Những Đóng Góp To Lớn Của Đạo Phật Cho Dân Tộc, Dưới Triều Lý (1010 - 1225) - Ht. Thích Đức Nhuận

21/06/201112:00 SA(Xem: 11570)
Những Đóng Góp To Lớn Của Đạo Phật Cho Dân Tộc, Dưới Triều Lý (1010 - 1225) - Ht. Thích Đức Nhuận
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 7647)
14/04/2020(Xem: 5220)
24/02/2020(Xem: 2100)
02/11/2019(Xem: 2576)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.