Lời Nguyện Cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

06/02/20211:00 SA(Xem: 2769)
Lời Nguyện Cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

blank 

LỜI NGUYỆN CẦU ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Đức Pháp chủ JeKhenpo đời thứ 70 vương quốc Bhutan trước tác
La Sơn Phúc Cường chuyển dịch Việt ngữ

 

blank
Bồ tát Quán Thế âm được kính ngưỡng và thực hành rộng khắp trong các nước theo truyền thống Phật giáo. Nhân dịp Xuân mới, mời quý độc giả cùng cầu nguyện tới đức Quán Thế âm nuôi dưỡng từ bi, trí tuệ và sự vô úy trước đại dịch Covid đang hoành hành trên thế giới.

blank

 

Đỉnh lễ đức Quan Âm Đại Bi chủ

Hiện thân tất thảy chốn quy y

Câu chân ngôn  là tinh túy các Pháp,

Con và  hết thảy chúng sinh mẹ,

Thành tâm tha thiết nguyện cầu

Nguyện tâm con luôn hướng về giáo Pháp,

Và biết nương tựa nơi đức Quán Âm,

Qua lời tụng chân ngôn giải thoát

Om Mani Padme Hung.

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Chủng tử  Om, xin quy y đức Phật tôn quý;

Chủng tử Ma, xin quy y giáo Pháp nhiệm màu,

Chủng tử Ni, xin quy y Tăng đoàn thanh tịnh,

Chủng tử Pad, xin quy y bậc thày dòng tu;

Chủng tử Me, xin quy y Bản tôn hộ trì;

Chủng tử Hung, xin quy y hải hội dakini.

Đức Quan Âm xin từ mẫn xót thương,

Với trì tụng câu chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ

Chủng tử Om, thỉnh cầu thân các bậc tối thắng;

Chủng tử Ma, thỉnh cầu khẩu các bậc tối thắng;

Chủng tử Ni, thỉnh cầu trí tuệ các bậc tối thắng;

Chủng tử Pad, thỉnh cầu công đức cao quý;

Chủng tử Me, thỉnh cầu phẩm hạnh cao quý ;

Chủng tử Hung, thành tựu mọi nguyện lành.

Đức Quán Âm từ mẫn xót thương;

Qua  trì tụng chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Nguyện tịnh  hóa những nhiễm ô che chướng!

Chủng tử Om tịnh hóa thân bất tịnh;

Chủng tử Ma, tịnh hóa khẩu ác thô;

Chủng tử Ni tịnh hóa tâm nhơ nhiễm;

Chủng tử Pad tịnh hóa chướng phiền não;

Chủng tử Mei tịnh hóa tập khí nhiều đời;

Chủng tử Hung tịnh hóa chướng Sở tri.

Hỡi đức Quan Âm xin từ bi thương xót,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Được chữa lành năm độc trong tâm;

Chủng tử Om, chữa lành tâm si ám;

Chủng tử  Ma chữa lành tâm sân hận;

Chủng tử Ni chữa lành độc tự kiêu;

Chủng tử Pad chữa lành độc tham ái;

Chủng tử Me chữa lành độc hơn thua;

Chủng tử Hung chữa lành cả năm độc.

Hỡi đức Quan Âm xin từ bi thương xót,

Thông qua trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Giải thoát khỏi khổ đau trong sáu đạo!

Chủng tử Om giải thoát khổ  chư thiên;

Chủng tử Ma giải thoát khổ bán thiên;

Chủng tử Ni giải thoát khổ nhân loại;

Chủng tử Pad giải thoát khổ súc sinh;

Chủng tử Me giải thoát khổ quỷ đói;

Chủng tử Hung giải thoát khổ địa ngục.

Hỡi đức Quan Âm xin từ bi thương xót,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung,

Con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Xin viên tròn Ba-la-mật lợi tha!

Chủng tử Om thành tựu bố thí;

Chủng tử Ma thành tựu giới luật;

Chủng tử Ni thành tựu hạnh nhẫn;

Chủng tử Pad thành tựu tinh tấn;

Chủng tử Me thành tựu thiền định;

Chủng tử Hung thành tựu Tính Không.

Nguyện cầu đức Quan Âm từ bi chủ;

Nguyện chúng con vãng sinh Tịnh độ.

Đấng Hộ trì, trăm ngàn vị Phật;

Đều được khởi xuất nơi bi trí của ngài.

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện chúng con viên mãn Bồ đề tâm tối thượng,

Trên bảo tòa Kim cương nơi đức Thế Tôn thành đạo,

Đức Liên Hoa Sinh, hướng đạo hữu tình,

Trong thời mạt pháp nhiễu nhương,

Ngài hiện thân từ khẩu từ bi.

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện chúng con vãng sinh tịnh độ nơi ngài.

Đức Quan Âm xin xót thương,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Tái sinh nơi Trung phương Tịnh độ.

Đức Quan âm nơi Kim cương bộ xót thương

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Đông phương.

Hỡi đức Phật Bảo Sinh từ mẫn xót thương,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Nam phương.

Đức Quan âm nơi Liên Hoa bộ xót thương,

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Tây phương.

Đức Quan âm nơi Nghiệp bộ xót thương

Với trì tụng chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung,

Nguyện con và hết thảy chúng sinh mẹ,

Vãng sinh nơi Tịnh độ Bắc phương.

Hết thảy chư Phật trong quá khứ,

An trụ nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung

Nhân của đức Phật Tương lai

An trụ nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung.

Hết thảy chư Phật hiện đời

An trụ nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung.

Con đường lìa hai biến kiến

An trú nơi chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung.

Pháp hành thiền trực chỉ chân tâm

An trú nơi chân ngôn mật ngữ

Om Mani Padme Hung.

Quả vị tối thượng của  Thiền Viên Mãn

An trú nơi chân ngôn mật ngữ,

Om Mani Padme Hung.

Đức Quán Âm bi trí vô song

Chủng tử chân ngôn siêu việt;

Nguyện hết thảy chúng sinh mẹ,

Viên tròn quả ngọt tâm Bồ đề!

Lời tán tụng đức Quan Âm được đức Pháp chủ JeKhenpo đời thứ 70 của vương quốc Bhutan soạn nhân dịp đại lễ trì tụng 100 triệu biến Om Mani Padme Hung.

La Sơn Phúc Cường chuyển dịch Việt ngữ

Nguồn: His Holiness Jekhenpo 70th Trulku Jigme Choedrak, Natural Liberation From Samsara Six Syllabes Supplication and Aspiration Prayer, translation offered by Sonam Budhen, H.H JeKhenpo facebook.

 

 

 

JE KHENPO
Giáo chủ - bậc lãnh đạo tâm linh tối cao của Bhutan; khác với truyền thống truyền thừa hóa thân chuyển thế theo đó ngôi vị được chuyển từ bậc hóa thân đời này sang hóa thân đời kế tiếp, ngôi vị Je Khenpo được trao truyền cho vị Tăng được kính trọng nhất trong toàn thể tự viện, thông thường phải là một bậc đạo sư giác ngộ hoàn toàn. Sau khi triều đại của Wangchuk được kiến lập vào năm 1907, vị Je Khenpo kế tiếp, cùng với các đời Vua của Vương quốc Bhutan, đã được tôn xưng là những bậc lãnh đạo tâm linh tối cao của Vương quốc Bhutan. Đức Giáo chủ đời thứ Bảy mươi hiện thời, Ngài Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda, được tin là hóa thân của Đức Phật Maitreaya (Đức Phật Di Lặc), một vị Phật tương lai, và của Đại thành tựu giả Saraha.

 

 

 

Tạo bài viết
Dấu chân toàn cầu của McDonald’s cho thấy cơ hội lớn cho công ty Beyond Meat trở thành nhà cung cấp ưu tiên cho các loại burger làm từ thực vật của hãng. Hai công ty (McDonald’s và Beyond Meat) đã công bố mối quan hệ đối tác kéo dài ba năm vào tháng Hai vừa qua. Gã khổng lồ thức ăn nhanh đã bắt đầu bán burger chay McPlant tại một số thị trường quốc tế, bao gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Áo, Hà Lan và Vương quốc Anh.
Hình ảnh những bà mẹ mang thai hay địu đứa con nhỏ mới mấy tháng sau lưng, quyết một hành trình vạn dặm đi bộ từ Sài Gòn về tận Hà Giang-con đường hơn 2.000 km. Hình ảnh đoàn người nam phụ lão ấu lếch thếch rã rời trong đêm đen gió mưa rời bỏ miền Nam… đều đã bước vào lịch sử, ghi dấu một giai đoạn tang thương của đất nước, đặc biệt chứng nhận tình trạng quan liêu, vô trách nhiệm tận cùng của một bộ máy chính quyền thời điểm này.
Một người bạn hỏi chúng tôi rằng “Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta thoát khỏi nạn đại dịch Covid-19 không?” và chúng tôi đã trả lời “không”. Nghe câu trả lời “không” làm cho người bạn nản lòng, vì họ nghĩ rằng: Đức Phật không cứu rỗi họ được.