Những Nhân Vật Đất Phương Nam Có Công Trong Công Cuộc Phát Triển Chữ Quốc Ngữ & Báo Chí Tại Việt Nam

06/08/20234:38 SA(Xem: 2608)
Những Nhân Vật Đất Phương Nam Có Công Trong Công Cuộc Phát Triển Chữ Quốc Ngữ & Báo Chí Tại Việt Nam
NHỮNG NHÂN VẬT ĐẤT PHƯƠNG NAM CÓ CÔNG
TRONG CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN
CHỮ QUỐC NGỮ & BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM

 

MỤC LỤC

 

1 Trương Vĩnh Ký (1837-1898)   
2 Lương Khắc Ninh (1862-1943)
3 Trương Minh Ký (1855-1900)  
4 Huỳnh Tịnh Của (1834-1908) 
5 Vũ Dương Tùng (1841-1925)
6 Nguyễn Trọng Quản (1865-1911)
7 Tân Châu Nguyễn Chánh Sắt (1869-1947)
8 Nguyễn Trọng Quyền (1876-1953)
9 Tân An Trần Phong Sắc (1873-1928)
10 Diệp Văn Cương (1862-1929)
11 Lê Hoằng Mưu (1879-1941)
12 Trương Duy Toản (1884-1957)
13 Hồ Biểu Chánh (1885-1958): Một Trong Những Nhà Văn Viết Tiểu Thuyết Nhiều Nhất Từ Cuối Thế Kỷ XIX Đến Giữa Thế Kỷ Thứ XX
14 Huỳnh Khương Ninh (1890-1950)
15 Diệp Văn Kỳ (1895-1945)
16 Đông Hồ Lâm Tấn Phác (1906-1969)
17 Trương Vĩnh Ký: Nhà Bác Học Ngôn Ngữ Của Vùng Đất Phương NamTham Khảo

Báo Chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945, Huỳnh Văn Tòng, NXB TPHCM, 2000,
Bulletin Administratif de la Cochinchine 1870-1953.
Các Vua Cuối Nhà Nguyễn, 1883-1945, Vũ Ngự Chiêu.


Đất Phương Nam, Người Long Hồ, xuất bản, California, USA, 2012.
Hà Tiên Mạc Thị Sử, Đông Hồ Lâm Tấn Phác, 1923.
o Kiệt Đất Phương Nam, Người Long Hồ, xuất bản, California, USA, 2018.
Một Thoáng Nam Kỳ Lục Tỉnh, Người Long Hồ, xuất bản, California, USA, 2006.
Nam Kỳ Lục Tỉnh, Tập IV, tác giả Hứa Hoành, NXB Văn Hóa, 1995.
Nam Phong Tạp Chí do Phạm Quỳnh chủ trương.
Những Phú Hộ Lừng Danh Nam Kỳ, Hứa Hoành, NXB Văn Hóa, Houston, Texas, 1999
Sài Gòn Năm Xưa”, Vương Hồng Sển.
Tân Châu Xưa, Nguyễn Văn Kiềm & Huỳnh Minh, NXB Thanh Niên, 2003
Thành Cổ Sài Gòn và Mấy Vấn Đề về Triều Nguyễn, Lê Nguyễn, NXB Trẻ, 2006.
Trương Gia Từ Đường Thế Phả Toàn Tập, xuất bản tại TPHCM, 1998.
Trương Vĩnh Ký Bi Kịch Muôn Đời, Hoàng Lại Giang, NXB Hồng Đức, 2016.
Tạp chí Phổ Thông Chuyên San, số 3, tháng 9, năm 1943.
Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam, Nguyễn Q. Thắng & Nguyễn Bá Thế, NXB KHXH, 1992.
Từ Điển Văn Học, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, NXB Thế Giới, 2016.
Từ Điển Văn Học, các tác giả Đỗ Đức Hiếu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá, NXB Thế Giới 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/07/2023(Xem: 575)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana