Đức PhậtPhật Pháp

13/03/20201:00 SA(Xem: 12460)
Đức Phật Và Phật Pháp
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
ĐỨC PHẬTPHẬT PHÁP

THE BUDDHA AND HIS TEACHINGS by NĀRADA MAHĀ THERA
Phạm Kim Khánh -- Việt dịch (Tái bản)
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thủy thực hiện
Thế Giới Phật Giáo.org ấn tống

Đức Phật Và Phật Pháp
MỤC LỤC
Tri ân 
Lời tựa
Tiểu sử NĀRADA Mahā Thera
Lời mở đầu
PHẦN I - ĐỨC PHẬT 
Chương 1: Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 
Chương 2: Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả 
Chương 3: Đạo Quả Phật 
Chương 4: Sau khi Thành Đạo 
Chương 5: Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Pháp (Giáo Pháp
Chương 6: Kinh Chuyển Pháp Luân, bài Pháp đầu tiên 
Chương 7: Truyền bá Pháp (Giáo Pháp)
Chương 8: Đức Phậtthân quyến (I) 
Chương 9: Đức Phậtthân quyến (II)
Chương 10: Những người chống đối và những Đại Thí Chủ   
Chương 11: Những Đại Thí Chủ trong hàng vua chúa 
Chương 12: Phái Đoàncon đường Hoằng Pháp của Đức Phật  
Chương 13: Đời sống hằng ngày của Đức Phật 
Chương 14: Đức Phật nhập Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn
PHẦN II - PHẬT PHÁP (DHAMMA) 
Chương 15: Phật Giáo là gì? 
Chương 16: Vài đặc điểm của Phật Giáo
Chương 17: Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế) - Bốn Chân lý Thâm diệu  
Chương 18: Nghiệp Báo 
Chương 19: Nghiệp là gì? 
Chương 20: Sự Vận Hành của Nghiệp 
Chương 21: Tính chất của Nghiệp 
Chương 22: Khởi thủy của đời sống là gì? 
Chương 23: Đức Phậtvấn đề Thần Linh Tạo Hóa 
Chương 24: Do đâu tin có Tái Sanh? 
Chương 25: Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên
Chương 26: Những hình thức Sanh và Tử 
Chương 27: Các Cõi của sự sống  
Chương 28: Hiện tượng Tái Sanh 
Chương 29: Cái gì đi Tái Sanh? (Lý Vô Ngã
Chương 30: Trách nhiệm tinh thần 
Chương 31: Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống   
Chương 32: Nghiệp BáoTái Sanh với người phương Tây 
Chương 33: Níp-bàn (Niết Bàn
Chương 34: Đặc tánh của Níp-bàn (Niết Bàn
Chương 35: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (I) 
Chương 36: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (II) 
Chương 37: Năm Pháp Cái (Ngăn Che) 
Chương 38: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (III)
Chương 39: Phẩm hạnh Vô Sanh (A La Hán
Chương 40: Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo 
Chương 41: Ba La Mật (Pāramī) - Sự Hoàn Thiện 
Chương 42: Tứ Vô Lượng Tâm 
Chương 43: Tám Pháp thế gian 
Chương 44: Những vấn đề của kiếp nhân sinh 
Phụ bản 1: Hạnh Phúc kinh 
Phụ bản 2: Kinh Suy Đồi 
Phụ bản 3: Kinh hạng cùng đinh 
Phụ bản 4: Tam Bảo kinh 
Phụ bản 5: Từ Bi kinh  Phụ bản 6: Kinh Niệm Xứ  

TRI ÂN

Bản dịch quyển "The Buddha and His Teachings -- Đức Phật và Phật Pháp" được tu chỉnh và bổ túc theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng của Ngài Cố Đại Đức Narada Maha Thera năm 1980.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý liệt vị từ khắp nơi đã hoan hỷ đóng góp vào công trình ấn hành nầy. Đây là công đức chung của tất cả chúng ta.

Chúng tôi xin cùng với quý vị thành tâm kính dâng quả phúc thanh cao của pháp thí nầy đến:

- Các bậc Thầy Tổ, từ ngàn xưa đã bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư, bảo tồn Giáo Pháp và trao truyền nguyên vẹn đến chúng ta;
- Các bậc Tiền Bối đã dày công hộ trì Tam Bảo, giúp cho Giáo Pháp được truyền thừa đến ngày nay;
- Tất cả chư Phạm Thiênchư Thiên và chư vị Long Vương cùng khắp mười phương thế giới;
- Các đấng ông bà, cha mẹ, cữu huyền thất tổ của toàn thế chúng ta, còn tại tiền hay đã quá vãng;
- Tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài;

Ngưỡng nguyện tất cả đều an lànhhạnh phúc trong Chánh Pháp.

Sunanda Phạm Kim Khánh

LỜI TỰA

Quyển "The Buddha and His Teachings" (Đức Phật và Phật Pháp) được ấn hành tại Sài gòn năm 1964 nhờ sự phát tâm bố thí của liệt vị Phật tử Việt Nam.

Đạo hữu Phạm Kim Khánh, pháp danh Sunanda, đã dày công phiên dịch thiên khái luận nhỏ bé này ra tiếng mẹ đẻ với mục đích đáp lại phần nào lòng mong ước của những ai muốn hiểu Đức Phật và giáo lý của Ngài. Công đức này được hàng Phật tử Việt Nam ghi nhận.

Trong hiện tình, nước Việt Nam không mấy được yên ổn. Bao nhiêu người đang đau khổ, về vật chất cũng như tinh thần. Không khí căng thẳng này quả không thích hợp với việc làm có tánh cách tinh thần và đạo đức.

Giữa hoàn cảnh một nước Việt Nam đang trải qua giai đoạn cực kỳ đau thương do chiến tranh gây nên, dịch giả đã cố gắng nhen nhúm thì giờ và lắng tâm thanh tịnh để thực hiện công tác từ ái này với lòng ước mong quảng bá giáo huấn của Đức Thượng Sư trên đất Việt. Đó là việc làm đáng được ngợi khen. Do oai lực của Pháp thí này, xin chú nguyện hoà bình sớm vãn hồi trên toàn cõi Việt Nam.

Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật tử trung kiên và thuần thành không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo Phật Giáo. Lòng dũng cảm của quý vị trước bao nhiêu nghịch cảnh đáng được tán tụngMặc dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận điều gì.

Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật giáo khác ở Á Châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật Giáodi sản tinh thần vô giá của quý vị.

Dầu theo Bắc Tông hay Nam Tông, tất cả quý vị đều là giáo đồ nhiệt thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ Gotama. Giáo lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Diệu Đế, hay Bốn Chân Lý Thâm Diệu căn bản, là điều mà không có người Phật tử nào bị cưỡng bách phải mù quáng tin theo.

Bổn phận của tất cả những người Phật tử Việt Nam là học Phật Pháp và điều hoà tác hành Phật sự, nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam.

Quả thật người Phật tử Bắc Tông đặt trọng tâm vào sứ mạng phục vụ, còn Nam Tông thì chú tâm vào việc hành thiền. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút hành thiền ta cũng có thể tìm cơ hội phục vụ. Và trong khi phục vụ một cách vị tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích đáng để ngồi lại tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần. Cả hai đặc tánh chánh yếu này của Phật Pháp - phục vụ và hành thiền - có thể dung hoà và phối hợp dễ dàng.

Nếu được sống thanh bình và hoà đồng trong công tác Phật sựchắc chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ, về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác.

Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảmcần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên.

"Samagga hotha" - Hãy đoàn kết lại - là lời kêu gọi thiết tha của Đức Phật.

Được một vị Phật ra đời là hy hữu!
Được một giáo lý cao minh là hy hữu!
Được tái sanh làm người là hy hữu!

Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định. Cái chết, trái lại, là điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại.

Phục vụ để trở nên hoàn toànHoàn toàn để phục vụ.

Với từ bi,
Narada
Phật Đản, 1970Đọc online tại: https://thuvienhoasen.org/p21a3842/9/duc-phat-va-phat-phap
Download bản PDF về nhà: Đức Phật và Phật Pháp PDF
Ấn bản tiếng Anh: The Buddha and His Teachings PDF
Audio Book MP3: 
https://archive.org/details/DucPhat-PhatPhap

Cảm ơn Cư sĩ Bình Anson đã gửi tặng Thư Viện Hoa Sen ấn bản PDF mới này. (Tâm Diệu)


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 186247)
01/04/2012(Xem: 31933)
08/11/2018(Xem: 11084)
08/02/2015(Xem: 46319)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố rằng một cậu bé Mông Cổ sinh ra ở Mỹ là tái sinh của nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng. Cậu bé tám tuổi được chụp ảnh với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một buổi lễ diễn ra ở Dharamshala thuộc tiểu bang Himachal Pradesh của Ấn Độ.
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.