Thanh Tịnh Đạo Yếu Lược

25/05/20243:38 SA(Xem: 584)
Thanh Tịnh Đạo Yếu Lược
THANH TỊNH ĐẠO
YẾU LƯỢC
Biên soạn Bhik. Bodhisīla – Tỳ-kheo Giác Giới
PL 2556 DL 2022
Nhà xuất bản Hồng Đức

Thanh Tịnh Đạo Yếu Lược -TK Giác GiớiPDF icon (4)Thanh Tịnh Đạo Yếu Lược -TK Giác Giới

LỜI NÓI ĐẦU

 

Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo do ngài Buddhaghosa biên soạn hồi tiền bán thế kỷ V, là một bộ sách gối đầu cho chư tăng các nước Phật giáo Nam truyền, và là tư liệu quý giá của giới học giả nghiên cứu kinh điển Pāli.

Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo được dịch ra nhiều thứ tiếng: Tích lan, Miến, Thái, Anh… Ở Việt Nam, thì Thanh Tịnh Đạo được dịch Việt ngữ từ bản tiếng Anh của ngài Ñāṇamoli, do ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch; Từ bản tiếng Thái do tỳ-kheo Ngộ Đạo dịch dưới sự hướng dẫn của hòa thượng Tịnh Sự.

Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo được đưa vào chương trình giảng dạy ở Học viện Phật giáo, trường Cao đẳng Phật học, trường Trung cấp Phật học… Để làm giáo trình giảng dạy, hòa thượng Thích Phước Sơn đã tóm tắt thành quyển Thanh Tịnh Đạo toản yếu.

Ở đây, chúng tôi soạn riêng giáo trình giảng dạy môn học này, gọi là Thanh Tịnh Đạo yếu lược. Chúng tôi giản lược nội dung, lấy phần tinh yếu của tác phẩm Thanh Tịnh Đạo qua nguyên bản Pāli. Chúng tôi chú thích thêm Pāli trong những đoạn, những từ Phật học, để người học tham khảo và không hiểu sai với nguyên bản.

Về hình thức, Thanh Tịnh Đạo yếu lược chỉ gồm bốn chương, với chương thứ năm là tóm tắt tiểu sử tác giả. Thanh Tịnh Đạo yếu lược 

Chương I. Dẫn nhập Thanh Tịnh Đạo
Chương II. Yếu lược phần giới
Chương III. Yếu lược phần định
Chương IV. Yếu lược phần tuệ

Bản Thanh Tịnh Đạo thì có 23 chương: Phần Giới 2 chương; Phần Định 11 chương; Phần Tuệ 10 chương. Mặt khác, các tiết mục trong bản Thanh Tịnh Đạo cũng được sắp đặt lại cho tiện tham khảo, và nhất là để ứng dụng tu tập.

mục đích của chúng tôi, ngoài việc giúp học giả nghiên cứu học Phật, còn giúp cho hành giả thực hành giáo pháp nữa. Biên soạn Thanh Tịnh Đạo yếu lược có thể sẽ có người cho rằng chúng tôi làm cái việc dư thừa và mạo muội. Dư thừa vì đã có người đi trước dịch và tóm lược rồi; Mạo muội vì tùy tiện chỉnh sửa bản dịch và sắp đặt theo ý riêng.

Không sao cả, bởi chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng tôi đọc hiểu tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, làm giàu kiến thức Phật pháp cho chính bản thân mình.

Nếu có bậc thiện tri thức nào đọc và gật đầu với quyển Thanh Tịnh Đạo yếu lược này, thì đó là niềm vui và lời khích lệ cho chúng tôi vậy. Mong sao Phật pháp được thạnh hành, chúng sanh an vui tiến hóa.

Mùa hạ Phật lịch 2565

Tỳ-kheo Giác Giới

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 189859)
01/04/2012(Xem: 35466)
08/11/2018(Xem: 14156)
08/02/2015(Xem: 53052)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!