Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích

23/12/20223:00 SA(Xem: 586)
Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích
Bồ-tát Di Lặc tạo tụng
HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN
LƯỢC THÍCH
現 觀 莊 嚴 論 略 釋
Abhisamayālajkāra-śāstra
Hán dịch và lược thích: Pháp sư Pháp Tôn
Quảng Minh dịch chú 
Bìa Hiện Quán Trang NghiêmPDF icon (4)Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích
Mục Lục
Lời giới thiệu
 Dẫn nhập
(Tổng quát)
A. CẢNH
I. Nhất thiết tướng trí, có 10 nghĩa:
1. Đại thừa phát tâm
2. Đại thừa tu hành giáo thọ
3. Bốn thuận quyết trạch phần
4. Đại thừa tu hành sở y
5. Đại thừa tu hành sở duyên
6. Đại thừa tu hành sở vi
7. Áo giáp chánh hành
8. Thú nhập chánh hành
9. Tư lương chánh hành
10. Xuất sanh chánh hành
II. Đạo tướng trí, có 11 nghĩa:
1. Chi phần của Đạo tương trí
2. Đạo tướng trí của Thanh văn đạo trí
3. Đạo tướng trí của Độc giác đạo trí
4. Đại thừa Kiến đạo
5. Tác dụng của Đại thừa Tu đạo
6. Thắng giải Tu đạo
7. Thắng lợi của Thắng giải Tu đạo
8. Hồi hướng Tu đạo
9. Tùy hỷ Tu đạo
10. Dẫn phát Tu đạo
11. Thanh tịnh Tu đạo
III. Nhất thiết trí, có 9 nghĩa:
1. Trí tuệ không trú sinh tử
2. Bi tâm không trú niết-bàn
3. Không phương tiện nên cách xa thể trí
4. Có phương tiện nên đến gần thể trí
5. Sở trị phẩm của thể trí
6. Năng trị phẩm của thể trí
7. Thể trí gia hành
8. Gia hành bình đẳng tánh
9. Kiến đạo
B. HẠNH
I. Chánh đẳng gia hành, có 11 nghĩa:
1. Sở tu gia hành tướng
2. Năng tu các gia hành
3. Công đức gia hành
4. Lầm lỗi gia hành
5. Tánh tướng gia hành
6. Đại thừa thuận giải thoát phần
7. Đại thừa thuận quyết trạch phần
8. Chúng Hữu học bất thối
9. Sinh khởi niết-bàn bình đẳng gia hành
10. Thanh tịnh quốc độ gia hành
11. Thiện xảo phương tiện gia hành
II. Đảnh gia hành, có 8 nghĩa:
1. Noãn đảnh gia hành
2. Đảnh đảnh gia hành
3. Nhẫn đảnh gia hành
4. Thế đệ nhất pháp đảnh gia hành
5. Kiến đạo đảnh gia hành
6. Tu đạo đảnh gia hành
7. Vô gián đạo đảnh gia hành
8. Diệt trừ tà hành
III. Tiệm thứ gia hành, có 11 nghĩa:
1. Bố thi ba-la-mật
2. Tịnh giới ba-la-mật
3. An nhẫn ba-la-mật
4. Tinh tiến ba-la-mật
5. Tĩnh lự ba-la-mật
6. Bát-nhã ba-la-mật
7. Tùy niệm Phật
8. Tùy niệm Pháp
9. Tùy niệm Tăng
10. Tùy niệm giới
11. Tùy niệm xả
12. Tùy niệm thiên
13. Tu vô tánh tự tánh
IV. Sát-na gia hành, có 4 nghĩa:
1. Phi dị thục sát-na gia hành
2. Dị thục sát-na gia hành
3. Vô tướng sát-na gia hành
4. Vô nhị sát-na gia hành
C. QUẢ
Pháp thân, có 4 nghĩa:
1. Tự tánh thân
2. Trí pháp thân
3. Thọ dụng thân
4. Thắng ứng thân
Phụ lục 1: Chánh văn Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tụng
Phụ lục 2: Dịch nghĩa Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tụng
Phụ lục 3: Cuộc Đời Hành đạo của Pháp sư Pháp Tôn 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 185849)
01/04/2012(Xem: 31610)
08/11/2018(Xem: 10803)
08/02/2015(Xem: 45575)
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.