The Tale of Kiều Translated by Vương Thanh (Sách Ebook Vietnammese-English PDF)

07/02/20235:08 CH(Xem: 1525)
The Tale of Kiều Translated by Vương Thanh (Sách Ebook Vietnammese-English PDF)
THE TALE OF KIỀU 
Translated by Vương Thanh 
Nguyễn Du’s The Tale of Kiều 
2020s Ebook Bilingual Edition V2.0 

Truyện KiềuPDF icon (4)Nguyễn Du’s The Tale of Kiều, 2020s Ebook Bilingual Edition

Preface – Lời Tựa 

There’s a saying among Vietnamese people, “If The Tale of Kiều still exists, the Vietnamese language still exists.” The Tale of Kiều, also known as Kiều, is a masterpiece of Vietnamese literature for about two hundred years, and had been translated, several decades ago, into many languages including English, French, German, Italian and Chinese. It’s a long narrative poem, consisting of 1627 six-eight couplets, that tells the story of a beautiful and talented young girl who sacrificed herself to ransom her father. The poem originally titled “New Cry from a Broken Heart” was written by Nguyễn Du, some time between 1796 and 1802, based on a minor Chinese prose novel, “The Tale of Kim, Vân, Kiều”, written by Thanh Tâm Tài Nhân.  

Người Việt có một câu nói, “Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn.” Truyện Kiều là một kiệt tác của nền văn chương Việt khoảng 200 năm nay và đã được chuyển dịch từ nhiều thập niên trước qua nhiều thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý và Hoa. Truyện Kiều là một truyện thơ gồm 1627 câu lục bát. Truyện Kiều kể về một nàng thiếu nữ tuyệt đẹptài hoa đã hy sinh bản thân để chuộc tội cho cha nàng. Truyện thơ này, tựa nguyên thủy là “Đoạn Trường Tân Thanh”, do đại thi hào Nguyễn Du sáng tác, trong khoảng thời gian năm 1796 tới năm 1802. Truyện được dựa từ một truyện tình thể văn xuôi Trung quốc không mấy giá trị của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân. 

Many Vietnamese readers do not care for the poem story’s plot or its themes. In fact, quite a few consider the story’s plot rather plain and some don’t even like the character Kiều. But that’s of no importance.  What is absolutely so beautiful about Kiều is Nguyễn Du’s supreme art in the depiction of characters, sceneries, events, feelings, emotions, and human nature. Most poets would remember only a few lines of the most famous poems. But Kiều has so many beautiful and remarkable 6-8 couplets that many Vietnamese, not just poets and scholars, can easily remember a couple hundred couplets just on reading if they so choose. The musical tonality of the Vietnamese language, the rhyming structure and the tonal quality of the 6-8 poetry form help people remember the verses easily. 

Nhiều độc giả Việt không quan tâm đến cốt truyện hay triết lý, luân lý trong truyện Kiều. Không ít người thấy cốt truyện tầm thường và cũng không thích nhân vật Kiều. Nhưng điều này không đáng kể. Cái đẹp tuyệt diệu của Truyện Kiều nằm ở nghệ thuật cao siêu tuyệt đỉnh của Nguyễn Du trong phép làm thơ diễn tả nhân vật, tình và cảnh, bản chất con người, v.v. Hầu hết những áng thơ nổi tiếng, nhiều thi sĩ chỉ nhớ mỗi bài vài câu. Nhưng Truyện Kiều có rất nhiều câu lục bát rất ấn tượng, nên nhiều người không cứ là nhà thơ hay học giả, có thể thuộc làu vài trăm câu nếu họ muốn. Tính chất âm nhạc trong ngôn ngữ Việt và thể thơ lục bát giúp người đọc dễ nhớ những câu thơ yêu thích

Mỗi bản dịch Kiều là sự phiên dịch theo sự hiểu biết của mỗi dịch giả. Là một nhà thơ song ngữ, sau khi hoàn tất chuyển dịch vài trăm bài thơ và lời nhạc của nhiều tác giả, tôi chợt nghe tiếng gọi của nàng Kiều kêu gọi mình đem đệ nhất kiệt tác của nền văn chương Việt làm một bản dịch Anh ngữ đậm chất thơ để chia sẻ cái đẹp của thơ Việt với những người yêu quý văn chương khắp nơi trên thế giới. Là một nhà thơ, tôi biết là những thi sĩ danh tiếng cân nhắc từng câu, từng chữ trong câu thơ rất kỹ lưỡng trên phương diện ý nghĩa, âm điệu của chữ, lời, cảm giác, chữ nghe nặng hay nhẹ, vần diệu, v.v. Vì vậy, tôi thiên về dịch càng sát những lời thơ đẹp của tác giả như có thể, để tỏ lòng tôn trọng sự lựa chọn ngôn từ của họ, nhưng điều quan trọng hơn hết là giữ gìn ý nghĩa của câu thơ và sự tự nhiên. Có rất nhiều cách để nói một điều gì đó, nhưng một nhà thơ tài hoa diễn tả như thế nào, mới là điều đẹp đẽ và đáng nói.  


MỤC LỤC Table of Contents 
 
Preface – Lời Tựa  
List of Authors & Contributing Artists  
A Garden of Lyrics & Verse or “The Vietnam Soul” – Sơn Tùng  
Poem Gift for Vuong Thanh from Late Poet-Scholar Hà Thượng Nhân  
Translation by Vương Thanh, 2000 
Poem Gift for Vuong Thanh from Poet-Scholar Mai Thạch, 2007  
Vương Thanh: nhà thơ tâm huyết… - Poet-Editor Phan  Khâm  
Poem Gift for Vuong Thanh from Poet & Publisher Thái Tú Hạp, 2023  
Vài Cảm Nhận về Thi Hữu Vương Thanh… - Poet & Musician Yên Sơn  
Poem Gift for Vuong Thanh from Poet & Author Phương Hoa  
Some Comments on Translator Vuong Thanh’s  Book, “The Tale of Kiều” –  Venerable Buddhist Teacher Thích Như Điển Vài nhận xét về ”The Tale of Kiều” của dịch giả Vương Thanh 
Table of Contents  
Chapter 1: Genius and Destiny / Thuyết Tài Mệnh Đố Kỵ  
Chapter 2: Đạm Tiên’s Grave / Thăm Mộ Đạm Tiên  
Chapter 3: The Handsome Kim Appeared / Chàng Kim Đẹp Trai Xuất Hiện  
Chapter 4: Kiều Met Đạm Tiên in her Dream / Kiều Mộng Thấy Đạm Tiên  
Chapter 5: Kim Trọng In Love / Kim Trọng Tương Tư  
Chapter 6: Kiều Met Kim Trọng / Kiều Gặp Kim Trọng  
Chapter 7: Kiều Went to Kim’s House / Kiều Đến nhà chàng Kim  
Chapter 8: Kiều’s Love Pledge with Kim / Nguyện Thề Tình Yêu  
Chapter 9: The Music of Kiều / Tiếng Đàn của Kiều  
Chapter 10: Don’t Treat Love As a Game / Đừng Xem Tình Yêu là Trò Chơi  
Chapter 11: Kim’s Uncle’s Death / Chú của Kim Trọng Qua Đời  
Chapter 12: A Bunch of Green Flies / Một Đám Ruồi Xanh  
Chapter 13: Kiều’s Decision / Quyết Định của Kiều  
Chapter 14: Kiều Sold Herself to Save Her Dad / Kiều Bán Mình Cứu Cha  
Chapter 15: Kiều Asked Her Sis to Take Her Place / Kiều Nhờ Vân Thay Thế  
Chapter 16: Scholar Mã, the Rogue Pimp/ Mã Giám Sinh, Thằng Bợm Đểu Cáng  
Chapter 17: Kiều Leaving Home / Kiều Xa Nhà  
Chapter 18: Kiều Fell Into Dame Tú’s Hands / Kiều Rơi Vào Tay Tú Bà  
Chapter 19: Kiều Committed Suicide / Kiều Tự Sát  
Chapter 20: Dame Tú’s Promise to Kiều / Lời Hứa của Tú Bà  
Chapter 21: In Jade Tower, Longing For Home / Lầu Ngưng Bích, Kiều Nhớ Nhà  
Chapter 22: Kiều Fell Into Sở Khanh’s Trap / Kiều Mắc Lừa Sở Khanh  
Chapter 23: Kiều Got Caught by Dame Tú / Kiều Bị Tú Bà Bắt Lại  
Chapter 24: Sở Khanh’s Brazen Face Reappeared / Mặt Mo Sở Khanh Xuất Hiện  
Chapter 25: Kiều Resigned to Her Fate / Kiều Đành Chấp Nhận Số Mệnh  
Chapter 26: Kiều Met Thúc Sinh / Kiều Gặp Thúc Sinh  
Chapter 27: Kiều Tried At Court / Kiều Bị Xử Ở Tòa Án  
Chapter 28: A Court-ordered Wedding / Đám Cưới Theo Lệnh Tòa  
Chapter 29: Kiều’s Concern about Thúc’s Wife / Lo Lắng của Kiều về Vợ Thúc Sinh  
Chapter 30: Miss Hoạn Thư / Tiểu Thư Hoạn Thư  
Chapter 31: Thúc and Hoạn Thư / Chàng Thúc và nàng Hoạn Thư  
Chapter 32: Kiều Got Kidnapped / Kiều Bị Bắt Cóc  
Chapter 33: The Search For Kiều / Tìm Kiếm Nàng Kiều  
Chapter 34: Thúy Kiều Made a Slave / Thúy Kiều Thành Nô Lệ  
Chapter 35: Miss Hoạn Thư’s New Chambermaid / Hầu Gái Mới của Hoạn Thư  
Chapter 36: Lovers Dare Not Recognize Each Other /  Yêu Nhau Không Dám Nhận Nhau  
Chapter 37: A New Nun in Hoạn’s Temple / Làm Ni Cô Coi Chùa của Hoạn Thư  
Chapter 38: Thúc and Kiều’s Last Bosom Talk / Thúc và Kiều Tâm Sự Lần Cuối  
Chapter 39: Kiều Decided to Escape / Kiều Quyết Định Bỏ Trốn  
Chapter 40: Kiều Took Refuge in Pagoda of Retreat / Kiều Nương Náu Chiêu Ẩn Tự  
Chapter 41: Bạc Bà’s Trap, Kiều Got Sold Again / Mắc Bẫy Họ Bạc, Bị Bán Lần Nữa  
Chapter 42: Kiều Met Từ Hải / Kiều Gặp Từ Hải  
Chapter 43: Từ Hải’s Call of Adventure / Động Lòng Giang Hồ  
Chapter 44: Waiting for Từ Hải to Return / Chờ Đợi Từ Hải Trở Về  
Chapter 45: Từ Hải Returned as a Warlord / Lãnh Chúa Từ Hải Trở Về  
Chapter 46: Kiều Took Revenge / Kiều Trả Thù  
Chapter 47: Living with Danger to Sharpen the Sword /  Phong Trần Mài Một Lưỡi Gươm  
Chapter 48: Hồ Tôn Hiến’s Deceitful Gifts / Quà Lừa Bịp  của Hồ Tôn Hiến  
Chapter 49: Kiều Persuaded Từ Hải to Surrender / Kiều Thuyết Từ Hải Đầu Hàng  
Chapter 50: The Death of Từ Hải / Cái Chết của Từ Hải  
Chapter 51: Forced to Wed a Tribal Chief / Kiều Bị Ép Gả cho Thổ Quan  
Chapter 52: Kiều Jumped into Chien-tang River / Kiều Nhảy Sông Tiền Đường  
Chapter 53:  Giác Duyên and the Prophetess / Giác Duyên và Tam Hợp Đạo Cô  
Chapter 54: Giác Duyên Saved Kiều’s Life / Giác Duyên Cứu Sống Kiều  
Chapter 55: Kim Trọng’s Search for Kiều / Kim Trọng Tìm Kiều  
Chapter 56: Kim Met Kiều’s Parents / Kim Gặp Bố Mẹ Kiều  
Chapter 57: Kim and Vân Got Married / Kim Trọng Lấy Thúy Vân  
Chapter 58: Kim & Vương Won Literary Contest / Kim & Vương Chiếm Bảng Vàng  
Chapter 59: Kim Heard News of Kiều in Lin-tzu / Kim ở Lâm Truy Nghe Tin Kiều  
Chapter 60: News of Kieu’s Jump-into-river Suicide / Tin Kiều Nhảy Sông Tự Vận  
Chapter 61: Giác Duyên Brought Happy News / Giác Duyên Đem Tin Vui  
Chapter 62: Kiều Reunited with her Family / Kiều Đoàn Viên Với Gia Đình.
Chapter 63: The Convincing of Kiều to Wed Kim / Thuyết Phục Kiều Lấy Kim  
Chapter 64: Love and Friendship / Tình Yêu và Tình Bạn  
Chapter 65: The Happy Ending / Kết Cuộc Hạnh Phúc  
Chapter 66: Concluding Words from Author / Lời Kết Từ Tác Giả  

Đọc thêm các bản in nguyên văn Truyện Kiều:
PDF icon (4)
Truyện KIều Văn Xuôi dành cho tuổi trẻ - Thích Nhất Hạnh
Truyện Kiều Trọn Bộ
Truyện Kiều Chú Giải
Truyện Kiều
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/02/2023(Xem: 4818)
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
Chiều 26/5/2023 (08.4 Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế – Ban Văn hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm chủ đề “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).