Pháp Duyên Sanh

16/07/20199:45 SA(Xem: 7405)
Pháp Duyên Sanh

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
(Thành kính ñảnh lễ ðức Thế Tôn, bậc A-la-hán, ñấng Chánh Biến Tri.)

 

Thiền Sư Mogok
 PHÁP DUYÊN SANH
U Than Daing Tỳ Khưu Pháp Thông dịch
Nhà xuất bản Tôn Giáo

 

phap duyen sanhVới người hành thiền mong muốn có được tri kiến đúng đắn về năm uẩn qua việc thực hành Pháp Duyên Sanh, cuốn sách này chắc chắn sẽ là một tác phẩm đáng chú ý nhất. Nó cũng là một sự bổ sung rất ý nghĩa cho việc hiểu Pháp Duyên Sanh. U Than Daing, tác giả của cuốn sách, đã hoàn thành một sự giải thích rất rõ ràng và thấu đáo về Pháp Duyên Sanh từ quan điểm thực tiễn.

Mục đích của cuốn sách là nhằm giúp người hành thiền có được một hướng dẫn thấu đáo và sẵn sàng về con đường chân chánh đi đến giải thoát khỏi mọi khổ đau. Cuốn sách chủ yếu giải thích những tiến trình danh và sắc khác nhau mà theo quy ước chúng ta gọi là con người, đàn ông, đàn bà..., không phải là một trò chơi của sự may rủi mù quáng mà là kết quả của các nhân và duyên; rằng sự xuất hiện của sanh và tử là do duyên; rằng nếu các duyên được đoạn trừ mọi khổ đau sẽ biến mất; cuốn sách cũng làm sáng tỏ ý nghĩa có tính triết lý về Thánh Đế thứ nhất và thứ hai (Khổ đếTập đế) theo chiều nghịch. Vì vậy, Duyên Sanh là pháp căn bản để hiểu đúng và thực chứng lời dạy của Đức Phật.

Đạo Phật được phân biệt với các tôn giáo và triết lý khác nhờ đặc điểm duy nhất này. Kỹ thuật giải thoát được xem là đặc trung của Đạo Phật rất khác với kỹ thuật giải thoát của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác nói, "Hãy hướng về Thượng Đế; cầu nguyện Ngài; hiến mình hoàn toàn cho Ngài; trở thành một với Ngài". Thiên Chúa Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo, Bái Hỏa Giáo, Do Thái Giáo y cứ Giáo Pháp của họ trên ý niệm về một Đấng Thượng Đế. Những tôn giáo này cho rằng trừ phi con người tin vào Thượng Đế, bằng không họ không thể khởi sự sống một đời sống chánh trực và hữu ích được. Chúng ta biết rằng hàng ngàn tín đồ của các tôn giáo này đã sống cuộc sống nhân hậu, trong sạchthánh thiện, nhưng điều kỳ lạ là cuộc sống nhân hậu, trong sạchthánh thiện ấy cũng được hàng ngàn người theo Đạo Phật sống mà Đức Phật không đòi hỏi họ phải tôn sùng bất kỳ đấng Thượng Đế nào như bước đầu tiên hướng đến sự giải thoát của họ.

Một trong những Pháp ở đó Đạo Phật khác với các tôn giáo khác là Pháp Vô Ngã. Theo Triết lý Do Thái Giáo thì có một thực thể tồn tại bên trong thân của mỗi người và chi phối những việc làm của con người. Thực thể này được cho là bất biến, không thay đổi và vào lúc chết nó sẽ tồn tại ở một nơi nào đó cho đến Ngày Phán Xét Cuối Cùng lúc đó nó sẽ hoặc sanh lên cõi trời hoặc xuống địa ngục vĩnh viễn. Định thức vủa Vedanta là: "etam mama, eso hamasmi, eso me atta' (cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi). Quan niệm cho rằng "atta" hay "atman" (tự ngã) bất diệt, và là một thực thể tách biệt sống bên trong thân hầu như được các trường phái tư tưởng Ấn Độ chấp nhận. Chỉ vừa mới đây các khoa học gia và triết gia Châu Âu hiện đại mới nhận ra rằng mọi sự vật đều nằm trong một trạng thái thay đổi không ngừng; trong khi Giáo Pháp về sự vô thường này đã được Đức Phật giảng dạy hơn 2500 năm trước, và sự áp dụng của nó không chỉ đối với vật chất mà còn cả đối với tâm nữa.

...

pdf_download_2

Pháp Duyên Sanh
 

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 178291)
01/04/2012(Xem: 23965)
08/11/2018(Xem: 5042)
08/02/2015(Xem: 34535)
25/07/2011(Xem: 101720)
10/10/2010(Xem: 102377)
10/08/2010(Xem: 105972)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.