● Một Ngàn Con Song Sanh - A Thousand Offspring In a Single Birth

24/01/201412:00 SA(Xem: 2799)
● Một Ngàn Con Song Sanh - A Thousand Offspring In a Single Birth

TUYỂN TẬP TRUYỆN RẤT NGẮN
Tác giả: Thích Nhật Từ
Dịch giả: Nguyên Giác
A Collection of Very Short Stories
By Thích Nhat Tu
Translated into English by Tam Dieu and Nguyen Giac
tuyen_tap_truyen_rat_ngan_bia_250
AUTHOR:
Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Nhật Tử
Phó viện trưởng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Tổng biên tập Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay
TRANSLATORS:
Cư sĩ Tâm Diệu
Chủ biên trang mạng Phật giáo
Thư Viện Hoa Sen - http://thuvienhoasen.org/
Cư sĩ Nguyên Giác
Nhà thơ, người viết truyện ngắn
Ven. Dr. Thich Nhat Tu
Deputy Rector of the Vietnam Buddhist University, HCMC Campus
Editor-in-Chief of Buddhism Today Magazine
Layperson Tam Dieu
Editor-in-Chief of the Buddhist website:
Thư Viện Hoa Sen - http://thuvienhoasen.org/
Layperson Nguyen Giac
A poet and short story teller

A thousand offspring in a single birth Một ngàn con song sanh

Four men are waiting anxiously in a hospital where their wives were in the delivery rooms.

Ten minutes later, a female nurse stepped out, and said happily to the fisrt man, “Congratulations to you! You have twins!”

“This is a strange coincidence.” The man proudly said. “I am working in a two-way transportation.”

About half hour later, the nurse stepped out again and said to the second man: “Congratulations to you! You have triplets.”

“This a strange coincidence.” The man said and smiled happily. “I am a manager of a three - star hotel in a lagre city.”

One hour later, while the two first men happily talked to each other, the nurse came out and spoke to the third man who was sitting anxiously in a corner of the room, “Dear Sir, you and your wife now have quadruplets.”

“Really? You say ‘quadruplets’.” The man spoke skeptically.

“Is there another coincidence?” The female nurse said.

That man replied, “Unbelievable! I am working in the company that has the name Four Seasons Foods.”

Then the fourth man became the focus of all the people in the room. The man felt dizzy and fell unconscious to the floor. The nurse rushed to him, and helped him to regain consciousness.

Rising up from the floor, he murmured words of desperation and regretfulness, “I am working for a company that specializes in millennium-related computer problems. Oh dear! I should have never worked for it.”

* * *

The way of thinking expressed by the fourth man reflected the approach of linking some coincident occurrences into some false truths. He thought that he would have one thousand children born in a single birth after he was surprised earlier by the three chanceful incidents. That was so absurd. How could a pregnant woman carry one thousand offspring? He actually believed that and he actually fell unconscious to the floor. It was so silly and so miserable. Actually, his wife gave birth to a newborn only.

We mostly behave like that. We often claim some speculations or arguments as the ‘truth‘ of some phenomenon; Ditto the general public, and the majority of philosophers who have represented the most respected scholars in society.

The philosophies from the East and the West, from the past and the present would be wrong if they claimed some logical arguments as the truth. Many of them unite truth with logical arguments: if it is logical, it must be true.

In reality, there are on earth hundred thousands of occurrences that happen logically and against the truth. Truth is the being, and truth is that things exist from moment to moment despite all the logical or illogical speculations. Truth exists beyond the logical or illogical traits. Truth is the truth of things that exist as they exist. That is the interaction and interdependence of all beings.

Life has so many random and purposeless happenings which are interpreted by many thinkers as the Will of the Creator God, whose true face has never been seen by anyone.

People put so many characteristics into the idea of Creator God to advocate for their own speculations. Thus, they say that God is the absolute reality, that God exists beyond the speculation and perception of human beings, that God remains beyond all values, that God is limitless while words and knowledge of human beings are limited, and that it is wrong to employ the limited to explain the limitless; in short, they say that human beings cannot understand the Creator God.

Actually, Creator God never existed. God only existed in the history of human imagination, firstly in the form of the unexplained phenomenon, and later in the form of religious and philosophical theories.

If there was the first cause of universe, then what had been the cause of that beginning? That question shows the contradictions of all speculations about a non-existent God.

If God has existed, he must be the most inhuman and most barbarous being, who has created the unequal discriminations among his creations, has divided his children into warring races from which they must fight against and oppress each other, has created the natural disasters and diseases and plagues; in short, did God think that human beings surrounded by suffering would beg him for mercy? 

Oh, the so-called Creator God, who is worshipped by so many people because of misunderstanding the nature of interaction and interdependence in universe, is so evil, so unfair and so hateful. In the history of humanity, there have been so many bloody wars in the name of the non-existent God.

Thus, when people cannot have the Right View, all things become ruinous and painful.

THE END

Bốn người chồng đang hồi hộp ngồi chờ đợi về tin khai hoa nở nhuỵ của những bà vợ đang lâm bồn của mình trong phòng chờ của một nhà thương sản phụ nổi tiếng.

Mười phút sau, cô y tá đi ra, vui vẻ nói với người đàn ông thứ nhất:

"Xin chúc mừng ông! Ông là cha của hai cháu sanh đôi."

"Thật là sự trùng hợp lạ lùng!" Người đàn ông hảnh diện phân trần, "tôi làm trong công ty giao thông hai chiều ấy mà."

Cô y tá đi vào trong rồi nửa tiếng sau, cô đi ra và nói với người đàn ông thứ hai:

"Ông là cha của ba cháu tam sinh!"

"Thật là trùng hợp không thể tưởng tượng!" Ông vừa cười vừa mừng rỡ nói, "tôi là người quản trị của một khách sạn ba sao trong thành phố lớn."

Một tiếng sau, trong khi hai người đàn ông đầu đang vui vẻ tâm sự thì cô tá lại đi ra, chúc mừng người đàn ông thứ ba, một người đang ngồi hồi hộp trong một góc phòng:

"Thưa ông, vợ của ông vừa sanh bốn cháu trai kháu khỉnh!"

"Thiệt không đó? Cô bảo vợ tôi sanh bốn à?" người đàn ông nửa tin nửa ngờ nói.

"Lại có trùng hợp nữa sao!" Cô y tá vội vàng hỏi.

Người đàn ông nói tiếp, "tôi không thể nào tin được! Tôi làm trong một công ty mang tên Thực Phẩm Bốn Mùa."

Khi nghe tin này, mọi người bắt đầu dồn hết sự chú ý sang người đàn ông thứ tư. Ông trở nên choáng váng rồi ngất xỉu trên nền phòng. Cô y tá vội chạy đến bên ông, đỡ ông dậy.

Một hồi lâu sau khi tỉnh dậy, ông lẩm bẩm lập đi lập lại một câu nói đầy vẻ thất vọng, chán chường và ăn hận:

"Phải mà tôi không làm việc cho công ty điện toán thiên niên kỷ!!!" "Phải mà tôi không làm việc cho công ty điện toán thiên niên kỷ!!!"

* * *

Câu nói thảng thốt và ăn hận của người đàn ông thứ tư "Phải mà tôi không làm việc cho công ty điện toán thiên niên kỷ!!!" phản ánh một cách điển hình và sinh động cái thái độ "đồng hoá tính logic của các ngẫu nhiên thành chân lý của các sự kiện." Ông lầm nghĩ rằng ông sẽ là cha của một ngàn đứa trẻ song sinh, chỉ vì bị ấn tượng bởi ba trường hợp ngẫu nhiên của những người đàn ông khác! Thật là vô lý làm sao! Bụng dạ con người nào lại có thể chứa đựng một ngàn đứa con. Ấy thế mà ông lại nghĩ là thật rồi hốt hoảng và té xỉu. Thật là khôi hài và đáng tội nghiệp ông. Sự thật thì vợ ông chỉ sinh một mà thôi.

Phần lớn chúng ta cũng vậy. Chúng ta thường có khuynh hướng đánh đồng tính chất hợp lý của các suy luận, giả thuyết thành chân lý của các sự kiện. Không riêng gì số đông quần chúng, mà đại đa số các triết gia, những người đại diện cho tầng lớp trí thức của xã hội trong các thời đại, cũng vậy.

Lịch sử triết học thế giới Đông Tây và kim cổ đã trở nên sai lầm khi nhìn chân lý qua góc độ của logic. Chân lý được họ đồng hoá với logic. Cái gì có logic cái đó là chân lý.

Trong thực tế có hàng trăm ngàn sự kiện có logic nhưng trái ngược với chân lý vô cùng, và ngược lại. Chân lý là những cái như chúng đang là, dù cho chúng có chứa đựng các thuộc tính của logic hay không. Chân lý vượt ra khỏi tính logic và phi logic. Chân lýchân lý của các sự vật như chúng đang hiện hữu. Đó là tính tương duyên và tương thuộc của mọi hiện hữu.

Cuộc đời chứa đầy dẫy sự tình cờ và ngẫu nhiên như vậy đó! Nhiều người có khuynh hướng lý giải sự ngẫu nhiên như một sự an bài của Thượng đế hay đấng Tạo vật, mặc dù chưa ai trong số họ đã thấy biết mặt mủi thật của vị Thượng đế hay đấng Tạo vật này.

Người ta đã gán cho Thượng đế những thuộc tính để biện hộ cho giả định của mình. Nào là Thượng đếthực tại tuyệt đối. Thượng đế vượt khỏi mọi giả định, suy tư và diễn đạt của con người. Thượng đế siêu vượt mọi giá trị. Ngôn ngữkiến thức của con người thật là giới hạn trong khi thượng đế là vô hạn. Lấy cái hữu hạn để lý giải về cái vô hạn là một sai lầm. Nói chung, con người không thể hiểu được Thượng đế...

Nhưng thật ra Thượng đế nào có hiện hữu bao giờ. Thượng đế xuất hiện trong lịch sử tưởng tượng của loài người lúc đầu dưới hình thức của những gì không lý giải được, và dần dà trở nên tín ngưỡng hoá và triết lý hoá.

Nếu có một nguyên nhân khởi thuỷ của vũ trụ thì cái gì là nguyên nhân của cái khởi thuỷ đó? Chỉ cần một câu hỏi như vậy thôi cũng cho thấy được tính mâu thuẩn của các giả định về một Thượng đế bất thật.

Nếu thượng đế có mặt thì thật sự ông là người tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất. Ông đã tạo ra giai cấp trong các tạo vật của ông. Ông phân chia con cái của ông thành nhiều màu da và chủng tộc để chúng đấu tranh và cai trị nhau. Ông đã tạo ra thiên tai, lũ lụt, bệnh tật, tai nạn, đau khổ cho toàn thể thọ tạo để khi có ai cầu khẩn van xin, ông ban chút ân huệ.

Ôi, ông thượng đế mà người ta tôn thờ do hiểu sai về bản chất duyên khởi và tương thuộc của vũ trụ thật là hiểm ác, bất công và đáng ghê tởm. Trong lịch sử nhân loại có biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu chỉ vì họ nhân danh ông Thượng đế bất thật đó.

Ôi sự sai lầm trong nhận thức đã làm cho vấn đề trở nên vô cùng tồi tệ và đau thương!

THE END


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
30/07/2014(Xem: 12537)
04/05/2015(Xem: 11171)
11/06/2014(Xem: 10038)
08/05/2013(Xem: 6429)
17/06/2013(Xem: 7403)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)