Chương 5 Khuyến tu lợi ích và hồi hướng

02/12/20163:43 CH(Xem: 981)
Chương 5 Khuyến tu lợi ích và hồi hướng

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN  
Nguyên tác: Mã Minh Bồ Tát tạo 
Hán dịch: Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư 


Việt dịch và Cương yếu : HT Thích Liêm Chính

Chương 5
Khuyến tu lợi ích và hồi hướng


ĐANG ĐÁNH MÁY

Tạo bài viết
01/06/2014(Xem: 15638)
03/09/2014(Xem: 12140)
24/11/2016(Xem: 5718)
Cuộc Triển lãm Kinh sách Phật giáo hai nghìn năm tuổi tại Thư viện Anh Quốc, khai trương vào ngày (25 tháng 10 – 23 tháng 02 năm 2020), sẽ khám phá nguồn gốc, triết lý và sự phù hợp đương đại của Phật giáo từ khi bắt đầu phía bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch để có hơn 500 triệu Phật tử trên khắp thế giới ngày nay.
"Tôi sống đời hơn trăm tuổi, đã gần trăm năm xuất gia theo nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật, chư tổ cho gọi thì về thôi", ông tâm sự.