ dưới tôn tượng Như Lai

Ong bướm thì thầm điệp khúc sinh nhật

Chim véo von giai điệu hoan ca

Gió vi vu lời Tâm kinh Bát Nhã

Ngày trời xanh biêng biếc

Đêm trăng vàng lung linh

Trong Phật điện khói trầm thơm cung kính

Hai mười sáu thế kỷ như mới hôm qua

Khi hoa ưu đàm nở

Hiện tướng giữa nhân gian

Ba ngàn thế giới mừng Phật đản sanh

Trời người hoan hỷ

Mạn thù sa, mạn đà la trắng cả trời mây

Ngài đã đến

Người mở đường vĩ đại

Một con đường chưa từng có xưa nay

Thế giới dị biệt đông tây

Con người bất đồng nam bắc

Bao chẻ chia cách biệt sang – hèn

Những kỳ thị giàu – nghèo, trí – ngu

Đều dấn bước đi chung con đường Trung Đạo

Mừng sinh nhật Phật tưởng nhớ ơn Như Lai

Hoa trong vườn, hoa nở trong tâm

Ánh sáng trí huệ soi ba ngàn thế giới

Lòng đại bi xuyên suốt muôn đời

 

ĐẢN SANH ĐỘ CHÚNG

 

Bồ đề quang quảng thiên nhai

Năng Nhân Tịch Mặc minh đài vô ngôn

Đê đầu đảnh lễ Thế Tôn

Tứ đế, bát chánh độ hôn mê trầm

Lục niên khổ hạnh sơn lâm

Thất tuần nhập định nhất tâm tựu thành

Tam thân tứ trí tinh anh

Ngũ nhãn đạt tục hạnh hành chiếu chơn

Lục thông thấu tận nguồn cơn

Quyền thật phương tiện uất đơn châu tuần

Thập nhị pháp chuyển tam luân

Hoa khai ngũ diệp Kiều Trần đệ huynh

Hỷ hoan thị hiện đản sinh

Thuận thế gian cố hữu tình tác tư

Độ sanh thuyết pháp chơn như

  

 

THÁNG TƯ TAM HỢP TRĂNG TRÒN

 

Tháng tư thánh thiện trăng tròn

Trời người ba cõi hỷ hoan đón chào

Hàng Phật tử những tự hào

Đản sanh từ phụ biết bao ân tình

 

Phật là tất cả quang minh

Vốn từ vô tướng hiện hình độ sanh

Chí nguyện vô lượng an lành

Ở trong ngũ dụcthành đạo

 

Chỉ bày lẽ thật chơn như

Diệt sanh bất tận cũng từ niệm tâm

Tháng tư tam hợp trăng rằm

Bốn loài ba cõi vẫn hằng ngưỡng mong

 

Phật về trời đất thong dong

Thái hòa an lạc ở trong tâm người

Phật về thế giới nhuận tươi

Học buông bỏ để cho đời lạc an

 

Phật về sáng ánh đạo vàng

Tam châu cảm ứng rõ ràng lối đi

Trí huệ tinh tấn từ bi

Tứ chúng tin tưởng giáo y phụng hành

 

Tháng tư trong sáng an lành

Dâng hương đảnh lễ ngày sanh Phật đà

Người trong pháp giới Sa Bà

Dựa nương tam bảo cùng là Thế Tôn

 

 

MỪNG VESAK

 

Trời tháng tư lòng người hoan hỷ quá

Nắng vàng tươi và gió hát chim ca

Cờ năm màu phất phới khắp gần xa

Mừng đản sanh cõi Sa Bà vào hội

      Mình ôn lại chuyện sử xưa nguồn cội

      Phật Thích Ca đến mở lối hoằng dương

      Thị hiện đây chấn động cả mười phương

      Ánh quang minh thấu tận đường địa ngục

Ứng hóa thân phàm phu trong ngũ dục

Rồi xuất gia tu khổ hạnh rừng già

Ngài biết rằng tam giới chẳng thể ra

Bèn buông bỏ để mà vào trung đạo

      Trong đêm trường đám ma quân nhộn nhạo

       Không muốn ngài thành chánh qủa Như Lai

       Đêm dần tàn lấp lánh ánh sao mai

       Bậc tuệ giác đã triệt khai đại ngộ

Tám mươi năm rộng hoằng dương phổ độ

Tăng, tín đồ được lợi lạc vô biên

Người liễu sanh, kẻ đắc quả sanh thiên

Tùy phước huệnhân duyên giữ giới

      Mình hãy nhớ vô thường không thể đợi

      Hiện tướng sanh, Phật nhập diệt niết bàn

      Nhưng thế gian còn lại ánh đạo vàng

      Tiếng trống pháp vẫn rền vang chấn tác

Ngày tam hợp tháng trăng tròn Vesak

Dâng hương hoa tấu lễ nhạc cúng dường

Trời và người tin tưởng vững dựa nương

Đèn chánh pháp cõi vô thường soi sáng

 

KHAI MỞ CON ĐƯỜNG SÁNG

 

Ngài rời bỏ điện ngọc đền vàng

Từ tạ lạc thù đời ngũ trược buộc ràng

Vượt thành cao băng sông rộng lên đàng

Quyết chí tìm thầy tu đạo

Sáu năm khổ hạnh chốn rừng già

Chỉ con da bọc xương

Vẫn không thấy con đường giải thoát

Ngài dứt khoát từ đây

Ngồi dưới gốc cây thề không đứng dậy

Bốn mươi chín ngày miên mật thiền định

Khi sao mai lấp lánh trên bầu trời

Quang minh bừng lên khắp ba ngàn thế giới

Chư thiên hoan hỷ mưa hoa cúng dường

Đất rùng rùng sáu cách rung động mạnh

Đường trung đạo mở ra cho hết thảy chúng sanh

Ngài thành đạo

Chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác

Thầy của hàng trời người

Cả muôn loại hữu tình

Đường trung đạo rực rỡ quang minh

Chuyển phàm thành thánh

Đưa người mê đến giác ngộ niết bàn

Tứ diệu đế, bát chánh đạo… là giáo lý căn bản

Phật dạy ta nên nhớ lấy thực hành

Phật đạo nhiều tông môn, lắm dị biệt không đồng

Nhưng giữ lấy cốt lõi ắt dung thông

Kỷ niệm ngày thành đạo tưởng nhớ công ơn đức Phật

Đời hôm nay dẫu tất bật ngược xuôi

Hãy nhớ lấy ánh sao mai buổi sớm

Cung kính dân hoa quả hương thơm

Thắp nén nhang tưởng nớ Phật ân

Trí huệ siêu việt

Dõng mãnh vô úy

Từ bi vô hạn

Thuyết trung đạo mở con đường sáng
Khai ánh đạo vàng

Sự kiện vô tiền khoáng hậu chốn nhân gian

 

Đồng Thiện

Ất Lăng thành, 2022 - 2024
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/05/2017(Xem: 13894)
28/04/2017(Xem: 9336)
10/06/2016(Xem: 11312)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.