Ngã: Chấp Ngã - Vô Ngã

06/12/20224:59 SA(Xem: 5740)
Ngã: Chấp Ngã - Vô Ngã

NGÃ:
CH
P NGÃ – VÔ NGÃ
(Huy Thái)
PDF icon (4)Ngã - Chấp Ngã – Vô Ngã

Nội dung
I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠO PHẬT.
1. Ngã.
1.1. Khái niệm về Ngã.
1.2. Khái niệm về Chấp ngãVô ngã.
1.3. Phân loại Chấp ngã
1) Định tính Chấp ngã.
1/. Bản ngãChấp ngã về thân.
2/. Tự ngã:    Chấp ngã về tâm.
- Ngã Si    - Ngã kiến    - Ngã Mạn    - Ngã Ái
3/. Ngã Sở: Chấp ngã về pháp (Chấp pháp).
2) Định lượng Chấp ngã.
2. Vô ngã
2.1. Khái niệm về Vô ngã.
- Giải trừ mê lầm. - Chân thật bình đẳng.
2.2. Vô ngã với cơ cấu 2 Duyên:   Sắc-Danh (thân-tâm).
2.3. Vô ngã với cơ cấu 5 Duyên:  Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.
2.4. Vô ngã với cơ cấu 12 Duyên: Thập Nhị Nhân Duyên.
2.5. Vô ngã với Tứ Đế.
2.6. Vô ngã với Vô tướng.
2.7. Vô ngã với Tam Pháp Ấn
2.8. Vô ngã với Tứ Đức Niết Bàn.
2.9. Vô ngã với Tứ vô lượng tâm.
2.10. Vô ngã với các hạnh Ba-la-mật
II. QUAN ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO.
1. Quan điểm Ngã của Ấn Độ giáo,
2.Quan điểm Ngã của Ki-tô giáo.
III. QUAN ĐIỂM CỦA TÂM LÝ HỌC. 
1. Quan điểm Ngã của Tâm lý học hiện đại.
2. Quan điểm Ngã của Phân tâm học.
IV. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC.  
1. Quan điểm Ngã theo các chủ nghĩa triết học.
1.1. Chủ Nghĩa Duy Tâm.
1.2. Chủ Nghĩa Duy Vật.
2. Quan điểm Ngã – Vô ngã theo các khuynh hướng triết học.
2.1. Ngã – Cái Tôi trong triết học.
1) Cái Tôi phi hữu.
2) Cái Tôi thường hữu.
3) Cái Tôi tự hữu.
2.2. Vô ngã trong triết học phương Tây.
1) Nhận định của David Hume.
2) Nhận định của Blaise Pascal.
3) Nhận định của Michel de Montaigne.
4) Nhận định của Henri Bergson.
5) Nhận định của Arthur Rimbaud.

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190243)
01/04/2012(Xem: 35909)
08/11/2018(Xem: 14471)
08/02/2015(Xem: 53599)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)