Lời Bạt

20/03/201112:00 SA(Xem: 14755)
Lời Bạt

CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG
TUỆ GIÁC HÀNG NGÀY
Đạt Lai Lạt Ma
Bản tiếng Anh: The Path To Tranquility by Renuka Singh
Dịch: Tuệ Uyển
Nhà xuất bản Phương Đông - 2010

LỜI BẠT

Quyển sách này là một biên soạn sưu tầm những tư tưởng hàng ngày của Đức Dalai Lama. Nó cũng hình thành một phần sự cống hiến của Đức Dalai Lama đến việc bảo tồn văn hóa tuệ trí cổ điển của Ấn Độ. Sự phát hành nguyên thỉ của tôi hướng đến những ý tưởng ẩn sau quyển sách này, và Đức Dalai Lama đã ban cho sự hứa nhận và chúc phúc. Tôi bắt đầu hành động một cách không chậm trễ từ lúc bắt đầu năm ngoái.

Tôi cảnh giác nghiêm chỉnh đến nguyên tắc bày tỏ sự chọn lọc ở đây. Những trích dẫn là những sự chọn lọc từ những bài viết, những lời dạy, và những cuộc phỏng vấn thỉnh thoảng. Những điều này, tôi hy vọng, sẽ chắc chắn phản ánh những quan tâm trần gian và tâm linh của Đức Dalai Lama và phổ biến thông điệp của Ngài về trách nhiệm toàn cầu, từ bi yêu thương, và hòa bình. Cũng thế, qua những trích dẫn, tôi muốn chia sẻ với những độc giả không chuyên môn và những sinh viên Phật pháp về những triển vọng và khả năng đang bày ra trước tôi, và sự biểu hiện bên ngoài nhưng là cốt lõi phức tạp, những tư tưởng căn bản của Đức Dalai Lama. Tuy nhiên, chúng ta phải mang trong tâm tư mình những thuật ngữ như “lắng nghe”, “ban cho”, “suy nghĩ”, “thiền quán”, v.v… là lộ trình và nên được nhận thức trong phạm trù thực hành của Phật giáo về trau dồi bồ đề tâm (bodhicitta) - sự hứng khởi để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh.

Trong lời tựa, Đức Dalai Lama đã rất khéo léo liên hệ đến Tám Đề Mục Chuyển Hóa Tâm. Căn cứ trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi cũng dẫn chứng sự lợi ích vô tận của chúng và tôi muốn trình bày những dòng ấy ở đây:

GIẢI QUYẾT VỚI HẬN THÙ

*Gởi và nhận*

Langri Tangpa (1054-1123)

- Tám đoạn thơ luyện tâm


- Quan tâm yêu mến tất cả chúng sinh

như là tuyệt diệu ngay cả là viên ngọc ước để hoàn thành mục tiêu cao cả nhất

nguyện cho chúng con luôn luôn ôm ấp chúng sinh như người thân yêu nhất

 

- Khi cùng đồng hành với những người khác Chúng con luôn nghĩ mình là người thấp kém nhất Và từ chiều sâu của trái tim chúng con

Ôm ấp tất cả thân thương và quan yếu nhất

 

- Thận trọng, khoảnh khắc một ảo giác xuất hiện Điều nguy hiểm cho chúng con và người khác Chúng con nên đối mặt và phá tan nó

Không chút chậm trễ.


- Khi chúng con thấy những kẽ tính tình độc ác

Ngập tràn bởi những hành động bạo tàn và đau khổ

Chúng con nên ôm ấp những chúng sinh hiếm hoi thân mến như vậy,

Như là lúc chúng con vừa tìm thấy một kho trân bảo.


 - Khi những kẻ khác, đầy thèm khát và ghen tị, ngược đãi chúng con,

 Lăng mạ chúng con hay những điều như vậy, Chúng con nên chấp nhận thất bại

Và nhường chiến thắng cho kẻ khác.


 - Khi những người chúng con từng giúp ích cho Và trong những kẻ chúng con ngập tràn hy vọng Cho chúng con tổn thương khủng khiếp

Chúng con nên coi kẻ ấy như người bạn tinh thần thánh thiện.


 - Cả trực tiếp và gián tiếp, chúng con nguyện dâng

Mọi lợi íchhạnh phúc cho tất cả chúng sinh, những bà mẹ của chúng con;

Nguyện cho chúng con bí mật gánh tất cả trên chúng con

Tất cả những hành động tai hại và khổ đau của tất cả.

 

- Nguyện cho tất cả không bị ô nhiễm bởi những khái niệm

Của tám điều liên quan trần tục (bát phong) Và thức tỉnh rằng tất cả mọi sự là hảo huyền

Nguyện cho tất cả, không bám chặc tham lam, và tự tại với mọi sự ràng buộc.

Tôi mang ơn người thầy và bạn của tôi Đức Đệ Thập Tứ

Dalai Lama Tenzin Gyatso, vì sự hỗ trợ và gia hộ cho chương trình này. Cho tất cả sự cộng tác và nhẫn nại, Tenzin Geyche Tethong xứng đáng với một sự cám ơn đặc biệt. Tôi cũng hàm ơn đến Lhakdor cho sự sốt sắng trong việc cung cấp cho tôi với tài liệu chưa xuất bản của Ngài và cho những lời khuyến cáo giá trị của ông.

Tôi biết ơn đến Linda và Ashod Jhalani, Antonella và Na- resh Mathur, và Alison Ramsey cho sự xác nhận một số trích lục trong quyển sách này. Cũng thế đến Prama và Ranji Bhan- dari cho sự hỗ trợ tâm linh của họ, và đến Sunita Kakaria cho sự chăm sóc tôi ở McLeod Ganj. Tôi cũng muốn thừa nhận sự giúp đỡ thông dịch của V.K. Karthika và Sudeshna Shome Ghosh ở Penguin. Họ đã làm việc một cách cần cù với tôi trong chương trình này. Ở giờ thứ mười một, nhận sự giúp đỡ tài chính từ Derek Goh cho việc tìm sự chấp nhận để xuất bản những trích dẫn đã đến như một sự ngạc nhiên thực sự. Tôi cảm ơn ông đã không để chương trình này đổ vỡ.

Cuối cùng, cảm ơn đến những thành viên của gia đình tôi Pritam Singh, Joyti và Paul, Ashma và Tsagaadai, và Sameer và Supriti vì sự giúp đỡ của họ đã cho phép tôi dành nhiều thời gian cho việc làm của tôi.

Việc làm này xin nguyện dâng đến tất cả chúng sinh với một lời nguyện ước cho lợi íchan lạc hạnh phúc của họ.

Tháng tư 1998

Renuka Singh

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 178322)
01/04/2012(Xem: 24010)
08/11/2018(Xem: 5069)
08/02/2015(Xem: 34582)
25/07/2011(Xem: 101747)
10/10/2010(Xem: 102399)
10/08/2010(Xem: 105986)
08/08/2010(Xem: 111517)
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in nói: “Phật giáo là nguồn lực Bi-Trí-Dũng, tạo thành sức mạnh đã giúp đất nước và con người Hàn Quốc vượt qua biết bao thử thách trong hơn 1.700 năm qua. Phật giáo luôn sát cánh bên những người đang phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, dân chủ và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng cộng đồng Phật giáo sẽ liên tục hợp lực để mở ra con đường hướng tới giao lưu liên Triều và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
Là người quan tâm rất sớm, từ năm 2019, về việc lấy hình ảnh Đức Phật để biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn xót xa chia sẻ việc đó là rất nghiêm trọng xét trên phương diện ứng xử văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức truyền thống.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.