Nội Dung

22/09/201012:00 SA(Xem: 46807)
Nội Dung

NỘI DUNG

Dẫn Nhập 
Chương 1: GIÁO LÝ 
Chương 2: ĐẠO SƯ 
Chương 3: CƠ HỘI
Chương 4: CÁI CHẾT 
Chương 5: SỰ TÁI SINH 


Chương 6: SỰ QUY Y 
Chương 7: NGHIỆP 
Chương 8: BỐN SỰ THẬT 
Chương 9: LÝ TƯỞNG BỒ TÁT
Chương 10: BỒ TÁT HẠNH 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187514)
01/04/2012(Xem: 33235)
08/11/2018(Xem: 12361)
08/02/2015(Xem: 48705)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana