Đường Vào Tâm Thức (Sách Ebook PDF)

10/05/20224:31 SA(Xem: 1179)
Đường Vào Tâm Thức (Sách Ebook PDF)

ĐƯỜNG VÀO TÂM THỨC
PATH TO CONSCIOUSNESS
Thích Minh Tâm
Tuệ Tâm Thiền Thư Quán

Đường Vào Tâm Thức

PDF icon (4)Đường Vào Tâm Thức

LỜI DẪN


Tuy rằng dịch bệnh Corona diễn biến kéo dài, khắp nơi trên thế giới, chương trình tu học Phật pháp tại Tuệ Tâm Thiền Thư Quán vẫn được duy trì với số lượng thiền sinh được cho phép. Sau đây là tập hợp 12 bài giảng của Sayadaw Ashin Visudhamma từ Australia, chủ đề Đường Vào Tâm Thức, được các thiền sinh dự học, ghi chép lại.

Được sự khuyến khích của Sayadaw, quyển sách này được Nhóm Tu học Tuệ Tâm đánh máy, in ấn, chia sẻ đến quý đạo hữu chút tư lương trên bước đường tu học chánh pháp của Đức Thế Tôn .

 Thưa quý vị, Chương trình tu học tại Tuệ Tâm Thiền Quán từ cuối năm 2019 đã cung cấp cho các hành giả lượng kiến thức cơ bản về 37 Phẩm Trợ Đạo song song với thời khóa thực hành thiền hàng ngày, hàng giờ Các bài giảng sau đây tiếp tục trợ duyên cho người tu hành an trú tâm, liễu giải, trải nghiệm trong từng sát na đời sống thường ngày, để thực chứng diệu pháp.

Biển cả rất sâu, muốn đến nơi ấy, không thể chỉ một sải chân, không thể tu hoát nhiên đại ngộ, mà phải như dãi cát từ trên bờ đổ dốc dần xuống nơi thấp nhất; kẻ phàm tình tu tập phải có thời gian rèn luyện, tích lũy, vun bồi Ba la mật, hạ quyết tâm giữ giới, trải nghiệm cho được cái khổ trong ăn, uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt hàng ngày, mở mắt nhắm mắt đều phải thấy liễu đoạn sinh tử.. thì mới đặt chân vào đường đạo . Không thể chỉ trải qua vài tuần vài tháng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền thấy hết đau lưng đau chân, thấy tâm có được chút an yên là tưởng như mình đã thể nhập Niêt Bàn.

Cũng vì tưởng như thế nên không tỏ tường chánh pháp, không quay về bên trong để thấy rằng Pháp không nằm trong kinh sách mà ở ngay trong ta. Mỗi chúng ta là quyển kinh sống bằng cách quán thân, thọ, tâm, pháp qua phương tiện hơi thở để nhận biết trạng thái vô thường chẳng đâu xa, mà ngay trong tâm,nó khiến tâm thức luôn biến hiện.

Sự trải nghiệm bằng tiến trình của sự nhận biết giúp cho chúng ta thức tỉnh, không còn là nạn nhân của chính mình, biết rằng vạn vật trên đời vốn dĩ đều là nhân duyên, hiểu sự vận hành của vũ trụ để đường vào tâm thức không phải sợ sự hoạt tác của năm uẩn, để khứ khứ lai lai mà không dính mắc, thể nhập Niết Bàn ngay tại đây và bây giờ.

Chúc quý vị tu tập tinh tấn !

Nguyện Cho Chánh Pháp Được Trường Tồn

Nammo Buddaya ,
Nammo Dhammaya,
Nammo Shangaya !

MỤC LỤC

Bài 1: Nỗi sợ miên miên
Bài 2: Cách nào gặp được Phật
Bài 3: Niệm Phật sẽ dẫn tới Niết Bàn
Bài 4: Chánh pháp
Bài 5: Chánh pháp (tt).
Bài 6: Sáu yếu tố cao cả của chánh pháp
Bài 7: Sáu yếu tố cao cả của chánh pháp (tt)
Bài 8: Ngậm ngãi tìm trầm
Bài 9: Tâm – Vô thường
Bài 10: Pháp Phật là gì?
Bài 11: Phật pháp – Bên trong hay bên ngoài? Đi vào hay đi ra
Bài 12: Thiền chuyển hóaTạo bài viết
03/06/2022(Xem: 244)
03/06/2022(Xem: 10718)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.