Kinh Tỳ-kheo Na-tiên, Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

16/05/201012:00 SA(Xem: 92054)
Kinh Tỳ-kheo Na-tiên, Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến


KINH TỲ-KHEO NA-TIÊN

Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải
Nguyễn Minh Hiển hiệu đính
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2009
kinh_ty_kheo_na_tienXem Thêm:
MI TIÊN VẤN ĐÁP (MILINDA PANHA), Giới Nghiêm

Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên, Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
KINH NA TIÊN TỲ KHEO, Cao Hữu Đính
Kinh Tỳ Kheo Na Tiên, Thiện Nhựt
Về niên đại Hán dịch của kinh Na Tiên Tỳ kheo (Đào Nguyên)Tạo bài viết
01/06/2014(Xem: 18608)
03/09/2014(Xem: 14251)
24/11/2016(Xem: 7086)
29/05/2016(Xem: 4779)
Xin tất cả mọi người nhớ cho, thế giới này không phải chỉ dành cho người Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo… mà nó là một cộng đồng chúng sinh, nếu muốn tồn tại chúng ta phải dung hòa với nhau, nhường nhịn và chịu đựng nhau…để cùng tiến lên. Và cũng xin nhớ cho chân lý của mình chưa hẳn là chân lý của người - mà chúng ta cần phải chia xẻ giá trị của chân lý. Đây là nhiệm vụ cao quý của các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính quyền, các triết gia, các nhà tư tưởng, các nhà bảo vệ nhân quyền và của tất cả mọi người nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới yên bình.