Thiền Môn Nhật Tụng Đa Ngôn Ngữ

08/08/20234:33 SA(Xem: 884)
Thiền Môn Nhật Tụng Đa Ngôn Ngữ
THIỀN MÔN NHẬT TỤNG 
Die täglichen Rezitationen der Meditationsschule 禪門日誦 
CHÙA VIÊN GIÁC TÁI ẤN TỐNG NĂM 2023
thien-mon-nhat-tungPDF icon (4)Thiền Môn Nhật Tụng 20230806

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gửi Quý Thầy, Cô
và Quý Đạo Hữu Phật Tử gần xa,
Suốt trong hơn 20 năm qua Thầy trò chúng tôi cố gắng nhờ nhiều người dịch quyển TMNT  ra nhiều ngôn ngữ khác nhau như: Hán cổ, Hán Việt, Việt ngữ, Đức ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ, Ý ngữ, Nga ngữ, Na Uy ngữ.
Tiện đây chúng tôi xin gửi đến Quý Thầy, Cô và Quý Vị quyển TMNT nầy bằng Hán cổ, Hán Việt, Đức Ngữ và Anh ngữ để cho đăng tải trên các trang nhà khắp nơi. Nếu ai có duyên thì xin dùng đến. Xin xem từ trang 339 đến trang 600 thì có phần những ngoại ngữ nầy.
Xin chân thành đa tạ.
Thích Như Điển
Chùa Viên Giác
Karlsruherstr.6
30519 Hannover
Germany

MỤC LỤC
NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA 
NGHI THỨC CẦU AN 
NGHI THỨC CẦU SIÊU
NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH BỬU SÁM 
NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC
NGHI THỨC LỄ VU LAN BỒN 
NGHI THỨC KINH DƯỢC SƯ
NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG
NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT 
NGHI THỨC CÚNG NGỌ 
NGHI THỨC CÚNG VONG 
NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG
NGHI THỨC PHÓNG SANH
CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN 
THIỀN MÔN NHẬT TỤNG 禪門日誦, DIE
TÄGLICHEN REZITATIONEN DER 
MEDITATIONSSCHULE 
CÔNG PHU KHUYA 朝時課誦 MORGENLITURGIE 
MORNING LITURGY
CÔNG PHU CHIỀU 暮時課誦 ABENDLITURGIE
EVENING LITURGY
HỒNG DANH BỬU SÁM 洪名寶懺
BEKENNTNISTEXT UND NIEDERWERFUNGEN, 
CONFESSIONAL TEXT AND PROSTRATIONS
MÔNG SƠN THÍ THỰC 蒙山施食 MENGSHAN 
SPEISUNG, MENGSHAN FEEDING 
CÁC NGÀY KỶ NIỆM 
NHỮNG NGÀY TRAI
PHƯƠNG DANH QUÝ ĐẠO HỮU, QUÝ PHẬT TỬ
TÁI ẤN TỐNG KINH THIỀN MÔN NHẬT TỤNG 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/07/2023(Xem: 520)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana