Khởi đầu với bản dịch nầy từ năm 2014, đến nay mới tạm gọi là hoàn thành, và giới thiệu đến người đọc.

Đây là công trình nghiên cứu khá công phu của Dan Lusthaus như qua Lời nói đầu của ông, phần cảm nhận xin dành cho người đọc.

Việc chuyển ngữ dựa vào bản gốc Anh ngữ, Buddhist Phenomenology, Routledge Curzon tái bản năm 2003. Chúng tôi trung thành với nguyên tác.

Về chú thích, được đánh số thứ tự theo trang. Hầu hết là của tác giả, theo đúng nguyên tác, phần có dấu (*) là của người dịch.

Phần cuối có Thuật ngữ đối chiếu và Chỉ mục để tiện tra cứu.

Đây là công việc đòi hỏi sự tận tụy dài lâu, không sao tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong chư Tôn đức, chư vị Thiện hữu tri thức niệm tình bổ khuyết.

Thích Nhuận Châu
Tịnh thất Suối Từ, thác Giang Điền

Lập Hạ, Nhâm Dần, 2022