Hợp Phần (Khandhka) Tập Yếu (Parivara) | Bộ Mới

22/11/20223:40 CH(Xem: 3165)
Hợp Phần (Khandhka) Tập Yếu (Parivara) | Bộ Mới
trang 1trang 2trang 3trang 4trang 5PDF icon (4)0.-Phần-Mở-Đầu

3.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)
3.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-I.-Chương-Trọng-Yếu
3.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-II.-Chương-Uposatha
3.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-III.-Chương-Vào-Mùa-Mưa
3.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-IV.-Chương-Pavāraṇā
3.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-V.-Chương-Da-Thú
3.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VI.-Chương-Dược-Phẩm
3.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VII.-Chương-Kaṭhina
3.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VIII.-Chương-Y-Phục
3.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-IX.-Chương-Campā

4.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)
4.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-I.-Chương-Hành-Sự
4.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-II.-Chương-Parivāsa
4.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-III.-Chương-Tích-Lũy-Tội
4.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-IV.-Chương-Dàn-Xếp
4.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-V.-Chương-Các-Tiểu-Sự
4.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VI.-Chương-Sàng-Tọa
4.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VII.-Chương-Chia-Rẽ-Hội-Chúng
4.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VIII.-Chương-Phận-Sự
4.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-IX.-Chương-Đình-Chỉ-Giới-Bổn-Pātimokkha
4.10-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-X.-Chương-Tỳ-Khưu-Ni
4.11-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-Xl.-Chương-Liên-Quan-Năm-Trăm-Vị

4.12-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-XII.-Chương-Liên-Quan-Bảy-Trăm-Vị

5.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)
5.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Đại-Phân-Tích-(Mahāvibhaṅgo)
5.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Giới-Tỳ-Khưu-Ni
5.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Tóm-Tắt-Các-Đầu-Đề-Của-Nguồn-Sanh-Tội
5.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sự-Trùng-Lặp-Liên-Tục
5.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Cách-Dàn-Xếp
5.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Tăng-Theo-Từng-Bậc
5.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Các-Câu-Vấn-Đáp-Về-Lễ-Uposatha-v.v…
5.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Về-Các-Bài-Kệ
5.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Sự-Tranh-Tụng
5.10-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Khác-Về-Các-Bài-Kệ
5.11-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Chương-Cáo-Tội
5.12-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Xung-Đột-[Phần-Phụ]
5.13-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Xung-Đột-[Phần-Chính]
5.14-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Kaṭhina
5.15-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Nhóm-Năm-Về-Upāli
5.16-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Nguồn-Sanh-Khởi
5.17-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Về-Các-Bài-Kệ-Phần-Hai
5.18-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Các-Bài-Kệ-Làm-Xuất-Mồ-Hôi
5.19-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Năm-Phẩm

Phụ-Lục

.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 58565)
29/06/2010(Xem: 52899)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)