Chương 5 Khuyến tu lợi ích và hồi hướng

02/12/20163:43 CH(Xem: 2416)
Chương 5 Khuyến tu lợi ích và hồi hướng

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN  
Nguyên tác: Mã Minh Bồ Tát tạo 
Hán dịch: Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư 


Việt dịch và Cương yếu : HT Thích Liêm Chính

Chương 5
Khuyến tu lợi ích và hồi hướng


ĐANG ĐÁNH MÁY

Tạo bài viết
01/06/2014(Xem: 26278)
03/09/2014(Xem: 19010)
24/11/2016(Xem: 10609)
29/05/2016(Xem: 6415)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.