Chín Trường Ca Phật Giáo

14/09/20201:00 SA(Xem: 3117)
Chín Trường Ca Phật Giáo
CHÍN TRƯỜNG CA PHẬT GIÁO
VÕ TÁ HÂN PHỔ NHẠC
Hợp ca Nhóm Hoa Giấy & Nhóm Cadillac
 


-Trường Ca KINH A DI ĐÀ 
-Trường Ca KINH PHỔ MÔN 
-Trường Ca KINH DƯỢC SƯ 
-Trường Ca KINH PHÁP CÚ 
-Trường Ca KINH VU LAN 
-Trường Ca KHÓA LỄ ĐẠI CHÚNG 
-Trường Ca ĐẢNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG 
-Trường Ca KỆ PHẬT SỬ 
-Trường Ca ĐẠI BI THẦN CHÚ 
-Trường Ca KINH PHÁP CÚ 
-Trường Ca ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT VIÊN THÔNG Tạo bài viết
19/11/2015(Xem: 9062)
03/08/2016(Xem: 5441)
08/01/2017(Xem: 4196)
02/02/2017(Xem: 4463)
22/06/2017(Xem: 8962)
14/05/2015(Xem: 10683)
24/02/2020(Xem: 3954)
01/08/2015(Xem: 4556)
Hay tin Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN viên tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã trở về Tổ đình Viên Minh tưởng niệm.
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".