Lời Nguyện Cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

06/02/20211:00 SA(Xem: 6400)
Lời Nguyện Cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

blank 

LỜI NGUYỆN CẦU ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Đức Pháp chủ JeKhenpo đời thứ 70 vương quốc Bhutan trước tác
La Sơn Phúc Cường chuyển dịch Việt ngữ

 

blank
Bồ tát Quán Thế âm được kính ngưỡng và thực hành rộng khắp trong các nước theo truyền thống Phật giáo. Nhân dịp Xuân mới, mời quý độc giả cùng cầu nguyện tới đức Quán Thế âm nuôi dưỡng từ bi, trí tuệ và sự vô úy trước đại dịch Covid đang hoành hành trên thế giới.

blank

 

Đỉnh lễ đức Quan Âm Đại Bi chủ

Hiện thân tất thảy chốn quy y

Câu chân ngôn  là tinh túy các Pháp,

Con và  hết thảy chúng sinh mẹ,

Thành tâm tha thiết nguyện cầu

Nguyện tâm con luôn hướng về giáo Pháp,

Và biết nương tựa nơi đức Quán Âm,

Qua lời tụng chân ngôn giải thoát

Om Mani Padme Hung.

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Chủng tử  Om, xin quy y đức Phật tôn quý;

Chủng tử Ma, xin quy y giáo Pháp nhiệm màu,

Chủng tử Ni, xin quy y Tăng đoàn thanh tịnh,

Chủng tử Pad, xin quy y bậc thày dòng tu;

Chủng tử Me, xin quy y Bản tôn hộ trì;

Chủng tử Hung, xin quy y hải hội dakini.

Đức Quan Âm xin từ mẫn xót thương,

Với trì tụng câu chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ

Chủng tử Om, thỉnh cầu thân các bậc tối thắng;

Chủng tử Ma, thỉnh cầu khẩu các bậc tối thắng;

Chủng tử Ni, thỉnh cầu trí tuệ các bậc tối thắng;

Chủng tử Pad, thỉnh cầu công đức cao quý;

Chủng tử Me, thỉnh cầu phẩm hạnh cao quý ;

Chủng tử Hung, thành tựu mọi nguyện lành.

Đức Quán Âm từ mẫn xót thương;

Qua  trì tụng chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Nguyện tịnh  hóa những nhiễm ô che chướng!

Chủng tử Om tịnh hóa thân bất tịnh;

Chủng tử Ma, tịnh hóa khẩu ác thô;

Chủng tử Ni tịnh hóa tâm nhơ nhiễm;

Chủng tử Pad tịnh hóa chướng phiền não;

Chủng tử Mei tịnh hóa tập khí nhiều đời;

Chủng tử Hung tịnh hóa chướng Sở tri.

Hỡi đức Quan Âm xin từ bi thương xót,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Được chữa lành năm độc trong tâm;

Chủng tử Om, chữa lành tâm si ám;

Chủng tử  Ma chữa lành tâm sân hận;

Chủng tử Ni chữa lành độc tự kiêu;

Chủng tử Pad chữa lành độc tham ái;

Chủng tử Me chữa lành độc hơn thua;

Chủng tử Hung chữa lành cả năm độc.

Hỡi đức Quan Âm xin từ bi thương xót,

Thông qua trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Giải thoát khỏi khổ đau trong sáu đạo!

Chủng tử Om giải thoát khổ  chư thiên;

Chủng tử Ma giải thoát khổ bán thiên;

Chủng tử Ni giải thoát khổ nhân loại;

Chủng tử Pad giải thoát khổ súc sinh;

Chủng tử Me giải thoát khổ quỷ đói;

Chủng tử Hung giải thoát khổ địa ngục.

Hỡi đức Quan Âm xin từ bi thương xót,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Xin viên tròn Ba-la-mật lợi tha!

Chủng tử Om thành tựu bố thí;

Chủng tử Ma thành tựu giới luật;

Chủng tử Ni thành tựu hạnh nhẫn;

Chủng tử Pad thành tựu tinh tấn;

Chủng tử Me thành tựu thiền định;

Chủng tử Hung thành tựu Tính Không.

Nguyện cầu đức Quan Âm từ bi chủ;

Nguyện chúng con vãng sinh Tịnh độ.

Đấng Hộ trì, trăm ngàn vị Phật;

Đều được khởi xuất nơi bi trí của ngài.

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện chúng con viên mãn Bồ đề tâm tối thượng,

Trên bảo tòa Kim cương nơi đức Thế Tôn thành đạo,

Đức Liên Hoa Sinh, hướng đạo hữu tình,

Trong thời mạt pháp nhiễu nhương,

Ngài hiện thân từ khẩu từ bi.

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện chúng con vãng sinh tịnh độ nơi ngài.

Đức Quan Âm xin xót thương,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Tái sinh nơi Trung phương Tịnh độ.

Đức Quan âm nơi Kim cương bộ xót thương

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Đông phương.

Hỡi đức Phật Bảo Sinh từ mẫn xót thương,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Nam phương.

Đức Quan âm nơi Liên Hoa bộ xót thương,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Tây phương.

Đức Quan âm nơi Nghiệp bộ xót thương

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Bắc phương.

Hết thảy chư Phật trong quá khứ,

An trụ nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung

Nhân của đức Phật Tương lai

An trụ nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung.

Hết thảy chư Phật hiện đời

An trụ nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung.

Con đường lìa hai biến kiến

An trú nơi chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung.

Pháp hành thiền trực chỉ chân tâm

An trú nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung.

Quả vị tối thượng của  Thiền Viên Mãn

An trú nơi chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung.

Đức Quán Âm bi trí vô song

Chủng tử chân ngôn siêu việt;

Nguyện hết thảy chúng sinh mẹ,

Viên tròn quả ngọt tâm Bồ đề!

Lời tán tụng đức Quan Âm được đức Pháp chủ JeKhenpo đời thứ 70 của vương quốc Bhutan soạn nhân dịp đại lễ trì tụng 100 triệu biến Om Mani Padme Hung.

La Sơn Phúc Cường chuyển dịch Việt ngữ

Nguồn: His Holiness Jekhenpo 70th Trulku Jigme Choedrak, Natural Liberation From Samsara Six Syllabes Supplication and Aspiration Prayer, translation offered by Sonam Budhen, H.H JeKhenpo facebook.

 

 

 

JE KHENPO
Giáo chủ - bậc lãnh đạo tâm linh tối cao của Bhutan; khác với truyền thống truyền thừa hóa thân chuyển thế theo đó ngôi vị được chuyển từ bậc hóa thân đời này sang hóa thân đời kế tiếp, ngôi vị Je Khenpo được trao truyền cho vị Tăng được kính trọng nhất trong toàn thể tự viện, thông thường phải là một bậc đạo sư giác ngộ hoàn toàn. Sau khi triều đại của Wangchuk được kiến lập vào năm 1907, vị Je Khenpo kế tiếp, cùng với các đời Vua của Vương quốc Bhutan, đã được tôn xưng là những bậc lãnh đạo tâm linh tối cao của Vương quốc Bhutan. Đức Giáo chủ đời thứ Bảy mươi hiện thời, Ngài Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda, được tin là hóa thân của Đức Phật Maitreaya (Đức Phật Di Lặc), một vị Phật tương lai, và của Đại thành tựu giả Saraha.

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?