Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn Hòa Thượng Tuyên Hóa

26/03/20243:25 SA(Xem: 1128)
Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn Hòa Thượng Tuyên Hóa
GIỮ GIỚI LUẬT LÀ VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN  
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

thich tuyen hoaQuí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình.

Hiện nay là thời đại Mạt pháp, nhưng những người theo Phật Giáo phải giữ vững tinh thần, nuôi ý chí như kim Cang không bao giờ bại hoại, sẽ chuyển thời đại Mạt pháp đến Chánh pháp. Làm một Phật tử chân chánh, người người đều là Phật tử thật sự chân chánh có thể đưa Mạt pháp trở nên Chánh pháp. Nếu tín đồ Phật Giáo không hiểu rõ điều nầy, không thực tâm bảo trì Phật Pháp, Chánh pháp cũng chuyển sang Mạt pháp. Vì sao vậy? Vì mọi người làm chánh, pháp sẽ chánh, người không chánh, pháp sẽ không chánh. Người làm không chánh tức không đi vào chánh lộ, không giữ giới luật, lại đi tìm chỗ hở của giới luật, cũng như pháp luật duy trì an định cho xã hội, nhưng có số người chuyên tìm kẻ hở của luật pháp để làm những việc phạm pháp, như vậy pháp luật cũng không tồn tại, đem ảnh hưởng bại hoại cho thế giới.  

Mình là môn đồ của đạo Phật, nếu không đem hết sức lực cả đến chuyện hy sinh phục vụ đạo Phật thời Phật giáo làm sao phát huy rạng rỡ được. Muốn đạo Phật phát huy rạng rỡ, không phải học chú, học cho được thần thông, học mật tông, hoặc mọi thứ lạ lùng, hoặc lên đồng, học vẽ bùa chú. Tối thượng nhất là học giới luật Phật đã để lại. Chúng ta y theo lời Phật dạy tu hành, thế là chánh pháp trụ thế. Nếu ai ai cũng không giữ gìn giới luật, thời đó là Mạt pháp. Tất cả đều do lòng người tạo ra, pháp cũng ở trong lòng người thời làm sao người lại đi đến thời đại Mạt pháp? Người phạm giới nhiều, kẻ giữ giới ít, nhiều người biết giới luật nhưng hiểu cặn kẽ rất ít cho nên làm lung tung khiến người ta hồ đồ. Quí vị nói quí vị hiểu rõ, hiểu rõ cũng chưa hoàn toàn, quí vị nói người đó không hiểu rõ, thực người đó chỉ biết cạn cợt bên ngoài. biết một nhưng chỉ hiểu một nữa.

Giới luật là gì? Tức ngăn việc xấu, phòng việc quấy, không làm điều ác, ngăn cấm tất cả lỗi lầm. Đó chính là mọi việc ác không làm, tất cả việc thiện đều làm. Cho nên phải làm tất cả điều lành, không làm tất cả việc gì ác.

Phật nói đến ngũ giới, trọng yếu của nó rất phi thường, mọi người đều hiểu nó rất mật thiết với mỗi cá nhân chúng ta. Quí vị giữ qui củ, không buông thả thời trí tuệ tự tánh quí vị gia tăng. Giữ giới luật có thể sanh ra định, cuộc sống an định sẽ có trí tuệ. Nếu không giữ giới thời không có an định, không an định sẽ không có trí tuệ. Giữ giới như trời xanh thăm thẳm không gợn mây. Nếu không giữ giới như: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vông ngữ, uống rượu làm bậy nói càn, như trên không trung đang trong sáng bỗng có đám mây đen. Mây đen có lúc che  khuất mặt trời, quí vị sẽ không thấy ánh sáng. Không thấy được ánh sáng, tức hắc ám, hắc ámngu si vô minh. Thậm chí mang thân mình đi mất, chui vô bụng heo làm heo, vào bụng trâu làm trâu, vào bụng ngựa làm ngựa. Điều đó là tự tánh của con người biến hóa như hóa học trong xưởng hóa chất, thành quả của thí nghiệm.  

Người giữ giới tự tánh thanh tịnh, đem cái hắc ám của tự tánh quét bỏ đi. Người không giữ giới, mây đen sẽ trùng trùng vô tận, một ngày không giữ giới, tự tánh ô nhiễm đầy mây đen. Quí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình, cho nên nhất định phải nghiêm trì giới luật. Quý vị giữ gìới là Chánh pháp, không giữ giớiMạt pháp.

 

Giảng ngày 9 tháng 7 năm 1986

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 189240)
01/04/2012(Xem: 34713)
08/11/2018(Xem: 13601)
08/02/2015(Xem: 51957)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.