Mục Lục

30/12/201012:00 SA(Xem: 10711)
Mục Lục

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học - Hà Nội 1979

MỤC LỤC TẬP III

CHƯƠNG XXVI
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN 1945
- Bối cảnh chính trị và văn hóa
- Hai nhà chí sĩ họ Phan 
- Nhu yếu duy tân
- Vài nét sơ lược về cuộc vận động chấn hưng
- Những động cơ của cuộc vận động chấn hưng
- Những động cơ của cuộc chấn hưng
- Các hội Phật giáo đã thực hiện được những gì trong thời gian 1930-1945
CHƯƠNG XXVII
THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ĐÔNGJ Ở NAM KỲ
- Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học
- Các thiền sư Bích Liên và Liên Tôn.
- Hội Lưỡng Xuyên Phật học
Thiền sư Pháp HảiThiền sư Chí Thành
- Hội Phật Học Kiêm Tế và tạp chí Tiến Hóa
Thiền sư Trí Thiền
Thiền sư Thiện Chiếu
- Tạo chí Pháp Âm và hội tịnh Độ Cư sĩ
Phật Học Tùng Thư
CHƯƠNG XXVIII
HỘI AN NAM PHẬT HỌC Ở TRUNG KỲ
Thiền sư Giác Tiên
Cư sĩ Tâm Minh
- Chỉnh lý tăng chếđào tạo tăng tài
Thiền sư Mật Khế
- Khởi nguyên của phong trào Thanh Niên Phật Tử
Con ngườitư tưởng của Tâm Minh
- Các vị cao tăng làm rường cột cho phong trào chấn hưng
Thiền sư Tâm Tịnh
Thiền sư Huệ Pháp 
Quốc sư Phước Huệ
Thiền sư Phổ Huệ
Thiền sư Viên Thành và thi phẩm Lược Ước Tùng Sao
Thiền sư Đắc Ân
Thiền sư Phước Hậu
Thiền sư Tịnh Hạnh
- Những Trung tâm chấn hưng
Ni sư Diên Trường
CHƯƠNG XXIX
CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở BẮC KỲ
- Bắc kỳ Phật Giáo Hội
Thiền sư Thanh Hạnh
Công trình Phật Học 
- Nguyễn Trọng Thuật và chủ trương Nhân Gian Phật Giáo 
Cư sĩ Thiều Chửu
- Công tác duy trìphổ biến nền văn học Phật Giáo cổ điển
- Lệ Thần Trần Trọng Kim
- Ưu Thiên Bùi Kỷ
- Tăng sĩ và công tác xã hội
Sơn môn Linh Quang và tạp chí Tiếng Chuông Sớm
Thiền sư Thanh Tường
Truyền thừa Tào Động theo bia chùa Hồng Phúc
CHƯƠNG XXX
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Phật tử tham gia Cách Mạng
Thiền sư Mật Thể
- Thanh niên Tăng và Cách Mạng
Phật tử kêu gọi một tinh thần cởi mở và dung hợp
- Tăng sĩ và thanh niên Phật tử hy sinh
CHƯƠNG XXXI
XÂY DỰNG LẠI CÁC CƠ SỞ HÀNH ĐẠO
- Khuynh hướng tham gia kháng chiến của các tổ chức Phật giáo 
Đạo Phật xoa dịu đau thương
Phật tử đi tìm một con đường mới
CHƯƠNG XXXII
CHÙA ẤN QUANG VÀ CHÙA XÁ LỢI Ở NAM VIỆT
Phật Học Đường Nam Việt
Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
Thiền sư Thiện Hòa
Thiền sư Hành Trụ
Phật Học Đường Huệ Nghiêm
- Các Ni Viện Miền Nam
Ni sư Diệu Tịnh
- Si sư Chí Kiên
Ni sư Diệu Ninh
Cư sĩ Chánh Trí và Hội Phật Học Nam Việt
- Lễ Cung Nghênh Xá Lợi Phật Tổ
Tư tưởng Phật Học của Chánh Trí
CHƯƠNG XXXIII
CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT

- Chùa Linh QuangSơn Môn Tăng Già ở Trung Việt
Thiền sư Mật Nguyện
Cư sĩ Chơn An
- Giới tăng sĩ đứng ra đảm nhiệm guồng máy lãnh đạo 
Phật Học Đường Báo Quốc
- Các Trường tư thục Bồ Đề
- Tổ chức Gia Đình Phật Tử 
- Các cơ sở Tăng Học
Ni sư Diệu Hương và Ni Viện Diệu Đức
- Những tạp chí Phật Học
Thiền sư Đôn Hậu.
CHƯƠNG XXXIV
CHÙA QUÁN SỨBẮC VIỆT
- Hội Tăng Ni Chính Lý Bắc Việt
- Tổng Hội Phật Giáo Việt NamGiáo Hội Tăng Già Toàn Quốc
Thiền sư Tuệ Tạng
- Hội Phật Tử Việt Nam
Thiền sư Tố Liên
Thiền sư Trí Độ
Thiền sư Trí Hải
- Các Ni Viện Miền Bắc
- Si sư Đàm Soạn
CHƯƠNG XXXV
CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT
- Tổng Hội Phật Giáo
Vận Động Thống Nhất Thật Sự
Xây Dựng Một Nền Phật Giáo Dân Tộc
Con Đường Bất Bạo Động đi tới Hòa Bình, Độc Lập và Thống Nhất.
Thiền sư Huệ Quang
Thiền sư Khánh Anh
Phật sự 1956-1960
CHƯƠNG XXXVI
THẾ ĐỨNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Thái độ bất hợp tác của Phật giáo và Đạo Dụ số 10
- Ông Ngô Đình Diệm chấp chính
Con đường độc lập đối với các thế lực chính trị tranh chấp
CHƯƠNG XXXVII
NHỮNG NGUYÊN DO ĐƯA TỚI CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM
- Một cuộc vận động được toàn dân ủng hộ
- Về chế độ Ngô Đình Diệm
CHƯƠNG XXXVIII
CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM
Phật HọcPhật giáo 
Bảo vệ lá cờ năm sắc
- Vụ tàn sát trước đài Phát Thanh Huế
Hoạch định đường lối và phương pháp vận động
- Ủy Ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo
- Phát động cuộc vận động
- Chiến thuật của chính quyền
- Ủy Ban Liên Bộ
- Ngọn Lửa Quảng Đức
- Thông Cáo Chung
- Thông Cáo Chung không được thực thi
CHƯƠNG XXXIX
PHẬT TỬ ĐÒI THỰC THI THÔNG CÁO CHUNG
- Cuộc tuyệt thực tại chùa Xá Lợi
Biểu tình diễn hành
Tăng Ni bị tạm giam
Dư luận quốc tế chấn động
Hệ thống thông tin của Ủy Ban Liên Phái
- Những thủ đoạn của chính quyền
- Ngọn lửa Nguyên Hương
Kế hoạch nước lũ
- Ngọn lữa Thanh Tuệ
- Ngọn lửa Diệu Quang
- Lệnh Tổng Đình Công tại Huế
- Ngọn lửa Tiêu Diêu
- Giáo chức Đại Học từ chức
Lễ Cầu Siêu tại chùa Xá Lợi
- Đòn ác liệt cuối của chính quyền
CHƯƠNG XXXX
CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM SỤP ĐỔ
- Sinh viên và Học sinh đứng dậy
Phật giáo thuần túy
- Ngọn lửa Quảng Hương
Phái đoàn Điều Tra Liên Hiệp Quốc tới Sài Gòn 
- Ngọn lửa Thiện Mỹ
- Cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963
Vai trò của những cấp chỉ huy trẻ trong quân đội
- Các tướng lãnh ngờ vực Hoa Kỳ
- Tiến trình của cuộc đảo chính
- Chiếc hầm bí mật dưới dinh Gia Long
- Số phận không may của Tổng thống và ông cố vấn
- Niềm vui của quần chúng sau ngày đảo chính
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập
CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TRA CỨU
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10849)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.