Gương Sáng Thầy Xưa Tập 6 Sách song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF

19/12/20213:41 CH(Xem: 7219)
Gương Sáng Thầy Xưa Tập 6 Sách song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF
THIỆN PHÚC
GƯƠNG SÁNG THẦY XƯA
BRILLIANT EXAMPLES OF MASTERS IN THE PAST
TẬP 6 | VOLUME 26
VOLUME I VOLUME 2 VOLUME 3 VOLUME 4 VOLUME 5 VOLUME 6

Gương Sáng Thầy Xưa 6PDF icon (4)GƯƠNG SÁNG THẦY XƯA -6

Copyright © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

Mục Lục Tập Sáu

Table of Content Volume Six
______________________________

 

Lời Đầu Sách—Preface                                                                                                  3523

Mục Lục—Table of Content                                                                                               3531

Phần Một: Việt Ngữ—Part One: Vietnamese Language                           3549

2.343. Tòa Chủ Dềnh Dàng!                                                                                         3551

2.344. Tọa Cửu Thành Lao                                                                                                    

2.345. Tọa Đoạn (Tiêu Trừ, Quét Sạch)                                                                               

2.346. Tọa Phá Thất Cá Bồ Đoàn                                                                                      

2.347. Tọa Thiền                                                                                                                    

2.348. Tọa Thiền-Nhiếp Tâm-Tụng Kinh                                                                               

2.349. Tóm Lấy Hư Không                                                                                                    

2.350.Tô Đông Pha, Bát Phong Suy Bất Động Của Ông Chẳng Hơn Gì Một Phát Địch Của Ta!               

2.351. Tô Đông Pha Và Một Bài Thơ Đạo                                                                                          

2.352. Tổ Đăng (Đèn Tổ)                                                                                                    

2.353. Tổ Nguyên: Tứ Liệu Giản                                                                                        

2.354. Tổ Sư Tam Ấn                                                                                                                             

2.355. Tôi Có Thể Mang Áo Hay Thức Ăn Cho Ông, Nhưng Tôi Không Thể Ăn Hay Mặc Dùm Ông Được!           

2.356. Tôi Cũng Không Biết Tôi Viết Gì!                                                                                            

2.357. Tôi Đâu Có Điếc!                                                                                                     

2.358. Tôi Không Biết                                                                                                          

2.359. Tôi Nhấc Cô Gái Lên Tại Chỗ, Còn Ông Vẫn Còn Đang Cõng Cô Gái Đó!                      

2.360. Tối Thượng Thừa Thiền                                                                                                       3571

2.361. Tội Tánh Bất Tại Nội Bất Tại Ngoại Bất Tại Trung                                                

2.362. Tôn Trọng Giá Trị Tuyệt Đối Của Vạn Hữu                                                                            

2.363. Tồn Tương Nói Về Sư Huynh Tam Thánh, Sư Huynh Đại Giác, và Tiên Sư Lâm Tế!  

2.364. Tồn Tương Phi Mã                                                                                                      

2.365. Tông Bổn Và Sư Phụ Thiên Y                                                                                    

2.366. Tông Cảnh Lục                                                                                                           

2.367. Tông Môn Lão Tăng Ngang Dọc Tự Do!                                                                    

2.368. Tông Phong Diệu Siêu: Thị Tịch Kệ                                                                                           

2.369. Tông Thừa Giáo Thừa                                                                                                               

2.370. Tổng Thể Trọn Vẹn                                                                                              3577

2.371. Trà Đạo                                                                                                                      

2.372. Trà Lăng Úc: Đầu Cơ Kệ                                                                                                         

2.373. Trái Tim Bốc Lửa Trong Khi Đôi Mắt Lạnh Như Tro  Tàn                                           

2.374. Trảm Xà Nhân Duyên                                                                                               

2.375. Trang Tông Đắc Bảo                                                                                                  

2.376. Tràng Tửu                                                                                                                  

2.377. Trao Pháp Chẳng Trao Y                                                                                              

2.378. Trăm Năm Lão Hán Ấy Luôn Luôn Cử Động!                                                                      

2.379. Trăm Trượng Đầu Sào Vẫn Đứng Yên!                                                                   

2.380. Trăng Lồng Đáy Nước, Mấy Ông Tự Mình Vớt Lên                                                         3583

2.381. Trăng Soi Đáy Nước Chẳng Lưu Hình                                                                         

2.382. Trần Dép Rơm!                                                                                                           

2.383. Trần Thánh Tông Và Thiền Định                                                                                             

2.384. Trần Tháo Độc Nhãn                                                                                                

2.385. Trần Trần Tam Muội                                                                                                 

2.386. Trâu Đá Rống Vang, Ngựa Gỗ Hí, và Người Đá Nhẩy Tưng                                   

2.387. Tre Này Dài Quá, Tre Kia Ngắn Quá!                                                                       

2.388. Trên Con Đường Trung Đạo, Ánh Lửa Đã Lóe Ra Từ Băng Giá!                                           

2.389. Trên Cục Thịt Đỏ Vách Đứng Tám Ngàn Bộ                                                                         

2.390. Trên Đỉnh Linh Thứu Một Mình Ca Diếp Hiểu; Tại  Chúng Hoàng Mai Y Bát Chỉ Trao Một Huệ Năng!                                                

2.391. Trên Núi Thanh Lương, Mùa Hè Thì Mát, Mà Mùa Đông Thì Băng Giá               

2.392. Trên Trời Trăng Sáng, Ngồi Yên Lặng Trong Phòng!                                                             

2.393. Tri Chi Nhất Tự Chúng Diệu Chi Môn                                                                         

2.394. Tri Thức Được Chuyển Thành Những Chứng Nghiệm Thuần Tịnh                                           

2.395. Tri Túc                                                                                                                         

2.396. Tri Tự Bổn Tâm Kiến Tự Bổn Tánh                                                                                          

2.397. Trí Bất Thị Đạo                                                                                                           

2.398. Trí Của Bậc Cổ Đức                                                                                                  

2.399. Trí Hoàng Hà Bắc, Huyền Sách, Và Lục Tổ Huệ Năng                                                         

2.400. Trí Môn Bát Nhã Thể                                                                                         3597

2.401. Trí Môn Liên Hoa Hà Diệp                                                                                        

2.402. Trí Nhân Ngu Nhân                                                                                                     

2.403. Trí Quang Tử Vì Đạo                                                                                                     

2.404. Trí Tuệ Là Kết Quả Của Tu Tập Giới Và Định                                                                       

2.405. Trí Tuệ Quán Chiếu                                                                                                   

2.406. Trí TuệTu Tập                                                                                                      

2.407. Trích Trà                                                                                                                      

2.408. Triển Khai Lưỡng Thủ                                                                                                 

2.409. Triết Lý Thiền Tông                                                                                                  

2.410. Triệt Ngộ hay Thánh Trí Tự Chứng                                                                                      3605

2.411. Triệu Biện: Đạt Ngộ Kệ                                                                                                            

2.412. Triệu Châu Bối Rốin                                                                                                 

2.413. Triệu Châu Cẩu Tử                                                                                                   

2.414. Triệu Châu Cứu Hỏa                                                                                                 

2.415. Triệu Châu Đại Thái                                                                                                  

2.416. Triệu Châu Khám Am Chủ                                                                                        

2.417. Triệu Châu Khám Bà                                                                                                

2.418. Triệu Châu Và Một Nửa Đại Tạng Kinh!                                                                  

2.419. Triệu Châu Phóng Hạ!                                                                                               

2.420. Triệu Châu Tam Chuyển Ngữ                                                                              3611

2.421. Triệu Châu Tẩy Bát (Triệu Châu Rửa Chén)                                                                          

2.422. Triệu Châu Tẩy Cước (Tòng Thẩm Rửa Chân)                                                                       

2.423. Triệu Châu Thạch Kiều                                                                                               

2.424. Triệu Châu Tứ Môn (Bốn Cửa Của Triệu Châu)                                                   

2.425. Triệu Châu: Vấn Quá                                                                                               

2.426. Triệu Châu "Vô"                                                                                                        

2.427. Triệu Luận                                                                                                                  

2.428. Trọn Mười Phương Thế Giới Là Tâm Ông!                                                                              

2.429. Trong Cây Sẵn Có Lửa                                                                                                              

2.430. Trong Cõi Mộng                                                                                                    3620

2.431. Trong Gạo Có Sâu!                                                                                                     

2.432. Trong Giảng Đường, Từ Lãnh Chúa Đến Tiện Dân Đều Như Nhau!                                       

2.433. Trong Hàng Ngàn Đồ Chúng, Chỉ Một Ngoại Lệ là Huệ Năng                                            

2.434. Trong Mấy Ông, Ai Chỉ Nhận Suông Núi Sông Làm Mắt Mình?                                            

2.435. Trong Nước Đọng, Nơi Cá Thiếu Sinh Khí, Khó Lòng Làm Cho Sóng Dậy Được!       

2.436. Trong Thành Niết Bàn                                                                                                

2.437. Trong Tro Lạnh Có Một Hạt Đậu Nổ                                                                        

2.438. Trở Dậy Là Trở Dậy!                                                                                               

2.439. Trở Về Linh Trung                                                                                                       

2.440. Trở Về Trí Tuệ Như Lai                                                                                          3624

2.441. Trở Về Với Sự Im Lặng                                                                                                             

2.442. Trời Đang Mưa, Về Tăng Đường Đốt Lò Sưởi!                                                                        

2.443. Trời Trong Chẳng Chịu Đi, Đợi Đến Mưa Ướt Đầu!                                                   

2.444. Trời Xanh Ánh Dương Rực Sáng, Thường Hành Động Tự Tại                                   

2.445. Trời Xanh Cũng Phải Ăn Gậy!                                                                                  

2.446. Trồng Thông                                                                                                               

2.447. Trú Tắc Kim Ô Chiếu, Dạ Lai Ngọc Thố Minh                                                                           

2.448. Trù Phòng                                                                                                                  

2.449. Trụ Am                                                                                                                         

2.450. Trụ Núi                                                                                                                 3629

2.451. Trụ Tâm Quán Tịnh Là Bệnh Chứ Không Phải Thiền                                                            

2.452. Trụ Trượng                                                                                                                   

2.453. Trụ Trượng Hóa Long                                                                                                   

2.454. Trúc Bề                                                                                                                      

2.455. Trúc Quyền                                                                                                                

2.456. Trục Nội Tâm Xoay Sang Một Thế Giới Khác, Sâu Rộng Hơn                                 

2.457. Trung Đạo                                                                                                                    

2.458. Trung Phong Minh Bổn Thập Giáo Chỉ                                                                       

2.459. Trùng Trùng Duyên Khởi                                                                                          

2.460. Truyền Dạy Bằng Thiền Kể Chuyện                                                                                   3640

2.461. Truyền Giữ Pháp Nào?                                                                                                             

2.462. Truyền Hương Nhi Tồn Phật (Giữ Gìn Phật Bằng Cách Truyền Hương)                    

2.463. Truyền Tâm Pháp Yếu                                                                                                              

2.464. Trừ Danh                                                                                                                     

2.465. Trữ Tư Đình Cơ                                                                                                             

2.466. Trực Giác                                                                                                                    

2.467. Trực Hiển Tâm Tính Tông                                                                                          

2.468. Trực Ngộ                                                                                                                     

2.469. Trực Tâm                                                                                                                    

2.470. Trước Đây Lão Tăng Nghĩ Chúng TaBạn Đồng Tu, Nhưng Kỳ Thật Không Phải Vậy!                                                                    

2.471. Trước Khi Đến Tào Khê Tôi Không Thiếu Bất Cứ Thứ Gì!                                    

2.472. Trước Khi Rêu Xanh Phật Pháp Là Gì?                                                                      

2.473. Trước Khi Vạn Sự Khởi Lên!                                                                                       

2.474. Trược Vụ Tiềm Dung Phật Nhật Huy (Ẩn Hiện Sương Mù Nắng Phật Lên)                            

2.475. Trương Chuyết Giác Ngộ Kệ                                                                                      

2.476. Trương Đậu Hủ, Lý Đậu Hủ                                                                                     

2.477. Trương Tam Lý Tứ Ma Thạch                                                                                       

2.478. Trương Tam Uống, Lý Tứ Say                                                                                      

2.479. Trường Dưới Dự Thính, Trường Trên Gần Gũi                                                                         

2.480. Trường Khánh: Chánh Ngộ Kệ                                                                           3652

2.481. Trường Sa Cảnh SầmSư Phụ Nam Tuyền                                                                            

2.482. Trường Sinh Hỗn Độn                                                                                                

2.483. Trưởng Dưỡng Thánh Thai                                                                                         

2.484. Tu Di                                                                                                                             

2.485. Tu Di Sơn Treo Đại Hùng                                                                               

2.486. Tu Hạnh Bất Động                                                                                                     

2.487. Tu Tâm                                                                                                                        

2.488. Tu Tập                                                                                                                         

2.489. Tu Tập Thiên Thai, Chân NgônTrở Thành Sơ Tổ Lâm Tế Tông Nhật Bản                   

2.490. Tu Tập Thiền Tọa                                                                                                 3660

2.491. Tu Tập Tự Thân                                                                                                          

2.492. Tú Tài Tạo Luận                                                                                                       

2.493. Tú Thượng TọaTrường Sa Cảnh Sầm                                                                 

2.494. Tuệ Giác Xua Tan Ảo Giác                                                                                        

2.495. Túng Nhiên Ngộ Khứ, Cánh Tham Tam Thập Niên Thủy Đắc                                

2.496. Tùng Nguyên: Thượng Đường                                                                                    

2.497. Tùng Vân Và Sự Chết                                                                                               

2.498. Tùng Ỷ! Lầm!                                                                                                                           

2.499. Tủng Nhân Thính Cầm Hưởng, Manh Giả Vọng Thiềm Thừ!                                   

2.500. Tụng Cổ                                                                                                                3667

2.501. Tụng Kinh Cầu Siêu Và Hồi Hướng Công Đức                                                                        

2.502. Tụng Niệm Không Ngừng Nghỉ Mà Ngữ Nghĩa Âm Thanh Không Quan Hệ                          

2.503. Tuy Biết Thanh Tịnh, Nhưng Phải Luôn Không Được Quên!                                       

2.504. Tuy Chiếc Mũ Nhỏ, Nhưng Đại Thiên Thế Giới Đều Ở Trong Ấy!                                         

2.505. Tùy Phần                                                                                                                   

2.506. Tùy Thời Qua Là Tốt!                                                                                               

2.507. Tuyển Phật Trường                                                                                                   

2.508. Tuyết Phong Đào Mễ Thoại                                                                                       

2.509. Tuyết PhongNham Đầu                                                                                         

2.510. Tuyết Phong Túc Lạp                                                                                            3672

2.511. Tuyết Phong: Vô Diện Nhân                                                                                     

2.512. Tuyết Rơi Nặng Không Thể Đè Bẹp Cây Tùng, Gió Thổi Há Lại Dời Trăng!                      

2.513. Tuyệt Đối Tịnh                                                                                                           

2.514. Tư Lương Phân Biện (Sự Khái Niệm Hóa)                                                                 

2.515. Tư Niệm Buông Lung                                                                                                   

2.516. Tư Tưởng Sau Đùa Tư Tưởng Trước                                                                                            

2.517. Tư Tưởng Xấu Xa                                                                                                        

2.518. Tứ Cảnh                                                                                                                     

2.519. Tứ Cú                                                                                                                         

2.520. Tứ Dẫn Ngộ Pháp                                                                                              3678

2.521. Tứ Dụng                                                                                                                      

2.522. Tứ Đại Đái Lai Do Khoáng Kiếp                                                                                 

2.523. Tứ Đằng Điều                                                                                                                           

2.524. Tứ Gia Hạnh                                                                                                                

2.525. Tứ Hát                                                                                                                       

2.526. Tứ Hoằng Thệ Nguyện                                                                                                             

2.527. Tứ Kiến                                                                                                                      

2.528. Tứ Liệu Giản                                                                                                                             

2.529. Tứ Môn Tri Kiến Phật                                                                                               

2.530. Tứ Tá                                                                                                                   3686

2.531. Tứ Tàng Phong                                                                                                           

2.532. Tứ Tân Chủ Thoại                                                                                                     

2.533. Tứ Thặng                                                                                                                   

2.534. Tứ Trí                                                                                                                          

2.535. Tứ Trọng Ân                                                                                                               

2.536. Tứ Xà Đồng Khiếp Bổn Lai Không                                                                                           

2.537. Từ Bi Thương Xót Những Mảnh Đời Cơ Cực Neo Đơn!                                               

2.538. Từ Cây Bách Trong Sân Của Triệu Châu Đến Sự Tồn Tại Của Tào Động                          

2.539. Từ Khi Trụ Trì Đến Nay, Lão Tăng Chưa Từng Làm Mù   Mắt Ai!                                            

2.540. Từ Mê Mờ Đến Đại Nghi Dẫn Đến Giác Ngộ Chân Tánh                                             3692

2.541. Từ Minh Đạt Ngộ                                                                                                       

2.542. Từ Minh Và Tiếng Hổ Gầm                                                                                     

2.543. Từ Minh: Trúng Phong!                                                                                               

2.544. Từ Vân Qua Bức Thư Pháp "Bất Muội"                                                                   

2.545. Tử Tâm                                                                                                                      

2.546. Tử Thốt Mẫu Trác                                                                                                    

2.547. Tự Gia Bảo                                                                                                                  

2.548. Tự Hải Chi Thâm, Như Sơn Chi Cố                                                                               

2.549. Tự Hỏa Thiêu!                                                                                                            

2.550. Tự Lực                                                                                                                    3699

2.551. Tự Lực Tha Lực                                                                                                             

2.552. Tự Mang Gánh Nặng Của Chính Mình                                                                         

2.553. Tự Mình Dồn Hết Nỗ Lực Vào Đại Sự!                                                                     

2.554. Tự Ngã                                                                                                                       

2.555. Tự Ngã Mê Lầm                                                                                                       

2.556. Tự Tánh Căn Bản Chính Là Phật                                                                                              

2.557. Tự Tánh Chân Phật                                                                                                   

2.558. Tự Tánh Hiển Nhiên Minh                                                                                         

2.559. Tự Tánh Mê, Tức Chúng Sanh; Tự Tánh Giác, Tức Phật                                                        

2.560. Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương                                                               3706

2.561. Tự Tánh Thanh Tịnh, Không Sanh Diệt, Tự Đầy Đủ, Không Dao Động, Hay Sanh Muôn Pháp                                                               

2.562. Tự Tánh Tự Như                                                                                                          

2.563. Tự Tâm Chúng Sanh Thấy Tự Tâm Phật Tánh                                                        

2.564. Tự Tâm Quy Y Tự Tánh                                                                                               

2.565. Tự Thân Tâm Trải Nghiệm & Tự Điều Chỉnh Trong Dòng Chảy Cuộc Đời                            

2.566. Tự Thấy Mình Trong Vạn Hữu                                                                                     

2.567. Tự Thọ Dụng Tam Muội                                                                                               

2.568. Tức Phật Tức Tâm, Thời Thời Như Vậy                                                                  

2.569. Tức Tâm Phi Tâm                                                                                                      

2.570. Tức Tâm Tức Phật       

2.571. Từng Bước Đi Trong Hồng Trần, Một Thân Không Bóng Mà Tỏa Khắp!                             

2.572. Tương Bạn (Bồi Tiếp, Giúp Đỡ Cơm Cháo)                                                                

2.573. Tương Thóa Nhiêu Nhĩ Bát Thủy                                                                                               

2.574. Tướng Danh Ngũ Pháp                                                                                               

2.575. Tướng Quân                                                                                                               

2.576. Tưởng Ông Theo Chân Đạo, Nào Ngờ Ông Chỉ Là Một Kẻ Lý Luận Biện Chứng!           

2.577. Tưởng Vô Tưởng                                                                                                       

2.578. Tượng Phật Mũi Đen                                                                                                  

2.579. Tỳ Bà Thi Như Lai Kệ Tụng                                                                                         

2.580. U Cốc                                                                                                                    3720

2.581. Ungo Kiyô: Thị Tịch Kệ                                                                                               

2.582. Uống Trà Xong Rồi Đi!                                                                                               

2.583. Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm                                                                               

2.584. Ứng Duyên Nhật Dụng Xứ                                                                                       

2.585. Ước Gì Ta Có Thể Tặng Cho Anh Ta Vần Trăng Lộng Lẫy Kia!                                 

2.586. Ương Quật Sản Nan                                                                                                    

2.587. Vạn Hạnh: Vô Thường Kệ                                                                                         

2.588. Vạn Hữu Bản Lai Không                                                                                                            

2.589. Vạn Hữu Tam Tự Tánh                                                                                               

2.590. Vạn Hữu Tương Quan                                                                                             3726

2.591. Vạn Pháp Duy Tâm Tạo                                                                                                             

2.592. Vạn Pháp Đều Là Bóng Dáng Của Tâm                                                                

2.593. Vạn Pháp Nhất Tâm                                                                                                 

2.594. Vạn Pháp Như Ảo Hiện                                                                                                             

2.595. Vạn Pháp Như Huyễn                                                                                                 

2.596. Vạn Pháp Qui Nhất; Nhất Qui Hà Xứ?                                                                     

2.597. Vạn Pháp Vô Thường Vô Ngã, Nói Dễ Hiểu Khó                                                 

2.598. Vàng Ròng Thọt Vào Não!                                                                                      

2.599. Vãng Sanh Tịnh Độ                                                                                                    

2.600. Vào Lúc Này Thầy Muốn Tôi Có Tư Tưởng Gì?                                               3735

2.601. Văn Chuẩn Lặc ĐàmChân Tịnh                                                                        

2.602. Văn Thù Khởi Kiến                                                                                                   

2.603. Văn Thù Lai Tham                                                                                                       

2.604. Văn Tự Chẳng Bao Giờ Đồng Nhất Với Ý Nghĩa                                                   

2.605. Văn Viễn và Sư Phụ Triệu Châu                                                                               

2.606. Văn Yến Tử Thanh                                                                                                     

2.607. Vân CưCao Tăng Truyện                                                                                     

2.608. Vân Môn Báo Ân Phật!                                                                                                          

2.609. Vân Môn: Cổ Phật Dữ Chánh Tru                                                                                           

2.610. Vân Môn Cước Bả (Vân Môn Bị Dập Chân)                                                                   3741

2.611. Vân Môn Hồ Bỉnh                                                                                                    

2.612. Vân Môn Lộ Tự                                                                                                        

2.613. Vân MônMục Châu                                                                                                           

2.614. Vân Môn Nhận Tông Ấn Từ Tuyết Phong                                                                              

2.615. Vân Môn Nhất Khúc                                                                                                

2.616. Vân Môn Nội Châu                                                                                                  

2.617. Vân Môn Quang Minh                                                                                                 

2.618. Vân Môn Thỉ Quyết                                                                                                 

2.619. Vân Môn Thiền Ngữ                                                                                                

2.620. Vân Môn Thoại Đọa                                                                                            3748

2.621. Vân Môn Tô Lư (Tố Rô)                                                                                                          

2.622. Vân Môn Tông Bát Yếu                                                                                                          

2.623. Vân Nham Đàm ThạnhDược Sơn                                                                          

2.624. Vân Tại Thanh Thiên, Thủy Tại Bình                                                                           

2.625. Vấn Đề Của Ông Là Ông Cố Tìm Kiếm Cái Gì Đó Từ Bên Ngoài!                                    

2.626. Vấn Đoan                                                                                                                    

2.627. Vấn Nhị Bách Ức Và Đức Phật                                                                                             

2.628. Vấn Nhị Bách Ức: Tu Hành Chỉ Như Đánh Đàn                                                     

2.629. Vấn Vương Lão Sư Tác Thập Ma (Hỏi thầy Vương Đang Làm Gì)                                             

2.630. Vẫn Chưa Biết Điểm Tối Hậu!                                                                           3755

2.631. Vẫn Làm Được Một Bài Hài Cú Lúc Lâm Chung                                                   

2.632. Vật Tế Thần                                                                                                                             

2.633. Vẽ Chân Dung Bàn Sơn                                                                                                              

2.634. Về Ngôi Nhà Thật!                                                                                                  

2.635. Vi Tế Lưu Chú                                                                                                             

2.636. Vì Ông Mà Chỉ Gánh Phân Nửa Thôi!                                                                   

2.637. Vì Phật Pháp Đến!                                                                                                     

2.638. Vì Ta Ở Đây! Vì Mặt Trời Ở Đấy!                                                                                           

2.639. Vị Tại                                                                                                                          

2.640. Vị Tăng Vô Tâm!                                                                                                3759

2.641. Viên Chiếu: Thị Tịch Kệ                                                                                                            

2.642. Viên Chứng Khuyên Vua Thái Tông                                                                          

2.643. Viên Dung Ba Cõi                                                                                                        

2.644. Viên Mãn Báo Thân Phật                                                                                        

2.645. Viên Ngọc Quí Trên Con Đường Lầy Lội!                                                                  

2.646. Viên Ngộ Và Bài Thơ Hương Ngỗng                                                                         

2.647. Viên NgộNgũ Tổ Pháp Diễn                                                                                           

2.648. Viên Thông: Hành TrạngSự Nghiệp                                                                   

2.649. Viên Thông Và Vua Lý Thần Tông                                                                                          

2.650. Viếng Mộ Thầy!                                                                                                  3766

2.651. Vinh Tây Và Những Cây Trà Đầu Tiên Ở Nhật Bản                                                           

2.652. Vĩnh Thịnh Tôn Hưng Và Lão Sư Thụy Nham Tông Thạc                                           

2.653. Vỏ Này Được Mượn Từ Trời Đất!                                                                                           

2.654. Võ Đế Không Biết Tổ!                                                                                                             

2.655. Vong Ngã                                                                                                                    

2.656. Vòng Tròn Của Tiểu Sư!                                                                                                           

2.657. Vòng Tròn Trống Rỗng!                                                                                                           

2.658. Vọng Niệm Đáng Sợ Hơn Loài Rắn Độc                                                                   

2.659. Vô Chấp Giải Thoát                                                                                                 

2.660. Vô Công Đức Thoại                                                                                             3771

2.661. Vô Công Dụng Hạnh                                                                                                  

2.662. Vô Hoạt Lực Tỏa Tử (Ổ Khóa Không Có Lò Xo)                                                    

2.663. Vô Khổng Địch                                                                                                           

2.664. Vô Khổng Thiết Chùy                                                                                               

2.665. Vô Lượng Tứ Đế                                                                                                       

2.666. Vô Lưu Tích                                                                                                                  

2.667. Vô MinhĐau Khổ Trong Lục Đạo                                                                          

2.668. Vô Môn Huệ KhaiCông Án “Vô”                                                                     

2.669. Vô Môn Quan                                                                                                                             

2.670. Vô Ngã Vô Nhân                                                                                               3781

2.671. Vô Ngôn                                                                                                                    

2.672. Vô Ngôn ThôngNgưỡng Sơn Huệ Tịch                                                                              

2.673. Vô Nhất Vật                                                                                                                             

2.674. Vô Niệm                                                                                                                    

2.675. Vô NiệmVô Tâm                                                                                               

2.676. Vô Phùng Tháp                                                                                                         

2.678. Vô Sở Trụ (Không Trụ Vào Đâu)                                                                                             

2.679. Vô Sở Tùng Lai Diệc Vô Sở Khứ!                                                                                           

2.680. Vô Tâm                                                                                                                3790

2.681. Vô Tâm Dụng, Vô Đạo Tu                                                                                         

2.682. Vô Tâm Hữu Tâm                                                                                                    

2.683. Vô Tận Đăng                                                                                                                            

2.684. Vô Tế Đại Sư                                                                                                                              

2.685. Vô Thốn Thảo (Không Một Tấc Cỏ)                                                                                      

2.686. Vô Thủy Vô Chung                                                                                                     

2.687. Vô Thức Cập Ý Thức Vi Tâm Thức Bổn                                                                

2.688. Vô Thường                                                                                                                 

2.689. Vô Thường, Dòng Chảy Bất Tận                                                                                            

2.690. Vô Thượng Bồ Đề  Phải Được Biết Ngay Lúc Đang Nói Này Đây!                                  3797

2.691. Vô Tịnh Vô Vô Tịnh                                                                                                  

2.692. Vô Tranh Đạo                                                                                                                              

2.693. Vô Tri Tâm                                                                                                                 

2.694. Vô Trụ Và Thiền Phái Bảo Đường                                                                                          

2.695. Vô Trước Kiến Văn Thù                                                                                                           

2.696. Vô Tự (Chữ Vô)                                                                                                         

2.697. Vô Tự Chi Tụng                                                                                                           

2.698. Vô Tướng Kệ                                                                                                                             

2.699. Vô Tướng Sám Hối                                                                                                   

2.700. Vô Tướng Tam Quy Y Giới                                                                                    3807

2.701. Vô Ức-Vô Niệm-Mạc Vong                                                                                      

2.702. Vô Ức Là Giới, Vô Niệm Là Định và Mạc Vong Là Huệ!                                                   

2.703. Vô Vi Cư Khoáng Dã, Tiêu Diêu Tự Tại Nhân!                                                         

2.704. Vô Vị Chân Nhân                                                                                                      

2.705. Vỗ Gối                                                                                                                       

2.706. Vũ Trụ Dài Ba Tấc                                                                                                    

2.707. Vũ Trụ Vô ThườngTương Tùy                                                                                            

2.708. Vui Sống Sống Vui!                                                                                                      

2.709. Vừa Giảng Dạy Chân Lý Vừa Đem Lại An Sinh Xã Hội Cho Dân Chúng                 

2.710. Vương Thường Thị Trịch Hạ Bút (Thường Thị Trịch Bút: Ném Bút)                                   3813

2.711. Vướng Kẹt Cô Tịch Và Chán Ghét Động Cảnh                                                                      

2.712. Vượt Lên và Đi Ra Ngoài Cái Tỉnh Ngộ Từ Mộng Thì Còn Lại Cái Gì?                 

2.713. Vượt Ngoài Có Không, Thông Cả Đốn Tiệm                                                                          

2.714. Vượt Qua Khỏi Cửa!                                                                                                    

2.715. Vượt Thoát Cái Vòng Sinh Tử Đó Thì Có Lợi Ích Gì?                                                 

2.716. Vứt Hết Đi!                                                                                                                 

2.717. Xa Nặc: Ăn NănĐắc Quả                                                                                 

2.718. Xà Nhập Trúc Đồng                                                                                                 

2.719. Xả Ly Thân Tâm                                                                                                        

2.720. Xả Nghiệp Lực Mà Chấp Đạo Lực Là Chỉ Uổng Phí Thời Gian                         3820

2.721. Xác Minh Chân Lý                                                                                                     

2.722. Xảo Còn Không Có Huống Là Vụn?                                                                        

2.723. Xích Nhục Đoàn                                                                                                           

2.724. Xuân Đến Cây Cối Trổ Hoa                                                                                      

2.725. Xuân Khai Ni Thiền Sư: Một Đời Bất Hạnh!                                                                              

2.726. Xuất Gia                                                                                                                      

2.727. Xuất Tỉnh                                                                                                                   

2.728. Xúc Bội Quan                                                                                                                             

2.729. Xúc Tỷ Dương                                                                                                                             

2.730. Xử Dụng Công Án                                                                                               3827

2.731. Y Bát Hay Pháp?                                                                                                         

2.732. Y Châu                                                                                                                         

2.733. Y Nhiên Chỉ Tại Cựu Khòa Quật Lý (Vẫn Còn Ở Trong Hang Ổ Như Trước Đây) 

2.734. Y Trung Thiền Vị                                                                                                          

2.735. Ý Và Câu!                                                                                                                

2.736. Ý Chỉ Đạt Ma Tây Lai?                                                                                               

2.737. Ý Chỉ Hoàng Mai                                                                                                      

2.738. Ý Kiến Thế Tục-Ý Kiến Tôn Giáo                                                                                          

2.739. Ý Lộ Bất Đáo (Nơi Ý Thức Không Thể Đến Được)                                               

2.740. Ý NghĩaNgôn Ngữ                                                                                                       3835

2.741. Ý Thức Hiện Tiền Kính                                                                                                              

2.742. Ý Thức Không Bao Giờ Ngừng Chảy!                                                                      

2.743. Ý Tổ Đông Du                                                                                                            

2.744. Ý Tổ Từ Tây Sang Đến Từ Nơi Chót Lưỡi Của Ông Đó!                                                     

2.745. Ý Tổ Và Ý Kinh Đồng Dị?                                                                                       

2.746. Yêu Dân Như Yêu Con                                                                                                

2.747. Yếu Chỉ Khác Biệt Giữa Giáo Pháp Của Thần TúHuệ Năng                                       

2.748. Yếu Chỉ Phật Pháp                                                                                                   

2.749. Yếu Tri Đoạn Đích Ý, Bắc Đẩu Diện Nam khan; Đói Thì Ăn Mệt Thì Ngủ          3842

 

Part Two: English Language—Phần Hai: Anh Ngữ                         3845

2.343. A Great College Professor!                                                                         3847

2.344. Sitting for a Long Time Becomes Toilsome                                                                        

2.345. To Eradicate, to Clean up Completely                                                               

2.346. Wore Out Seven Meditation Cushions                                                               

2.347. Sitting Meditation                                                                                                          

2.348. To Sit in Meditation-Great Collecting of the Mind-To Chant the Sutras                 

2.349. Take Hold of Empty Space                                                                               

2.350.Su-Tung-Po,Eight Winds Can Hardly Move You an Inch Is No Better Than My Fart! 3858        

2.351. Su Tung P'o and a Religious Poem                                                                                    

2.352. Patriarchs' Lamp                                                                                                            

2.353. Tsu-Yuan's Four Distinctions                                                                                            

2.354. The Patriarchal Masters' Mind Seal                                                                                  

2.355. I Can Bring Drinks and Food to You, But I Cannot Eat For You!                                             

2.356. I Can't Read My Own Handwriting!                                                                                  

2.357. I Am Not Deaf!                                                                                                

2.358. I Don't Know                                                                                                                  

2.359. I Lifted the Girl There, But You Are Still Carrying Her!                                                         

2.360. Zen of the Highest Vehicle                                                                         3869

2.361. The Nature of Sin Is Neither Within nor Without, Nor in      Between                                    

2.362. Respect for the Absolute Value of All Things                                                                      

2.363. Ts'un-Chiang Talked About Elder Brother San-sheng, Elder Brother Da-jue, and Late Teacher Lin-chi!                                                                                              

2.364. Ts'un-Chiang's Galloping a Horse                                                                                     

2.365. Tsung Pen and His Master T'ien-I                                                                                     

2.366. Tsung-Ching-Lu                                                                                                              

2.367. In My School There Is Absolute Freedom!                                                                          

2.368. Shuho's Death Poem                                                                                                       

2.369. The Essential Vehicle and The Teaching Vehicle                                                  

2.370. A Whole, Complete, and Perfect Totality                                                                     3876

2.371. Tea Way                                                                                                                        

2.372. Ling-Yu: Enlightenment Verse                                                                                          

2.373. My Heart Burns Like Fire But My Eyes Are As Cold As      Dead Ashes                    

2.374. Cutting a Snake With a Spade                                                                                          

2.375. Emperor T'ang Zhuang-Ts'ung Obtained a Precious Pearl                                   

2.376. Gobblers of Dregs                                                                                                           

2.377. Transmitting the Dharma, Not the Robe                                                                           

2.378. One Hundred Years,  This Same Old Fellow Moved On Forever!                                           

2.379. Atop a Hundred-foot Pole An Unmoving Person!                                               

2.380. The Moon is Reflected in Water, You Yourself Pick It Up                                                3884

2.381. The Moon Reflected Deep in the Pool But the Water Shows No Trace of Its Penetration         

2.382. Straw-Sandal Ch'en!                                                                                                       

2.383. Tran Thanh Tong and Meditation                                                                                     

2.384. Ch'en Ts'ao's Just One Eye                                                                               

2.385. Every Atom Samadhi                                                                                                      

2.386. Stone Buffalo Bellowed, Wooden Horse Neighed, and A Stone Man Capered                        

2.387. What a Long Bamboo This! and What a Short One That!                                                    

2.388. On the Middle Way, The Very Ice Shoots Flame!                                                

2.389. On Top of a Lump of Red Flesh, a Sheer Precipice of Eight Thousand Feet                             

2.390. Only Mahakasyapa Who Understood at the Vulture Peak; At Huangmei, the Bowl and Robe Were Only Given to  Huineng!    

2.391. On the Ching-Liang Mountain, Cool in Summer and Icy and Frozen in Winter                        

2.392. The Bright Moon in the Sky, Sitting Silently in the Room!                                                    

2.393. The One Word Knowledge Is the Gateway to All Mysteries                                                 

2.394. Intellect Is Transformed Into Pure Experience                                                                    

2.395. Contentment With Few Desires                                                                                        

2.396. Recognize Your Own Original Mind, See Your Own Original Nature                                      

2.397. Wisdom Is Not the Way                                                                                                  

2.398. Ancient Masters’ Saying                                                                                                  

2.399. Chih-Huang He-Pei, Hsuan-T'se, and the Sixth Patriarch Hui-Neng                                       

2.400. Chih Men's Body of Wisdom                                                                                      3899

2.401. Chih Men's Lotus Flower, Lotus Leaves                                                                              

2.402. Wise Men and the Foolish                                                                               

2.403. Jnanaprabha: A Martyr                                                                                                   

2.404. Wisdom Is the Result From Cultivating in Precepts and Concentration                 

2.405. Contemplate and Illuminate with the Wisdom                                                                   

2.406. Wisdom and Cultivation                                                                                                  

2.407. Picks Tea                                                                                                                       

2.408. The Development of Two Hands                                                                                       

2.409. Philosophical Zen                                                                                                           

2.410. Absolutely Complete Enlightenment or Noble Wisdom Realizes Its Own Inner Nature  3908   

2.411. Chao Pien's Verse of Enlightenment                                                                                 

2.412. Chao-Chou Can't Explain                                                                                 

2.413. Chao-Chou's Dog                                                                                                            

2.414. Chao-Chou's Fire! Fire!                                                                                                    

2.415. Chao Chou's Big Turnips                                                                                                  

2.416. Chao-Chou and the Hermits                                                                                             

2.417. Chao-Chou Investigates the Old Woman                                                                           

2.418. Chao Chou and Half of the Tripitaka!                                                                

2.419. Chao-Chou "Drop It"!                                                                                                      

2.420. Chao Chou's Three Turning Words                                                                              3915

2.421. Wash Your Bowl                                                                                                             

2.422. I Am Washing My Feet                                                                                                    

2.423. The Stone Bridge of Chao Chou                                                                                        

2.424. Chao-Chou's Four Gates                                                                                                  

2.425. Questions From Chao-Chou                                                                                             

2.426. Chao-chou's "Wu"                                                                                                          

2.427. Treatise on Madhyamika Teaching                                                                                   

2.428. All Worlds in the Ten Directions Are Your Mind!                                                 

2.429. Fire Exists in the Wood                                                                                                    

2.430. In Dreamland                                                                                                           3925

2.431. There’s an Insect in the Rice!                                                                                           

2.432. In the Lecture Room, Baron and Lower Classes Are the Same!                                             

2.433. Among Thousands of Disciples, the Only Exception is Huineng                                             

2.434. Among You, Who Just Let the Mountains and Rivers Be Your Eye?                                       

2.435. In Stagnant Water, Where the Fish Are Lethargic, It's Hard to Whip up Waves!                    

2.436. In the Nirvana City                                                                                                          

2.437. In the Cold Ashes, a Grain of Pea is Decrepitating                                               

2.438. Arise Is Arise!                                                                                                                 

2.439. Return to Ling Chung                                                                                                      

2.440. To Return to the Tathagata's Wisdom                                                         3929

2.441. Returning to Silence                                                                                                        

2.442. It's Raining, Going Back to the Monks' Hall and Building a Fire in the Stove!                         

2.443. If the Weather Is Clear You Can't Go, Wait Until the Rain Soaks Your Head!                          

2.444. The Azure Heaven and the Bright Sun, Constantly Free Activities                                         

2.445. The Clear Sky Also Gets the Staff!                                                                                     

2.446. Planting Pine Trees                                                                                                         

2.447. By Day the Sun Shines, By Night the Moon Is Bright                                                           

2.448. Kitchen in a Zen Monastery                                                                                             

2.449. Living in a Hermitage                                                                                                      

2.450. Abiding in Mountains                                                                                               3935

2.451. To Dwell With the Mind Contemplating Stillness Is Sickness, Not Dhyana                             

2.452. Staff                                                                                                                              

2.453. Staff Changes into a Dragon                                                                                            

2.454. Short Bamboo Staff                                                                                                        

2.455. Deliver a Blow                                                                                                                

2.456. The Mental Hinge Turns to Another World, Wider & Deeper                                

2.457. Middle Path                                                                                                                   

2.458. Chung-Feng Ming-Pen's Ten Instructions                                                                          

2.459. Interbeing Endlessly Interwoven                                                                                       

2.460. Imparting Zen by Using Storytelling                                                                            3947

2.461. What Teaching Do You Offer?                                                                                          

2.462. Preserve the Buddha by Transmitting the Incense                                                              

2.463. Treatise on the Essential Transmission of Mental Dharma                                                  

2.464. Elimination of Vainglory                                                                                                  

2.465. Stop Lingering Thoughts and Holding Back Potential                                                          

2.466. Immediate Perception                                                                                                    

2.467. To Reveal the Mind-Nature Directly                                                                                  

2.468. Direct Acquisition of Enlightenment                                                                                 

2.469. Direct Simplicity or Sincere Mind                                                                                      

2.470. Before I Thought We Were Fellow Practitioners, But Actually We're Not!                       3953

2.471. I Didn't Lack Anything Before I Went to Tsao Chi!                                               

2.472. What Buddhism Is There Prior to The Greenness of Moss?                                   

2.473. Before the Ten Thousand Things Come Forth!                                                                    

2.474. Look at the Illuminating Buddha-sun, As the Murky Fog Rises and Dissipates Itself!

2.475. Zhang-Juo's Enlightenment Verse                                                                                     

2.476. Bean Curd Chang and Bean Curd Li                                                                  

2.477. Chang-San Li-Szu's Grinding stone                                                                                    

2.478. When Chang San Drinks, Li-Tsu Gets Drunk                                                                       

2.479. The Basic School Hearers, the Higher School Neighbors                                                      

2.480. Chang-Qing's Verse of Genuine Enlightenment                                            3959

2.481. Chang Sha Ching-Ts'ên and His Master Nan-Chuan                                                          

2.482. Chang-Sheng's Chaos                                                                                                      

2.483. Maturing of the Sacred Womb                                                                                         

2.484. Mount Sumeru                                                                                               

2.485. Mount Sumeru Suspended in the Big Dipper                                                                      

2.486. Cultivation of the Non-Movement                                                                                    

2.487. To Cultivate the Mind                                                                                                     

2.488. To Practice the Dharma                                                                                                  

2.489. Practiced With T'ien T'ai, Shingon and Became the Founder of Japanese Lin Chi Sect             

2.490. Practice Zen                                                                                                             3966

2.491. Self Cultivation                                                                                               

2.492. A Scholar Writes a Treatise                                                                                              

2.493. Venerable Hsiu and Chang-Sha Ching-Ts'ên                                                                     

2.494. Insight Will Dispel Illusions                                                                               

2.495. Even Though Chao-Chou Became Enlightened, He Should Still Work for Another Thirty Years to Graduate                                                                                       

2.496. Ch'ung-Yuan Takes the High Seat                                                                                     

2.497. Shoun and the Matter of Death                                                                                       

2.498. Ts'ung Yi! My Wrongs!                                                                                                    

2.499. A Deaf Man Listens to the Sound of the Musical Instrument, a Blind Man Looks Up at the Moon!                                                                                                                   

2.500. Reciting Verses                                                                                         3973

2.501. Recitation of Sutras to Pray For Dead People and Dedication of Merit                  

2.502. Without Intention or Sound It Is Endlessly Recited                                                              

2.503. Once You Have Known Purity, Nothing Can Be Forgotten!                                  

2.504. Although the Hat Is Small, the Entire Universe Can Fit Inside It!                                           

2.505. Replying as Expected                                                                                                      

2.506. Just Do What Is Appropriate to the Moment!                                                                    

2.507. A Testing-To-Become-Buddha Center                                                               

2.508. Hsueh-Feng's Straining the Rice                                                                                       

2.509. Hsueh-Fêng and Yen-T'ou                                                                                              

2.510. Hsueh-Feng's Grain of Rice                                                                                        3980

2.511. Hsueh-Feng's No-Faced Man                                                                                           

2.512. The Heavy Snow Can't Crush the Pine, the Blowing Wind Moves Not the Moon!   

2.513. Absolutely Pure                                                                                                              

2.514. Conceptualization                                                                                                          

2.515. Wandering Thoughts                                                                                                      

2.516. Thought After Thought Changes and Moves On                                                 

2.517. Evil Thoughts                                                                                                                 

2.518. Four Realms                                                                                                                  

2.519. Four Sentences of Testing  Disciples                                                                                  

2.520. Four Ways Leading to Enlightenment                                                         3986

2.521. Four Functions                                                                                               

2.522. To Carry Along the Four Elements for Immeasurable Kalpas                                

2.523. Whipping Ching T'ung Four Whips                                                                                    

2.524. The Four Disciplinary Processes                                                                                        

2.525. Four Kinds of Lin-Chi’s Cry                                                                               

2.526. Four All-Encompassing Vows                                                                                           

2.527. Four Ways of Seeing                                                                                                       

2.528. Four Distinctions                                                                                                            

2.529. Four Divisions of the Enlightened Knowledge                                                                     

2.530. Four Uses                                                                                                                 3996

2.531. Four Standards Based on Phenomena and Noumena                                                         

2.532. The Four Gust-Host Relationships                                                                                     

2.533. Four Vehicles                                                                                                                 

2.534. Four Wisdoms                                                                                                                

2.535. Four Great Debts                                                                                                            

2.536. The Four Snakes Residing in Your Luggage Are Originally Empty                                          

2.537. Kindness and Compassion For the Wretched and Desolate People!                                      

2.538. From Chao Chou's Cypress Tree in the Courtyard to the Survival of Ts'ao T'ung                     

2.539. Since I Became Abbot, I've Never Blinded a Monk's Eye!                                                     

2.540. From Delusion to Great Doubt That Is Leading to Enlightenment of True Nature         4003     

2.541. Tzu-Ming Attains Enlightenment                                                                                      

2.542. Tzu-Ming and the Tiger Roar                                                                                           

2.543. To Feel a Paralizing Wind!                                                                               

2.544. Jiun Sonja Through the Calligrapher "Not Deluded"                                                            

2.545. Dead Mind (Tsu-hsin)                                                                                                      

2.546. The Chick Pecks from Within, the Hen from Without (The Chicks Peck from Inside of the Egg, and the Hen Chick from Outside) 

2.547. A Treasure at Home                                                                                                        

2.548. It Is As Deep As an Ocean, and As Stable As a Mountain                                                     

2.549. To Immolate Himself!                                                                                                     

2.550. Self-Power                                                                                                               4011

2.551. Self-Powers and Other-Powers                                                                                         

2.552. Carry Our Own Stuff                                                                                                       

2.553. Dedicate Yourselves to the Great Matter!                                                                         

2.554. The Self                                                                                                                         

2.555. Ego Delusion                                                                                                                  

2.556. The Self-Nature Is Fundamentally Buddha                                                                         

2.557. The True-Suchness Self-Nature is the True Buddha                                                             

2.558. Self-Nature is Clear and Obvious                                                                                      

2.559. Confused, the Self-Nature Is a Living Being; Enlightened, It Is a Buddha                

2.560. The Five-Fold Dharma-Body Refuge of the Self-Nature                                                 4019

2.561. The Self-Nature, Pure, Neither Produced Nor Destroyed, Completed in Itself, Can Produce All Dharmas                                                                                                           

2.562. Self-Nature Is Itself "Thus"                                                                               

2.563. The Living Beings Within Your Mind and How to See the Buddha-Nature There     

2.564. Own Mind Takes Refuge With the Self-Nature                                                                   

2.565. Experience Ourselves with Our Own Body and Mind & Adjust Ourselves and Flowing Forward in a Stream of Life                                                                             

2.566. To See Oneself in All Things                                                                                             

2.567. Self-Fulfilling Samadhi                                                                                                    

2.568. Mind Is Buddha and Buddha Is Mind Throughout the Time                                 

2.569. This Very Mind, Not This Very Mind                                                                  

2.570. One's Own Mind is Buddha                                                                                        4027

2.571. Step By Step Walking on Red Dust, a Shadowless, Pervasive Body!                                      

2.572. A Single Companion at One's Side                                                                                    

2.573. Supply More Water for Two People to Continue Their Discussion                                         

2.574. Five Categories of Forms                                                                                                 

2.575. The Manner of Commanding Generals                                                                              

2.576. I Thought That You Might've Followed the True Way, But You're Only a Dialectician!            

2.577. Think of Not Thinking                                                                                                     

2.578. Statue of Black-Nosed Buddha                                                                                         

2.579. The Verse of Vipashin Tathagata                                                                                     

2.580. Dark Valley                                                                                                              4035

2.581. Ungo Kiyô: Death Poem                                                                                                

2.582. Have Some Tea Before You Leave!                                                                                   

2.583. Act Without Attachments                                                                                                

2.584. To Understand and Make Decisions and Judgments According to the Conditions  

2.585. I Wish I Could Give Him That Beautiful Moon!                                                   

2.586.Angulimala and the Difficult Delivery                                                                

2.587. Vạn Hạnh: Verse of Impermanence                                                                                 

2.588. All Things Are Originally By Nature (inherently) Empty                                                       

2.589. Three Natures of Reality                                                                                                  

2.590. All Things Are Mutually Interdependent                                                                      4041

2.591. All Dharmas Are Created Only By the Mind                                                                       

2.592. All Dharmas Are Manifestations of Mind                                                                          

2.593. Myriad Things But One Mind                                                                                           

2.594. All Dharmas Are the Same As Magical Illusions                                                  

2.595. All Things Are Like Maya                                                                                 

2.596. Everything Reverts to One; Where Does the One Return to?                                

2.597. Everything Is Impermanent and Has No-Self, This Is Easy to Say But Hard to Understand       

2.598. Pure Gold Poke Into the Brain!                                                                                         

2.599. Being Reborn in the Buddha’s Pure Land                                                                           

2.600. At This Very Moment What Thought Do You Want Me to Have?                                   4051

2.601. Wen Chun Le-T’an and Chen-Ching                                                                   

2.602. Manjusri Gives Rise to Views                                                                                           

2.603. Manjusri Visits                                                                                               

2.604. Words Are Never Identical With the Sense                                                                        

2.605. Wen-Yen and His Master Chao Chou                                                                

2.606. Listening to the Sound of the Swallows                                                                             

2.607. Yun-Chu and the Biographies of the Great Monks                                                              

2.608. Yun-Men's Repaying for the Grace of Buddha!                                                                  

2.609. Yun Men's Ancient Buddhas and the Pillar                                                                        

2.610. Yun Men's Leg Broke                                                                                                4058

2.611. Yun Men's Cake                                                                                                              

2.612. Yun-Men's “Exposed”                                                                                                     

2.613. Yun-Mên and Mu-Chou                                                                                                 

2.614. Yun Men Received Affinity From Hsueh-Feng                                                                     

2.615. Yun Men's A Chinese Classical Music                                                                

2.616. Yun Men's Within There Is a Jewel                                                                                    

2.617. Yun Men's Everybody Has a Light                                                                                     

2.618. Yun-Men's Dried Shitstick                                                                                

2.619. Yun-Men's Zen Languages                                                                               

2.620. Yun-Men's Misspoken Words                                                                                     4068

2.621. Yun-Men's “So Be It!”                                                                                                     

2.622. The Eight Essential Things of the Yun Men Sect                                                  

2.623. Yun Yan T’an-Sheng and Yao-Shan                                                                   

2.624. Clouds Are in the Sky; Water Is in the Jar                                                                          

2.625. Your Problem Is That You Try to Find For Something From Outside!                     

2.626. Posing One's Question                                                                                                    

2.627. Sronakotivimsa and the Buddha                                                                                      

2.628. Taught Sronakotivimsa: Chultivation Is Just Like Playing the Harp                                       

2.629. To Ask Old Master Vuong on What He Is Doing                                                 

2.630. Have Not Yet Known the Ultimate Point!                                                                    4075

2.631. A Haiku At the Time of Near Death                                                                                   

2.632. A Sacrificial Animal                                                                                                         

2.633. Drawing a Picture of P'an Shan                                                                                        

2.634. Going to the True Home!                                                                                                 

2.635. Subtle Flow                                                                                                                    

2.636. Only Do Half of It For You!                                                                               

2.637. I Come to Seek Dharma!                                                                                                 

2.638. Because I Am Here! Because the Sun Is There!                                                                   

2.639. Still Lacking                                                                                                                   

2.640. The Entranced Attendant!                                                                         4079

2.641. Vien Chieu's Verse At Death Time                                                                                     

2.642. Zen Master Vien Chung Advised King Thai Tong                                                 

2.643.Penetrating the Three Realms of Past, Present, and Future                                                  

2.644. The Full Reward-Body of the Buddha                                                                

2.645. A Precious Pearl On a Muddy Road                                                                                  

2.646. Yuan Wu  and the Poem "The Golden Duck"                                                                      

2.647. Yuan Wu  and Wu-Tzu Fa-Yen                                                                                          

2.648. Vien Thong's Acts and Works                                                                                           

2.649. Vien Thong and King Ly Than Tong                                                                   

2.650. Ryôkan Visited His First Master's Grave!                                                                   4087

2.651. Eisai Myoan and the First Tea Plants in Japan                                                                   

2.652. Morinaga Soko and Old Master Goto Zuigan                                                                     

2.653. This Shell Is Borrowed From Heaven and Earth!                                                 

2.654. The Emperor of the Liang Dynasty Did Not Know the Patriarch!                                           

2.655. To Forget the Own "Self"                                                                                 

2.656. Little Monk's Circle!                                                                                                        

2.657. Empty Circle!                                                                                                                 

2.658. False Thoughts Are More to Be Feared Than Poisonous Vipers                                            

2.659. Liberation by Freedom From All Attachments                                                                    

2.660. No Merit                                                                                                                 4092

2.661. Manner of Action Without Effort                                                                                     

2.662. A Springless Lock                                                                                                            

2.663. A Flute With No Holes                                                                                                     

2.664. An Iron Hammerhead With No Hole                                                                                 

2.665. The Four Noble Truths As Immeasurable                                                                           

2.666. Leaving No Trace                                                                                                            

2.667. Ignorance and Suffering in the Six Realms                                                                         

2.668. Wu-Mên Hui-K'ai and the Koan “Wu”                                                                             

2.669. The Gateless Barrier of the Zen School (Wu Men Kuan)                                                       

2.670. No Self-No Other                                                                                                      4102

2.671. No Words                                                                                                                      

2.672. Wu-Yen-T'ung and Yang-Shan Hui-Chi                                                               

2.673. Not One Thing                                                                                               

 2.674. Unconscious (Free From Thought)                                                                                   

2.675. Thoughtlessness and Mindlessness                                                                                   

2.676. Seamless Monument                                                                                                      

2.677. Birthlessness                                                                                                                  

2.678. Non-Abiding (No means of staying)                                                                                  

2.679. Nowhere to Come and Nowhere to Depart!                                                                      

2.680. Effortless Action (Without Mind)                                                                                4112

2.681. No Mind to Be Framed, No Truth to Be Disciplined                                                             

2.682. Unconscious and a Conscious Mind                                                                                  

2.683. Inexhaustible Lamp                                                                                                        

2.684. Great Teacher Without Limit                                                                                           

2.685. There's Not An Inch of Grass                                                                                            

2.686. Without Beginning and Without End                                                                

2.687. To Bring Into Consciousness the Substrata of Both Unconscious and the Conscious

2.688. Impermanence                                                                                               

2.689. Impermanence, An Endless Moving Stream                                                                       

2.690. Supreme Bodhi Must Be Obtained At the Very Moment of Speaking                              4120

2.691. Absolutely Pure                                                                                                              

2.692. Way of Winning Without Trying                                                                                       

2.693. The Mind That Is Absent of Perception                                                                              

2.694. Wu-Chu and Pao-T'ang Zen Sect                                                                                      

2.695. Wu Cho Met Manjusri                                                                                                     

2.696. The Word of Wu                                                                                                             

2.697. A Verse on Chao-Chou's Wu                                                                                            

2.698. No-Mark Stanza                                                                                                              

2.699. The Markless Repentance                                                                               

2.700. Precepts of the Triple Refuge That Has No Mark                                          4130

2.701. No-Remembering, No-Thought, and No-Forgetting                                                            

2.702. No-Remembering Is Morality. No-Thought Is  Concentration. No-Forgetting Is Insight!          

2.703. Doing By Not Doing, Living Freely in Open Fields, A Free and Easy Man Wanders Happily!                                                                                                             

2.704. The True Man of No Title                                                                                                 

2.705. Patted on the Knee                                                                                                         

2.706. The Universe Three Feet Long                                                                                          

2.707. The Universe of Impermanence and Interdepedence                                                          

2.708. Joy of Living! Living Joy!                                                                                  

2.709. Teaching the Truth and Bringing Social Security For the People                                           

2.710. Wang Chiang Su Threw the Pen Down                                                                        4137

2.711. To Become Attached to Quietness and to Detest Mutable Things                                        

2.712. Beyond Awakening From a Dream, And Then Going Beyond This Awakening, What Matters Remain?                                                                                            

2.713. Not Attached to Being or Not-Being, and Realized Both Sudden and Gradual Teachings        

2.714. Having Broken Through!                                                                                                 

2.715. What Use Is There In Escaping the Wheel of Birth and  Death?                                            

2.716. Cast It Away!                                                                                                                 

2.717. Chandaka: Repentance and Becoming An Arhat                                                

2.718. A Snake Enters Into a Bamboo Cylinder                                                                            

2.719. Cast Off Body and Mind                                                                                                  

2.720. Riding Karma and Talking Dharma Only Wasting Time                                                 4144

2.721. Verifying the Truth by Means of Recourse to Personal Experience                                        

2.722. The Skillful Does Not Even Exist Let Alone the Clumsy                                                         

2.723. The Heart, Human Body, or the Red Flesh Lump                                                

2.724. When the Spring Comes, All Plants Bloom                                                                         

2.725. Zen Nun Shunkai: A Whole Unfortunate Life!                                                                     

2.726. Renunciation                                                                                                                 

2.727. Getting Someone out of the Well Without Using a Bit of Rope                                            

2.728. The Gates of Offense and Thanklessness                                                                           

2.729. Foraging Goats That Pick Up Whatever They Bump Into                                                     

2.730. Utilization of “Koans”                                                                                                4151

2.731. Robe and Bowl or the Faith in Dharma?                                                                            

2.732. Precious Pearl                                                                                                                

2.733. Just Inside the Same Old Den                                                                                           

2.734. Zen Flavors in Medicine                                                                                                   

2.735. Meanings and Words!                                                                                                    

2.736. What Is the Meaning of Bodhidharma's Coming From the West?                                        

2.737. The Secrets of Huang-mei                                                                               

2.738. Worldly Opinions and Religious Opinions                                                                          

2.739. Where the Road of Ideation Cannot Reach                                                                        

2.740. The Meaning and the Words                                                                                      4160

2.741. The Present Mirror Awareness                                                                                         

2.742. Consciousness Never Stops Flowing!                                                                 

2.743. The Meaning of the Patriarch's Coming to the East Land                                                    

2.744. The Patriarch's Coming from the West Comes From the Tip of Your Own Tongue!

2.745. Are the Meaning of the Patriarchs and That of the Sutras the Same or Different? 

2.746. I Love My People As I Love My Daughter                                                                           

2.747. Different Important Meanings Between Shen-Hsiu’s Teaching and That of Hui-Neng             

2.748. The Essential Meaning of the Dharma                                                               

2.749. To Understand the Matter, Look at the North Star By Turning Around Towards the South; Eat When Hungry and Sleep When Sleepy  

Tài Liệu Tham Khảo—References                                                                 4171Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 189357)
01/04/2012(Xem: 34825)
08/11/2018(Xem: 13696)
08/02/2015(Xem: 52076)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.