Chương 4 Tu hành tín tâm

02/12/20163:43 CH(Xem: 1534)
Chương 4 Tu hành tín tâm

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN  
Nguyên tác: Mã Minh Bồ Tát tạo 
Hán dịch: Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư 


Việt dịch và Cương yếu : HT Thích Liêm Chính

Chương 4
Tu hành tín tâm


ĐANG ĐÁNH MÁY

Tạo bài viết
01/06/2014(Xem: 18607)
03/09/2014(Xem: 14251)
24/11/2016(Xem: 7086)
29/05/2016(Xem: 4779)
Xin tất cả mọi người nhớ cho, thế giới này không phải chỉ dành cho người Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo… mà nó là một cộng đồng chúng sinh, nếu muốn tồn tại chúng ta phải dung hòa với nhau, nhường nhịn và chịu đựng nhau…để cùng tiến lên. Và cũng xin nhớ cho chân lý của mình chưa hẳn là chân lý của người - mà chúng ta cần phải chia xẻ giá trị của chân lý. Đây là nhiệm vụ cao quý của các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính quyền, các triết gia, các nhà tư tưởng, các nhà bảo vệ nhân quyền và của tất cả mọi người nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới yên bình.