Bài Phỏng Vấn Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ

23/11/201212:00 SA(Xem: 20056)
Bài Phỏng Vấn Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ


ducphapchuthichphotue
châm của Phật Tổ thì chắc chắn những điều đó không có mảy may vướng bận.
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 8299)
14/04/2020(Xem: 5777)
24/02/2020(Xem: 2755)
02/11/2019(Xem: 3103)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.