Quan Âm Tề Độ Diễn Nghĩa Kinh (Nhà xuất bản Nguyễn Văn Viết 1925)

09/09/20224:45 SA(Xem: 2311)
Quan Âm Tề Độ Diễn Nghĩa Kinh (Nhà xuất bản Nguyễn Văn Viết 1925)
QUAN ÂM TỀ ĐỘ DIỄN NGHĨA KINH
(NXB NGUYỄN VĂN VIẾT 1925) 
Quan Am Te Do Dien Nghia KinhPDF icon (4)http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=kAjqu1925

Bỗn kinh nầy, cồ tích của đức Quan-âm Diệu-Thiện, giáng trần cửu thế độ nhơn, mà tu luyện hồi thiên, xin chư quân tữ xem mà nghiệm xét, suy nghĩ, cho tột lý, phải thông trong tam giáo, mà hiểu rõ cho đặng cái cốt chĩ của Phật thánh tiên, thì mới rõ bổn kinh nay chơn giả, mà luận việc, thiên đàng địa ngục luân hồi quã báo, chớ việc đó cũng không hình không ảnh chi, mà có bóng dáng xin chư vị nghiệm xét hễ đông đứng trong tam tài, thì phải biết phân biệt chổ chơn dã đó, việc họa phước thiên đàng địa ngục, thiện ác, siêu đọa, khổ lạt, bần phú, chẵng đồng, vì cũng bởi cái tâm tánh.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
16/04/2024(Xem: 956)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!