Thơ văn tưởng niệm: BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

02/06/20234:45 CH(Xem: 1047)
Thơ văn tưởng niệm: BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

blank
blank


THÍCH QUẢNG ĐỨC

By Jonathan May

 

Is it too much for people to live with one heart beneath the sky?

You see, the clouds refuse to rain down on me. I can hear nothing but the faint rustle of the flames, the flag of five colors. I can hear my heart.

I want the same as anyone. I am no different.Assurance of the quiet, of the faint happiness. I know my brothers and sisters encircle me. They are not dancing.Their legs are being broken.

I have been made for the lotus, become the lotus. And you look upon me, eyes held as I am held – to this earth, this government, but only for a little while. I look up at the sky and see a vision of the Buddha.

He is weeping.  

 

blank

Bản dịch Việt ngữ của Vĩnh Hậu:

Thích Quảng Đức

(bởi Jonathan May)

Có là quá mức khi con người sống một lòng dưới bầu trời không?

Bạn thấy đấy, những đám mây từ chối đổ mưa xuống tôi.Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng phần phật yếu ớt của ngọn lửa, của lá cờ ngũ sắc.

Tôi có thể nghe thấy trái tim mình.Tôi muốn giống như bất cứ ai. Tôi không khác biệt. An tâm về sự yên tĩnh, về niềm hạnh phúc mờ nhạt. Tôi biết chư đạo hữu đi vòng quanh tôi. Họ không múa. Chân của họ đang bị gãy.

Tôi đã được tạo ra cho hoa sen, đã trở thành hoa sen.Và bạn nhìn tôi, đôi mắt bị giữ lại như tôi bị giữ lại - với trái đất này, chính phủ này, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

Tôi nhìn lên bầu trời và thấy một hình ảnh của Đức Phật.

Ngài đang khóc.

blank

 

 

Diễn thơ của Tâm Không Vĩnh Hữu:

 

SEN TRONG LỬA

 

Có chi là quá đáng

Ước mong chung vòm trời

Từ bi ôm bác ái

Người vui Đạo vui Đời?

 

Kìa mây đen lững thững

Hờ hững mưa chốn này

Tiếng phần phật của lửa

Cờ ngũ sắc rủ, bay…

 

Trái tim hồng vẫn đập

Cùng nhịp với tha nhân

Bình yên trong tĩnh lặng

Nhạc trời vừa reo ngân

 

Bước chân bao pháp lữ

Liêu xiêu trên nhựa đường

Phút bi hùng sinh tử

Lửa thiêng đốt vô thường

 

Tiếng lâm râm niệm Bụt

Tiếng nức nở gọi Tăng

Hoa sen trong lửa phực

Nở xoè cánh kim cang

 

Vượt qua bờ thoáng chốc

Lưu ngàn năm bóng hình

Trên trời Bụt có khóc

Bồ tát vẫn im thinh.

 

TKVH

08/5/2023

blank

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana