Mục Lục

08/01/201112:00 SA(Xem: 19267)
Mục Lục

TRÁI TIM MẶT TRỜI

Từ Chánh Niệm Đến Thiền Quán
Thích Nhất Hạnh - Lá Bối in Lần Thứ Nhất, Paris 198

MỤC LỤC

Lời Mở Đầu Của tác Gỉa

Chương Một: Nắng Trên Lá Xanh

Chương Hai: Điệu Múa Của Ong
Chương Ba: Nhỏ Không Trong Mà Lớn Cũng Không Ngoải
Chương Bốn: Rách Tung Lưới Sinh Tử
Chương Năm: Con Hãy Nhìn Bàn Tay Con
Ghi Chú


Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 180147)
01/04/2012(Xem: 25579)
08/11/2018(Xem: 6139)
08/02/2015(Xem: 37037)
25/07/2011(Xem: 102866)
10/10/2010(Xem: 100075)
10/10/2010(Xem: 103438)
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.