Chú giải và đồ biểu

19/07/20153:54 CH(Xem: 3131)
Chú giải và đồ biểu

Sa môn Đế Quán 
biên soạn

THIÊN THAI TỨ GIÁO NGHI
Bác sĩ Trần văn Nghĩa


Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Phiên dịch và tường chú

CHÚ GIẢI & ĐỒ BIỂU

Xem bản PDF
pdf_download_2
Chu Giai Va Do BieuTạo bài viết
11/11/2010(Xem: 168022)
01/04/2012(Xem: 15725)
08/02/2015(Xem: 22813)
10/10/2010(Xem: 99313)
10/08/2010(Xem: 103066)
08/08/2010(Xem: 107233)
21/03/2015(Xem: 11109)
27/10/2012(Xem: 56020)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.