Cội Tùng Ngả Bóng

15/07/20212:08 CH(Xem: 2090)
Cội Tùng Ngả Bóng
NHIỀU TÁC GIẢ
HOA ĐÀM kết tập
CỘI TÙNG NGẢ BÓNG
Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng
THÍCH HUYỀN QUANG
Đệ Tứ Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
LOTUS MEDIA
coi-tung-nga-bong (2)
MỤC LỤC
LỜI THƯA | Nhóm Hoa Đàm 
TIỂU SỬCÔNG HẠNH CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH HUYỀN QUANG, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất | Môn đồ hiếu quyến phụng soạn 
Câu liễn điếu Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang Thích Trí Quang
Thi Kệ về Tu viện Nguyên Thiều cúng dường giác linh
Đại lão HTTăng Thống Thích Huyền Quang | Thích Nhất Hạnh 
Cung Bạch Giác Linh Cố Tăng Thống | Thích Quảng Độ
Về Những Bậc Thầy của PGVN Hiện Đại | Thích Phước An
Đảnh Lễ Thầy Lần Cuối | Thích Đức Thắng
Ai Điếu Cố Đại Lão HT Huyền Quang | Thích Thiện Hữu Văn Truy Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Huyền Quang,
Tăng Thống GHPGVNTN của GHPGVNTN Hải Ngoại Tại UĐL–TTL | Thích Như Huệ 
Điếu Văn Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống | Thích Bảo Lạc
Hình Ảnh Bậc Tôn Sư Còn Hiển Hiện | Nguyên Siêu
Giáo Dục Là Một Trong Những Vấn Đề Quan Tâm của HT Thích Huyền Quang | Thích Hạnh Bình
Nhớ Tôn Sư, Ht Thích Huyền Quang | Hạnh Cơ 
Diễn Văn Khai Mạc Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng thượng Huyền hạ Quang Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Thắng Hoan 
Lời Cảm Niệm Thượng Huyền Hạ Quang, Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN | Thích Chơn Thành 
Cao Hơn Thế Hệ | Lâm Như Tạng
Ai Văn Của Môn Đồ Pháp Quyến | Thích Minh Dung.
Phất Trần Một Phẩy | Tâm Quang Vĩnh Hảo 
Điếu Văn Thành Kính Tưởng Niệm Và Bái Biệt Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang | Trần Kiêm Đoàn 
Cội Tùng Ngả Bóng | Tâm Huy Huỳnh Kim Quang
Ngưỡng Vọng Cuộc ĐờiHành Trạng của Đức Đệ Tứ Tăng Thống thượng Huyền hạ Quang | Thích Nhật Tân 
Tòng Lâm Thạch Trụ | Đồng Thiện.
Điếu Văn Của Ni Giới Bắc Tông Tại Hoa Kỳ Thích Nữ Tịnh Quang
Phục Bái Thượng Văn-Điếu Văn Của BHDGĐPTVN
Kính Dâng Đức Tăng Thống GHPGVNTN.
Mây Mờ Đỉnh Thứu | Thơ Thông Trí, Nhạc Như Vinh và Ký Âm Đặng Thi Ca 
Thơ Điếu | Quảng Từ Vân
Những Năm Tháng Khó Khăn và Can Đảm Thị Nghĩa Trần Trung Đạo
Thư Của Bồ Tát Tại Gia Phạm Gia Bình Kính Gởi Hòa Thượng
Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Kiêm Xử Lý Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.
Người Đi Dấu Vết Chưa Nhòa | Lê Thị Thanh Uyên.
Nét Buồn Lung Linh | Diệu Trang 
PHỤ LỤC
Thông Điệp Hướng Về Thế Kỷ XXI | Thích Huyền Quang 
The Message On The Advent Of The Twenty-First Century | Most Ven. Thich Huyen Quang, Translated by Ven. Thich Nguyen Chung
Huấn Từ Của Đức Tăng Thống Nhân Mùa An Cư, Pl. 2548 Thích Huyền Quang 
Xây Dựng Giáo Hội | Thích Huyền Quang Và Thích Nhất Hạnh
Xây Dựng Quốc Gia | Thích Huyền Quang Và Thích Nhất Hạnh 
Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII năm 1970 | Thích Huyền Quang 
Yêu Sách Chín Điểm | Thích Huyền Quang
Tuyên Cáo của Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN | Thích Huyền Quang
Tang Lễ Hòa Thượng Thích Đôn Hậu (Vài Mảnh Kim Cương) Mai Tường
Thư Viết Từ Trại Giam Xuân Phước | Thích Tuệ Sỹ
Tường Trình Về Chuyến Đi Chữa Bệnh của Đại Lão Hòa Thượng Huyền Quang | Tuệ Sỹ
Sự Biến Lương Sơn | Tuệ Sỹ 
Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền | Thích Như Điển
Lịch Sử Hành Hoạt của GHPGVNTN | Thích Nguyên Siêu
GHPGVNTN: 40 Năm Hành Hoạt | Huỳnh Kim Quang 

(Hội Đồng Hoằng Pháp)

pdf_download_2
Cội Tùng Ngả Bóng - Hoa Đàm 13.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 8564)
14/04/2020(Xem: 6033)
24/02/2020(Xem: 3020)
02/11/2019(Xem: 3340)
Diễn đàn Quốc tế Phật giáo Kim cương thừa lần thứ tư được tổ chức tại thủ đô Thimphu, vương quốc Bhutan, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 2022. Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Chỉ số hạnh phúc quốc gia (CBS) cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Bhutan, Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) cùng tổ chức diễn đàn này.
Vụ “đi kiện Thầy chùa” xẩy ra gần đây nhất là trường hợp chùa Tam Bảo ở Baton Rouge. Thầy trú trì chùa Tam Bảo, Thích Đạo Quảng (TĐQ) đã bị bốn trong số hơn vài trăm thành viên trong đạo tràng chùa Tam Bảo đứng đơn kiện. Nguyên đơn, gồm bốn nữ thí chủ chùa Tam Bảo, đã mướn luật sư nộp đơn kiện, buộc tội thầy Đạo Quảng có dính líu vào quan hệ tình dục và sai phạm việc quản nhiệm chùa (sexual misconduct and mismanagement of the temple). Mục đích sau cùng của vụ kiện là xin phán quyết tòa án để đuổi (sic) Thầy ra khỏi chùa và thay thế các “candidate Thầy” khác mới toanh, hợp khẩu vị đang xếp hàng chời đợi