Lễ Tang Bồ Tát Thích Quảng Đức (video)

18/06/20234:49 SA(Xem: 334)
Lễ Tang Bồ Tát Thích Quảng Đức (video)
blank
LỄ TANG
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
(VIDEO)
Ngày 20-6-1963, Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo cùng tất cả chư Tăng Ni và Phật tử tổ chức lễ cung rước đưa về An dưỡng địa, cử hành trọng thể lễ trà-tỳ. Sau khi hỏa thiêu suốt ngày trong lửa nhưng trái tim của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, được thiêu lần thứ hai vẫn không cháy.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/09/2010(Xem: 46289)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana