TÂM THƯ (Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng Bảo Tháp thờ phụng Ân Sư)

16/08/20228:12 CH(Xem: 1035)
TÂM THƯ (Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng Bảo Tháp thờ phụng Ân Sư)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Tỉnh Khánh Hoà

Chùa Long Phước

Phường Cam Thuận - TP. Cam Ranh


blank

 

TÂM THƯ  

(Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng Bảo Tháp thờ phụng Ân Sư)

 

        Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

        Kính bạch:

        - Chư tôn đức thiền đức Tăng Ni

       Kính thưa:

        - Chư thiện nam tín nữ Phật tử, cùng quý đạo hữu hảo tâm xa gần.

 

         Cố Thượng tọa Thích Tâm Huệ, tự Thiện Trí, hiệu Minh Đạt, trụ trì chùa Long Phước, Phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà, đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân tại bổn tự lúc 14h ngày 03/8/2022 (06/7 Nhâm Dần), trụ thế 74 năm, hạ lạp 30 năm.

        Lễ nhập kim quan lúc 14h ngày 04/8/2022 (07/7/ Nhâm Dần). Lễ cung thỉnh kim quan an tángnhập tháp lúc 14h ngày 07/8/2022 (10/7 Nhâm Dần) tại chùa Phật Quang Sơn (xã Vĩnh Lương- Thành Phố Nha Trang) đã hoãn mãn.

         Tang lễ của Thầy chúng con/chúng tôi được trang nghiêm tổ chức từ ngày 04/8 đến 07/8/2022 (07 đến 10/7 Nhâm Dần) dưới sự chứng minh của HT. Thích Tịnh Nghiêm, Thành viên HĐCMTƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà và thành phố Cam Ranh; HT. Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCMTƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Thông Anh, Chứng minh BTS TP. Cam Ranh, HT. Thích Chúc Long, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh Khánh Hoà và TT. Thích Giác Không, Trưởng BTS thành phố Cam Ranh.  .

        Sau khi được sự chứng minhhứa khả của HT. Thích Quảng Thiện, lễ cung thỉnh kim quan an tángnhập tháp tại chùa Phật Quang Sơn đã hoãn mãn vào ngày 07/8/2022 (10/7 Nhâm Dần).

        Nhưng đến hôm nay, ngày 17/8/2022 (20/7 Nhâm Dần), nguồn kinh phí của nhà chùa hoàn toàn cạn kiệt sau lễ tang Ân Sư của chúng con/chúng tôi, cho nên môn đồ pháp quyếnước nguyện xây dựng lên ngôi Bảo Tháp để thờ phụng Ân Sư mà phải thúc thủ vì không có khả năng tài chính.

       Dự trù ngôi Bảo Tháp môn đồ pháp quyếnước nguyện xây lên để thờ phụng Ân Sư:

        - Tháp 3 tầng (không tính phần đế và đỉnh chóp).

        - Cao 5m, đường kính 3m.

        - Kinh phí xây dựng 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng)

       Kính mong chư tôn thiền đức Tăng Ni, đạo hữu, thập phương thiện tínPhật tử hảo tâm, phát tâm, tùy hỷ cúng dường tịnh tài, tịnh vật để công trình xây dựng Bảo Tháp sớm được xây dựnghoàn thành.

       Kính mong được đón nhận những tấm lòng vàng của chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý liệt vị.

      Kính nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Hộ Pháp Long Thiên, Già lam Thánh chúng hằng gia hộ chư tôn đức cùng quý vị và gia quyến vạn sự hanh thông, vô lượng cát tường, vô lượng an lạcthành tựu mọi thiện duyên trong cuộc sống.

                                                                                                  Đại diện môn đồ pháp quyến

                                                                                                 Tỳ kheo Thích Nguyên Thanh

        

       Kính xin chuyển gửi tịnh tài đóng góp ủng hộ xây dựng Bảo Tháp về:

       Tài khoản Ngân Hàng của Đại đức Thích Nguyên Thanh, đại diện môn đồ pháp quyến chùa Long Phước.

       ĐT: 0939 514 177

       Tên chủ tài khoản: Huỳnh Trần Lương

       Số tài khoản: 4702205007849

       Ngân hàng Aribank Thành phố Cam Ranh- Tỉnh Khánh Hoà.

 

      Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát!

blank
Chùa Phật Quang Sơn (Lương Sơn- Nha Trang) do HT. Thích Quảng Thiện khai sơn lập tự

blankblankblankblankblankblankblank

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9633)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana