Ngày Phật Đản: Bức Thông Điệp Hòa Bình, Tình Thương, và Sự Lãnh ĐạoChánh Niệm (song ngữ)

28/04/20206:05 SA(Xem: 2618)
Ngày Phật Đản: Bức Thông Điệp Hòa Bình, Tình Thương, và Sự Lãnh Đạo Có Chánh Niệm (song ngữ)
NGÀY PHẬT ĐẢN:
BỨC THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH, TÌNH THƯƠNG, VÀ
SỰ LÃNH ĐẠOCHÁNH NIỆM
Thích Giác Chinh


TDPD 2020 (1)thich giac chinh
SBSUS Message of Vesak Day 2020


Tạo bài viết
06/05/2017(Xem: 10654)
28/04/2017(Xem: 6919)
10/06/2016(Xem: 8836)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.