Thiền Định (samatha)

03/05/20212:09 CH(Xem: 2571)
Thiền Định (samatha)
THIỀN ĐỊNH (SAMATHA)
Faculty Of Paṭipatti Department of Samatha
International Theravāda Buddhist Missionary University
Dr. Mehm Tin Mon
Tỳ-khưu Pháp Thông dịch
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
Thiền Định
MỤC LỤC
Chương I: Cốt tủy lời dạy của đức Phật
Tứ Thánh Đế 
Bát Thánh Đạo hay Tam Học 
Tám Yếu Tố Của Thánh Đạo 
Chương II: Giới học 
Nền tảng của Thiền 
Thế nào là những điều ác nên tránh?
Ngũ giới.
Chương III: Định học (samādhi sikkhā)
Tu Tập Tịnh Chỉ
Thiền Là Gì?
Hai Loại Thiền.
Vai trò Của Thiền Trong Thánh Đạo.
Mục ĐíchMục Tiêu Của Thiền Định.
Định và Sự Cần Thiết Phải Tu Tập Định.
Đề Tài Thiền.
Bốn Mươi Đề Tài Thiền Định.
Căn Tánh (Carita)
Chương IV: Chuẩn bị cho thiền 
Chuẩn Bị Tóm Tắt.
Chuẩn Bị Chi Tiết..
Một Ngôi Chùa Thích Hợp
Chương V: Kasiṇa đất
Làm Một Kasiṇa hay Biến Xứ Đất
Khởi Quán Trên Kasiṇa Đất
Năm Triền Cái hay Năm Kẻ Thù.
Năm Lực hay Năm Người Bạn.
Năm Chi Phần Tinh Cần.
Năm Thiền Chi 
Ba Giai Đoạn Thiền 
Tướng hay Hình Ảnh của Thiền
Sự Khác Nhau Giữa Học Tướng và Tợ Tướng 
Thích Hợp và Không Thích Hợp 
Kết Hợp Thực Tiễn Bhāvanā với Nimitta.
Sự Khác Nhau Giữa Cận Định và An Chỉ Định
Thuần Thục Sơ Thiền 
Nhị Thiền Sắc Giới.
Tam Thiền Sắc Giới 
Tứ Thiền Sắc Giới.
Ngũ Thiền Sắc Giới.
Chương VI: Niệm hơi thở 
Sự Tán Dương Của Đức Phật.
Sự Mô Tả Trong Kinh Điển.
Hướng Dẫn Thực Hành 
Bước Thứ Nhất: Hay Biết Hơi Thở Vô và Hơi Thở Ra.
Phương Pháp Đếm...
Bước Thứ Hai: Biết Độ Dài của Hơi Thở 
Bước Thứ Ba: Hay Biết Toàn Hơi Thở 
So Sánh Với Người Gác Cổng và Người Thợ Cưa 
Bước Thứ Tư: Sự Biến Mất Của Hơi Thở..
Ảnh Dụ Một Nông Dân..
Sự Xuất Hiện Của Tướng Thiền.
Những Lợi Ích Của Niệm Hơi Thở 
Chương VII: Bốn thiền bảo hộ.
Bảo Vệ Tự Thân Khỏi Những Hiểm Nguy Bên Trong và Bên Ngoài 
Tu Tập Tâm Từ 
Tâm Từ Không Nên Tu Tập Đến Ai Trước
Thứ Tự Những Người Được Thấm Nhuần Với Tâm Từ
Phá Bỏ Ranh Giới Giữa Các Loại Người.
Tu Tập Tâm Từ Với 528 cách Theo Luận Vô Ngại Giải 
Mười Một Lợi Ích của Tâm Từ.
Tùy Niệm Phật..
Cách Tu Tập “Buddhānussati” Nhanh Chóng 
Những Lợi Ích Của Tùy Niệm Phật.
Tu Tập Quán Bất Tịnh .
Cách Tu Tập Tưởng Bất Tịnh Nhanh Hơn.
Những Lợi Ích Của Asubha Bhāvanā.
Niệm Chết.
Tám Cách Hồi Tưởng Sự Chết.
Tu Tập Cận Định.
Một Phương Pháp Tu Tập Niệm Chết Hiệu Quả
Nhanh Chóng 
Những Lợi Ích của việc Tu Tập Niệm Chết
Khi Nào Nên Hành Các Thiền Bảo Hộ 


pdf_download_2
Thien Dinh (Dr. Mehm Tin Mon | Tỳ Khưu Pháp Thông dịch)Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 56809)
25/12/2015(Xem: 12113)
Môi trường sinh thái là bao gồm tất cả những điều kiện xung quanh có liên quan tới sự sống con người. Nó là tập hợp các sinh vật, cùng với các mối quan hệ khác nhau giữa các sinh vật đó và các mối tác động tương hỗ giữa chúng với môi trường. Môi trường sinh thái có mối quan hệ mật thiết đối với sức khỏe của con người. Nếu môi trường sinh thái trong lành, thì cuộc sống con người khỏe mạnh; còn nếu môi trường ô nhiễm thì cuộc sống con người dễ ốm đau, bệnh tật.
Trong một chuyến công du hiếm hoi dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ tới khu vực này vào tuần trước, một nhà báo của Reuters đã nhìn thấy những bức chân dung trong lớp học, đường phố, cơ sở tôn giáo, nhà ở và phòng ngủ của một nhà sư Phật giáo.
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người.