Mục Lục

01/02/201112:00 SA(Xem: 11412)
Mục Lục


TỪNG BƯỚC AN VUI
 Thích Thông Phương
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo PL: 2549 - 2005

MỤC LỤC

Lời đầu 
Nguồn gốc khổ vui 


Thắng mình là trên hết 
Chẳng lầm nhân quả 
Đâu đâu cũng là Phật pháp 
Tính chấp ngã - Ngòi nổ của mọi sự đổ vỡ 

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 181463)
01/04/2012(Xem: 27112)
08/11/2018(Xem: 7222)
08/02/2015(Xem: 38852)
25/07/2011(Xem: 103897)
10/10/2010(Xem: 100970)
Trí tuệ và từ bi có phải chỉ riêng nhân loại mới có? Hay là, loài vật cũng có trí tuệ và từ bi, nhưng ở mức sơ khai hơn? Cuộc nghiên cứu mới đây về heo rừng cho thấy những bất ngờ về mức độ cao của khôn ngoan và tình thương nơi một trường hợp khảo sát.
Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi cho biết, tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất phù hợp khi nhân loại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19, và khẳng định rằng Ấn Độ đã chỉ ra cách đối mặt thử thách với khó khăn nhất, bằng cách tuân lời vàng ngọc của Đức Phật, người sáng lập đạo Phật.
Xin mời quý độc giả xem bản PDF thông cáo báo chí của Hội Đồng Quản-Trị GHPGVNTTG và di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu sau đây: