Phụ lục 3 Nguồn tài liệu về Phật giáo trên Web

07/05/20212:48 CH(Xem: 172)
Phụ lục 3 Nguồn tài liệu về Phật giáo trên Web
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
PHẬT ĐIỂN THÔNG DỤNG:
LỐI VÀO TUỆ GIÁC PHẬT
Chủ biên bản dịch tiếng Việt
THÍCH NHẬT TỪ
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2021

PHỤ LỤC

 

Phụ lục 3

NGUỒN TÀI LIỆU VỀ PHẬT GIÁO TRÊN WEB

 

 

Nguồn tài liệu tổng quát

Thông tin về Phật giáohệ thống đào tạo: – Bao gồm thư viện điện tử (e-Library), danh bạ Phật giáo toàn cầu (http://www.buddhanet.info/wbd) và nguồn tư liệu âm thanh (audio resources).

DharmaNet: – bao gồm: trung tâm học thuậthệ thống Phật giáo.

LinksPitaka: http://www.pitaka.ch/intro.htm

Nguồn tư liệu chung và liên hệ với Phật giáo: http://www.academicinfo.net/buddhismmeta.html

Văn tự thiêng liêng: http://www.sacred-texts.com/bud/index.htm - bao gồm các bản dịch.

Nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo: http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu

Dự án thế giới Dunhuang: http://idp.bl.uk/pages/education_links.a4d

Từ điển Phật học trực tuyến: http://www.buddhism-dict.net/ddb

Từ điển Phật học (Buddhist Dictionary)- Sổ tay các thuật ngữGiáo pháp Phật học (Manual of Buddhist Terms and Doctrines), của Nyanatiloka Mahathera: http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/bud-dict/dic_idx.htm

Thượng tọa bộ (Theravāda Buddhism)

Truy cập tại: http://www.accesstoinsight.org/index.html -bao gồm: các bản dịch từ kinh điển tiếng Sanskrit, những giáo huấn từ các vị thầy Thái Lan ẩn tu trong rừng, ấn phẩm xuất bản của Phật giáo.

Ấn phẩm xuất bản, Tích Lan (Sri Lanka) - tải phần “Wheel’ booklets và các ấn phẩm khác.

Cộng đồng học thuật tiếng Sanskrit:  cho những yêu cầu các bản dịch của văn tự Thượng toạn bộ.

Phật sự và những ấn phẩm của Thượng tọa P.A.Payutto: http://www.buddhanet.net/cmdsg/payutto.htm tài liệu bằng bản mềm (ebooks). Các ấn phẩm dịch của Robon Moore xem:

http://www.buddhistteachings.org/buddhadhamma-translations-2

Ấn phẩm dành cho tụng kinh- Hội đồng trị sự Phật giáo Thượng tọa bộ Tây Úc (The Buddhist Society of Western Australia Theravāda), truy cập: http://www.budsas.org/ebud/chant-bswa/chantbook.htm

Ấn phẩm thực pháp (Forest Dhamma Books), tải tại http://www.forestdhammabooks.com

Nội tại trong tu tập thiền (Insight Meditation Society), Massachusetts: http://www.dharma.org

The Bhāvanā Society: http://www.bhavanasociety.org

Ấn phẩm của hội đồng Phật giáo ẩn cư (Forest Sangha Publications): http://forestsanghapublications.org/

Phật giáo Đại thừa, đặc biệt các văn tự

Các bản dịch của Phật giáo Đại thừa từ tiếng Trung và tiếng Nhật: http://www.bdk.or.jp/bdk/digitaldl.html

Kinh điển Đại thừa bằng tiếng Anh: http://www4.bayarea.net/~mtlee

Kinh điển Phật giáo: http://www.buddhism.org/Sutras

Pháp giới hội đồng Phật giáo: http://www.drba.org/dharma

Kinh điển-mật điển Phật giáo bằng tiếng Sanskrit: http://www.sutrasmantras.info/sutra0.html

Thuật ngữ tôn giáo trực tuyến dành cho dịch thuật: http://virtualreligion.net/vri/buddha.html

Phật giáo Đại thừa tại Đông Á

The Zensite (trường phái thiền): - academic essays etc. on Zen (các bài luận về Thiền Phật giáo, vv).

Portland Zen Community- Primary Zen Texts (Cộng đồng thiền tại Ba Lan-Bài viết chính về thiền) http://www.io.com/%7Esnewton/zen/primary-texts.html

Links Pitaka- Jodo-Shinshu: http://www.pitaka.ch/indxshin.htm

Thich Nhat Hanh’s Community of Mindful Living (Cộng đồng sống trong chánh niệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh):

 http://www.iamhome.org/oi.html

Amida Net: http://www12.canvas.ne.jp/horai

Nichiren Shū: http://www.nichiren-shu.org/

Sōka Gakkai International USA: http://www.sgi-usa.org/

Phật giáo Kim cương thừa (Vajrayāna Buddhism)

The Berzin Archives: http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html. A vast site including several e-books and covering many aspects of Tibetan Buddhism, by Gelukpa scholar Alexander Berzin (Trang mạng bao gồm nhiều ấn phẩm về nhiều khía cạnh của Phật giáo Tây Tạng của học giả Alexander Berzin).

The Tibetan and Himalayan Library (Thư viện điện tử Tây TạngHoàng Liên Sơn): http://www.thlib.org/about/wiki/guide%20to%20thdl%20resources.htm1

Tibetan Buddhist Chanting - Shar Gan-Ri Ma (Các bài tụng kinh của Tây Tạng_: http://www.youtube.com/watch?v=WaFUS4HVpGg

Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (Gelukpa) (Nền tảng duy trì truyền thống Phật giáo Đại thừa)

http://www.fpmt.org/teachings/default.asp and -Lama Yeshe Wisdom Archive: http://www.lamayeshe.com/index.php

Kagyu Samye Ling Tibetan Centre (Trung tâm Kagyu Samye Ling của Tây Tạng): (Kagyupa)

Shambhala Sun Online (Trang mạng của Shambhala): (Kagyupa) Buddhist-oriented newspaper/magazine.

Dzogchen Center (Trung tâm Dzogchen): http://www.dzogchen.org/

Các tạp chí mạng miễn phí và các văn tự (bằng files) của các tạp chí xuất ấn phẩm (Free online journals and e-texts of print journals)

Philosophy East and West, Japanese Journal of Religious Studies , Jour­nal of Oriental Studies, and Hsi Lai Journal of Humanistic Bud­dhism – on website of the National Taiwan University, Center for Buddhist Studies (Triết lý Phương Đông và Tây, Tạp chí Nhật bản về những nghiên cứu tôn giáo, tạp chí về định hướng nghiên cứu và tạp chí His Lai về Phật giáo trong phương diện nhân sinh): http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/e-journal.htm. There are also selections from a range of other journals are at (nhiều phương diện được lựa chọn từ các tạp chí khác): http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/pg2-En/pg2_index_2.htm

Journal of Buddhist Ethics (Tạp chí đạo đức Phật giáo): http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/

Journal of Global Buddhism (Tạp chí Phật giáo toàn cầu)

 http://www.globalbuddhism.org

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 180664)
01/04/2012(Xem: 26242)
08/11/2018(Xem: 6513)
08/02/2015(Xem: 37708)
25/07/2011(Xem: 103207)
10/10/2010(Xem: 100391)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người.
Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiếu, là vị Tiến Sĩ đầu tiên tốt nghiệp Thiền Vipassana tại Myanmar vào đầu năm 2016. Suốt 14 năm tu học tại Miến Điện. Tháng 07/2016 Ni Sư về lại Việt Nam, Ni Sư là giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM đến nay. Hội đủ duyên lành, được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất tại TP. HCM. Với tâm nguyện hoằng Pháp lợi sanh, Ni Sư xây dựng NI XÁ tại Tu Viện để có chỗ Ni Chúng Đệ Tử có nơi ở an tâm tu học.
Thế mới hay trên cõi đời này, bể khổ không do thần linh tạo ra mà do chính con người tạo ra. Xây dựng những công trình vĩ đại trên trái đất này là do con người và kiến tạo Địa Ngục cho chính mình cũng do con người. Do đó, ngay trong thế giới Ta Bà này đã có sẵn Địa Ngục và Thiên Đình, chẳng cần tìm kiếm Địa Ngục và Thiên Đình ở đâu xa. Có thể các giáo sĩ và thầy tu của một Cung Trời nào đó, khi nhìn xuống Trái Đất với đầy chiến tranh, hận thù, kỳ thị, ghét bỏ, chửi rủa, lên án, vu cáo nhau nhau từng giờ từng phút… sẽ nói với các tín đồ rằng “Ở đây có một địa ngục thật kinh khiếp. Những ai làm ác sẽ bị đày xuống Địa Ngục này!”