Mục Lục

30/12/201012:00 SA(Xem: 14845)
Mục Lục

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP I
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học - Hà Nội 1979

Chương I TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU
- Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
- Nguồn gốc trung tâm Luy Lâu
Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn các trung tâm Lạc DươngBành Thành
Trung tâm Lạc Dương
Trung tâm Lạc Dương được thành lập do từ trung tâm Bành Thành
- Nguồn gốc trung tâm Bành Thành
Chương II HAI THẾ KỶ ĐẦU
Đạo Phật Giao Châu trong thế kỷ đầu Tây lịch 
Quan niệm về Phật 
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về nghiệp báoluân hồi
Từ bi
Công dục
Tiết dục
Lý hoặc luận của Mâu tử
Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
Học thuật Giao chỉ
- Những Quan niệm căn bản về giáo lý
Quan niệm về Phật
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về Niết Bàn
Quan niệm về Luân Hồi Nghiệp Báo
Quan niệm về Vô Ngã
Từ Bi, Bố Thí và Tĩnh Dục
Thiền
Tinh thần Hòa Đồng Tôn Giáo
- Phá mặc cảm tự tôn về “Trung Quốc”
Lão Tử Thành Phật ở đất Hồ
Chương III KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN HỌC VIỆT NAM
Khương Tăng Hội
Tư tưởng thiền của Tăng Hội
Phương pháp nhị thiền
Phương pháp tam thiền
Phương pháp tứ thiền
Chi Cương Lương Tiếp
Đạt Ma Đề Bà và Huệ Thắng
Vai trò quan trọng của Tăng Hội tại Kiến Nghiệp
- Bài Tựa kinh An Ban Thủ Ý 
Chương IV SÁCH THIỀN UYỂN TẬP ANH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC VỀ ĐẠO PHẬT VIỆT NAM ĐỜI ĐƯỜNG
- Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục
- Về tác giả Thiền Uyển Tập Anh
- Một số các vị tăng sĩ không được Thiền Uyển Tập Anh nhắc tới.
Chương V THIỀN PHÁI TỲ NI ĐA LƯU CHI
Hành trạngtruyền thừa
- Bối cảnh tư tưởng của Tì Ni Đa Lưu Chi
Siêu việt Ngôn Ngữ Văn Tự
Siêu việt Hữu Vô
Yếu tố Mật Giáo
- Sấm vĩ học, phong thủy học và ý thức độc lập quốc gia
- Tóm lược những đặc tính của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi
Chương VI THIỀN PHÁI VÔ NGÔN
Vô Ngôn Thôngtruyền thừa
- Bối cảnh Thiền học Vô Ngôn Thông
Truyền thuyết Nam Tông về lịch sử Thiền
Đốn ngộTâm địa
- Nguyên tắc vô đắc
- Sự sử dụng thoại đầu
- Thiền ngữ và hình ảnh thi ca
Ảnh hưởng Tịnh Độ Giáo
- Tóm lược những đặc tính của thiền phái Vô Ngôn Thông
Chương VII THIỀN PHÁI THẢO ĐƯỜNG
- Nguồn gốc Thảo Đường
Ảnh hưởng của phái Thảo Đường
Chương VIII TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI LÝ (1010-1225)
- Chân đứng
Đạo Phật và chính trị
Đạo Phậtvăn hóa 
Đạo Phật và mỹ thuật
Đạo Phật và phong hóa


- Tăng sĩ, tự việnkinh điển
Vấn đề mê tín
Chương IX NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN THIỀN PHÁI YÊN TỬ
- Nền Phật giáo thống nhất
Thiền sư Thường Chiếu
- Sự quan trọng của Tâm học
- Đối tượng chứng đắc
- Tùy mục
- Vị tổ khai sơn Yên Tử: Hiện Quang thiền sư (1220)
Trúc Lâm quốc sư
Đại Đăng quốc sư
- Tiêu Diêu thiền sư
Chương X TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277)
Tuổi trẻchí nguyện học Đạo
Học hỏi, tu tậpsáng tác
- Khóa hư lục
- Thánh Đăng Lục
- Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh
- Nhu yếu tỉnh thức
- Nhu yếu tinh chuyên
Tư tưởng Thiền học
Thoại đầu thiền
Ảnh hưởng thiền phái Lâm Tế
- Bố mươi bài tụng cổ
Chương XI TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ
Diện mục Tuệ Trung
Hòa quang đồng trần
- Đập vỡ thái độ bám víu và khái niệm
- Đập phá quan niệm lưỡng nguyên
- Phá vỡ những vấn đề giả tạo
- Diệu khúc bản lai tu cử xướng
Chương XII TRẦN NHÂN TÔNG VÀ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
- Một ông vua xuất gia
Ý nguyện xây dựng một nền hòa bình Chiêm-Việt lâu dài
Xây dựng một giáo hội mới
Tư tưởng Thiền học
- Những ngày cuối
Chương XIII: THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284-1330)
Cuộc đời tu học của Pháp Loa
Đại Tạng Kinh Triều Trần
- Những tác phẩm của Pháp Loa
- Phát triển giáo hội
Yếu tố Mật Giáo trở thành quan trọng
- Anh Tông và Pháp Loa
Tư tưởng Thiền học của Pháp Loa
Chương XIV THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (1254-1334)
- Về sách Tổ Gia Thực Lục
Cuộc đời của Huyền Quang
Câu chuyện Thị Bích
Huyền QuangPháp Loa
- Nhà thi sĩ
Tư tưởng của Huyền Quang
- Văn Nôm của Huyền Quang
- Thời hưng thịnh chấm dứt
Chương XV NHỮNG KHUÔN MẶT PHẬT TỬ KHÁC TRONG ĐỜI TRẦN
- Trí Viễn thiền sư
Thuần Nhất pháp sư
- Tăng Điền đại sư
- Bão Phác quốc sư
Pháp Cổ thiền sư
Huệ Nghiêm thiền sư
Bảo Sát thiền sư
- Viên thiền sư
Trí Thông thiền sư
- Vô Sơn Ông
Minh Đức Chân Nhân
- Đức Sơn thiền sư
- Vương Như Pháp
- Trần Thánh Tông
- Trần Minh Tông
- Bích Phong trưởng lão
Sa Môn Thu Tử
- Lãm Sơn quốc sư
Thạch ĐầuMật Tạng
- Tuyên Chân công chúa và Lệ Bảo công chúa
- Những vị đệ tử
Truyền thống yên tử.
Chương XVI TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN
Chủ lực của văn hóa đời Trần
- Những vị tăng sĩ ngoại quốc có mặt trong đời Trần
- Tổ chức giáo hội
Vai trò văn hóa và chính trị của Phật giáo đời Trần
CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TÊN 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10842)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)